Preddiplomski studijski program - Geološko inženjerstvo

Trajanje: 3 godine

Potrebno ECTS bodova: 180

Studijski program Geološko inženjerstvo

Akademski naziv:

Sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica (baccalaureus) inženjer geološkog inženjerstva (kratica: univ.bacc.ing.geol.)

Kompetencije studenata preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva

  • Temeljna znanja iz područja tehničkih i prirodnih znanosti
  • Sposobnost, stručnost i kompetentnost za obavljanje poslova i rješavanje srednje složenih problema u geološkom inženjerstvu i geologiji, kao i u drugim strukama koje se koriste rezultatima istraživanja u geološkom inženjerstvu i geologiji te ih primjenjuju
  • Sposobnost odabira i primjene odgovarajućih analitičkih metoda i postupaka te opreme potrebne u laboratorijskim i terenskim istraživanjima
  • Sposobnost korištenja aktualnih informacijskih tehnologija za prikupljanje i obradu podataka prikupljenih novim istraživanjima ili iz postojeće literature, baza podataka i drugih izvora informacija
  • Vještine i kvalitete nužne za veću učinkovitost te za prepoznavanje potrebe za dugoročnim profesionalnim razvojem i suradnjom sa stručnjacima iz drugih disciplina.

Preddiplomski studijski program - Geološko inženjerstvo - PDF.

NAVIGACIJA

1. Semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Engleski jezik 
Ne
2.0901
Matematika 1 
Ne
6.52701
Nacrtna geometrija 
Ne
5.01801
Opća mineralogija 
Ne
7.5901
Osnove računalstva i programiranje 
Ne
5.01801
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 
Ne
0.0901
Uvod u geotehnologiju 
Ne
4.01351

2. Semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Fizika 
Ne
5.01802
Kemija 
Ne
6.52702
Matematika 2 
Ne
6.52702
Nacrtna geometrija s računalnom grafikom 
Ne
5.01802
Opća geologija 
Ne
5.01802
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 
Ne
0.0902
Znanost, tehnika i društvo 
Ne
2.0902

3. Semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Geodezija 
Ne
4.0603
Optička mineralogija 
Ne
6.0753
Paleontologija 
Ne
4.0603
Sistematska mineralogija 
Ne
6.0753
Statistika 
Ne
5.0603
Tehnička mehanika 
Ne
5.0603
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 
Ne
0.0903

4. Semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Geokemija 
Ne
5.0604
Osnove geofizičkih istraživanja 1 
Ne
5.0604
Petrologija magmatita i metamorfita 
Ne
8.01054
Povijest Zemlje 
Ne
8.01204
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 
Ne
0.0904

Izborni predmeti 4

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Osnove geoinformatike 
Ne
4.0454
Osnove elektrotehnike 
Ne
4.0454

5. Semestar

Obavezni predmeti 5

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Geologija fosilnih goriva 
Ne
6.0755
Geologija okoliša 
Ne
3.0905
Osnove geofizičkih istraživanja 2 
Ne
5.0605
Petrologija sedimenata 
Ne
8.01055
Strukturna geologija 
Ne
4.0605

Izborni predmeti 5

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Mehanika fluida 
Ne
4.0455
Primijenjena kemija 
Ne
4.0455

6. Semestar

Obavezni predmeti 6

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Geologija rudnih ležišta 
Ne
4.0526
Geološko kartiranje 1 
Ne
9.01356
Hidrogeologija 1 
Ne
4.0526
Inženjerska geologija 1 
Ne
4.0526
Tehnička petrografija 1 
Ne
4.0526
Završni rad 
Ne
5.006

1. Semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Engleski jezik 
Ne
2.0901
Matematika 1 
Ne
6.52701
Nacrtna geometrija 
Ne
5.01801
Opća mineralogija 
Ne
7.5901
Osnove računalstva i programiranje 
Ne
5.01801
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 
Ne
0.0901
Uvod u geotehnologiju 
Ne
4.01351

2. Semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Fizika 
Ne
5.01802
Kemija 
Ne
6.52702
Matematika 2 
Ne
6.52702
Nacrtna geometrija s računalnom grafikom 
Ne
5.01802
Opća geologija 
Ne
5.01802
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 
Ne
0.0902
Znanost, tehnika i društvo 
Ne
2.0902

3. Semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Geodezija 
Ne
4.0603
Optička mineralogija 
Ne
6.0753
Paleontologija 
Ne
4.0603
Sistematska mineralogija 
Ne
6.0753
Statistika 
Ne
5.0603
Tehnička mehanika 
Ne
5.0603
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 
Ne
0.0903

4. Semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Geokemija 
Ne
5.0604
Osnove geofizičkih istraživanja 1 
Ne
5.0604
Petrologija magmatita i metamorfita 
Ne
8.01054
Povijest Zemlje 
Ne
8.01204
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 
Ne
0.0904

Izborni predmeti 4

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Osnove geoinformatike 
Ne
4.0454
Osnove elektrotehnike 
Ne
4.0454

5. Semestar

Obavezni predmeti 5

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Geologija fosilnih goriva 
Ne
6.0755
Geologija okoliša 
Ne
3.0905
Osnove geofizičkih istraživanja 2 
Ne
5.0605
Petrologija sedimenata 
Ne
8.01055
Strukturna geologija 
Ne
4.0605

Izborni predmeti 5

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Mehanika fluida 
Ne
4.0455
Primijenjena kemija 
Ne
4.0455

6. Semestar

Obavezni predmeti 6

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Geologija rudnih ležišta 
Ne
4.0526
Geološko kartiranje 1 
Ne
9.01356
Hidrogeologija 1 
Ne
4.0526
Inženjerska geologija 1 
Ne
4.0526
Tehnička petrografija 1 
Ne
4.0526
Završni rad 
Ne
5.006

Satnica

...preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva za ak. god. 2017/2018 - Ljetni semestar:

 

...preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva za ak. god. 2016/2017 - Zimski semestar:

...preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva za ak. god. 2017/2018 - Zimski semestar:

 

...preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva za ak. god. 2016/2017 - Ljetni semestar:

 

...preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva za ak. god. 2016/2017 - Zimski semestar:

Dokumenti