Studiji

Geološko inženjerstvo


1. semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Engleski jezikD2.0300
Matematika 1D6.54545
Nacrtna geometrijaD5.03030
Opća mineralogijaD7.56030
Osnove računalstva i programiranjeD5.03030
Tjelesna i zdravstvena kultura 1N0.0030
Uvod u geotehnologijuD4.0450
2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
FizikaD5.04515
KemijaD6.54545
Matematika 2D6.54545
Nacrtna geometrija s računalnom grafikomD5.03030
Opća geologijaD5.04515
Tjelesna i zdravstvena kultura 2N0.0030
Znanost, tehnika i društvoD2.0300
3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
GeodezijaD4.03030
Optička mineralogijaD6.01560
PaleontologijaD4.03030
Sistematska mineralogijaD6.04530
StatistikaD5.03030
Tehnička mehanikaD5.04515
Tjelesna i zdravstvena kultura 3N0.0030
4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
GeokemijaD5.04515
Osnove geofizičkih istraživanja 1D5.03030
Petrologija magmatita i metamorfitaD8.04560
Povijest ZemljeD8.06060
Tjelesna i zdravstvena kultura 4N0.0030

Izborni predmeti 4

Izborni predmet
OPIS: Upisuje se obavezno jedan od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Osnove geoinformatikeD4.03015
5. semestar

Obavezni predmeti 5

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Geologija fosilnih gorivaD6.03045
Geologija okolišaD3.03015
Osnove geofizičkih istraživanja 2D5.03030
Petrologija sedimenataD8.04560
Strukturna geologijaD4.03030

Izborni predmeti 5

Izborni predmet
OPIS: Upisuje se obavezno jedan od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Mehanika fluidaD4.03015
6. semestar

Obavezni predmeti 6

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Geologija rudnih ležištaD4.03022
Geološko kartiranje 1D9.030105
Hidrogeologija 1D4.03022
Inženjerska geologija 1D4.03022
Tehnička petrografija 1D4.03022
Završni radN5.000

Naftno rudarstvo


1. semestar
2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
FizikaD5.04515
KemijaD6.54545
Matematika 2D6.54545
Nacrtna geometrija s računalnom grafikomD5.03030
Opća geologijaD5.04515
Tjelesna i zdravstvena kultura 2N0.0030
Znanost, tehnika i društvoD2.0300
3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
ElektrotehnikaD5.53030
Mehanika 1D5.03030
Mehanika fluidaD5.03030
Tehnika izrade bušotina 1D5.04530
TermodinamikaD5.54530
Tjelesna i zdravstvena kultura 3N0.0030

Izborni predmeti 3

Izborni predmet
OPIS: Upisuje se obavezno jedan od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Engleski jezik 2D4.03030
StatistikaD4.03030
4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Bušotinska karotažaD5.04530
Geologija ležišta fluidaD4.03030
Ljetna praksaN4.0075
Mehanika 2D4.03030
Osnove strojarstvaD5.04530
Otpornost materijalaD4.03030
Tjelesna i zdravstvena kultura 4N0.0030

Izborni predmeti 4

Izborni predmet
OPIS: Upisuje se obavezno jedan ponuđeni predmet
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Osnove sigurnosti na raduD4.03015
5. semestar

Obavezni predmeti 5

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Bušenje 1D5.54530
Bušotinski fluidi 1D5.03030
Opremanje i održavanje bušotina 1D5.03030
Osnovna svojstva ležišnih stijena i fluidaD5.03030
Proizvodnja nafte i plina 1D5.54530

Izborni predmeti 5

Izborni predmet
OPIS: Upisuje se obavezno jedan od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Gospodarenje plinovima 1D4.03030
Ispitivanja u bušotiniD4.03030
6. semestar

Obavezni predmeti 6

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
AutomatizacijaD5.03030
Ekonomika naftnog rudarstvaD4.53030
Razrada ležišta fluidaD5.54530
Sabiranje i transport nafte i plina 1D5.04530
Zaštita okoliša u naftnom rudarstvuD5.03030
Završni radN5.000

Rudarstvo


1. semestar
2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
FizikaD5.04515
KemijaD6.54545
Matematika 2D6.54545
Nacrtna geometrija s računalnom grafikomD5.03030
Opća geologijaD5.04515
Tjelesna i zdravstvena kultura 2N0.0030
Znanost, tehnika i društvoD2.0300
3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Mehanika fluidaD5.03030
Opća mehanikaD8.56045
Osnove elektrotehnikeD5.03030
Primijenjena geologijaD3.53015
TermodinamikaD5.03030
Tjelesna i zdravstvena kultura 3N0.0030

Izborni predmeti 3

Izborni predmet
OPIS: Upisuje se obavezno jedan od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Rudna ležištaD3.03015
Strukturna geologijaD3.03030
4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
BušenjeD4.53030
Geodezija i rudarska mjerenjaD5.53037
Ljetna praksaN0.00150
Otpornost materijalaD6.04530
Rudarski i geotehnički strojeviD4.53030
Tjelesna i zdravstvena kultura 4N0.0030
Transport i izvozD6.54537

Izborni predmeti 4

Izborni predmet
OPIS: Upisuje se obavezno jedan od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Applied Mineralogy and PetrologyD3.03015
Geotehničko inženjerstvo okolišaD3.03015
Hidrologija i hidrogeologijaD3.03015
Osnove strojarstvaD3.03015
5. semestar

Obavezni predmeti 5

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Mehanika stijena 1D4.53030
Mehanika tla 1D4.53030
Miniranje 1D5.53037
Podzemna eksploatacijaD5.53037
Površinska eksploatacijaD7.04545

Izborni predmeti 5

Izborni predmet
OPIS: Upisuje se obavezno jedan od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Alternativne metode eksploatacijeD3.03015
Geologija okolišaD3.03015
Osnove ekologije i zaštite okolišaD3.03015
Primijenjeni računalni programiD3.03015
6. semestar