Preddiplomski studijski program - Geološko inženjerstvo

Preddiplomski studij

Trajanje: 3 godine

Potrebno ECTS bodova: 180

Studijski program Geološko inženjerstvo

Akademski naziv:

Sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica (baccalaureus) inženjer geološkog inženjerstva (kratica: univ.bacc.ing.geol.)

Kompetencije studenata preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva

  • Temeljna znanja iz područja tehničkih i prirodnih znanosti
  • Sposobnost, stručnost i kompetentnost za obavljanje poslova i rješavanje srednje složenih problema u geološkom inženjerstvu i geologiji, kao i u drugim strukama koje se koriste rezultatima istraživanja u geološkom inženjerstvu i geologiji te ih primjenjuju
  • Sposobnost odabira i primjene odgovarajućih analitičkih metoda i postupaka te opreme potrebne u laboratorijskim i terenskim istraživanjima
  • Sposobnost korištenja aktualnih informacijskih tehnologija za prikupljanje i obradu podataka prikupljenih novim istraživanjima ili iz postojeće literature, baza podataka i drugih izvora informacija
  • Vještine i kvalitete nužne za veću učinkovitost te za prepoznavanje potrebe za dugoročnim profesionalnim razvojem i suradnjom sa stručnjacima iz drugih disciplina.

Preddiplomski studijski program - Geološko inženjerstvo - PDF.