Trajanje: 3 godine

Potrebno ECTS bodova: 180

Studijski program Geološko inženjerstvo

Akademski naziv:
Sveučilišni prvostupnik / sveučilišna prvostupnica (baccalaureus) inženjer geološkog inženjerstva (kratica: univ.bacc.ing.geol.)

Kompetencije studenata preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva

  • Temeljna znanja iz područja tehničkih i prirodnih znanosti
  • Sposobnost, stručnost i kompetentnost za obavljanje poslova i rješavanje srednje složenih problema u geološkom inženjerstvu i geologiji, kao i u drugim strukama koje se koriste rezultatima istraživanja u geološkom inženjerstvu i geologiji te ih primjenjuju
  • Sposobnost odabira i primjene odgovarajućih analitičkih metoda i postupaka te opreme potrebne u laboratorijskim i terenskim istraživanjima
  • Sposobnost korištenja aktualnih informacijskih tehnologija za prikupljanje i obradu podataka prikupljenih novim istraživanjima ili iz postojeće literature, baza podataka i drugih izvora informacija
  • Vještine i kvalitete nužne za veću učinkovitost te za prepoznavanje potrebe za dugoročnim profesionalnim razvojem i suradnjom sa stručnjacima iz drugih disciplina.

Preddiplomski studijski program - Geološko inženjerstvo - PDF.


1. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Engleski jezik 
Ne
2.0901
Matematika 1 
Ne
6.52701
Nacrtna geometrija 
Ne
5.01801
Opća mineralogija 
Ne
7.5901
Osnove računalstva i programiranje 
Ne
5.01801
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 
Ne
0.0901
Uvod u geotehnologiju 
Ne
4.01351
 
2. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Fizika 
Ne
5.01802
Kemija 
Ne
6.52702
Matematika 2 
Ne
6.52702
Nacrtna geometrija s računalnom grafikom 
Ne
5.01802
Opća geologija 
Ne
5.01802
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 
Ne
0.0902
Znanost, tehnika i društvo 
Ne
2.0902
 
3. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Geodezija 
Ne
4.0603
Optička mineralogija 
Ne
6.0753
Paleontologija 
Ne
4.0603
Sistematska mineralogija 
Ne
6.0753
Statistika 
Ne
5.0603
Tehnička mehanika 
Ne
5.0603
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 
Ne
0.0903
 
4. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Geokemija 
Ne
5.0604
Osnove geofizičkih istraživanja 1 
Ne
5.0604
Petrologija magmatita i metamorfita 
Ne
8.01054
Povijest Zemlje 
Ne
8.01204
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 
Ne
0.0904
Izborni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Osnove geoinformatike 
Ne
4.0454
Osnove elektrotehnike 
Ne
4.0454
 
5. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Geologija fosilnih goriva 
Ne
6.0755
Geologija okoliša 
Ne
3.0905
Osnove geofizičkih istraživanja 2 
Ne
5.0605
Petrologija sedimenata 
Ne
8.01055
Strukturna geologija 
Ne
4.0605
Izborni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Mehanika fluida 
Ne
4.0455
Primijenjena kemija 
Ne
4.0455
 
6. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Geologija rudnih ležišta 
Ne
4.0526
Geološko kartiranje 1 
Ne
9.01356
Hidrogeologija 1 
Ne
4.0526
Inženjerska geologija 1 
Ne
4.0526
Tehnička petrografija 1 
Ne
4.0526
Završni rad 
Ne
5.006
 
1. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Engleski jezik 
Ne
2.0901
Matematika 1 
Ne
6.52701
Nacrtna geometrija 
Ne
5.01801
Opća mineralogija 
Ne
7.5901
Osnove računalstva i programiranje 
Ne
5.01801
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 
Ne
0.0901
Uvod u geotehnologiju 
Ne
4.01351
 
2. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Fizika 
Ne
5.01802
Kemija 
Ne
6.52702
Matematika 2 
Ne
6.52702
Nacrtna geometrija s računalnom grafikom 
Ne
5.01802
Opća geologija 
Ne
5.01802
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 
Ne
0.0902
Znanost, tehnika i društvo 
Ne
2.0902
 
3. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Geodezija 
Ne
4.0603
Optička mineralogija 
Ne
6.0753
Paleontologija 
Ne
4.0603
Sistematska mineralogija 
Ne
6.0753
Statistika 
Ne
5.0603
Tehnička mehanika 
Ne
5.0603
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 
Ne
0.0903
 
4. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Geokemija 
Ne
5.0604
Osnove geofizičkih istraživanja 1 
Ne
5.0604
Petrologija magmatita i metamorfita 
Ne
8.01054
Povijest Zemlje 
Ne
8.01204
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 
Ne
0.0904
Izborni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Osnove geoinformatike 
Ne
4.0454
Osnove elektrotehnike 
Ne
4.0454
 
5. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Geologija fosilnih goriva 
Ne
6.0755
Geologija okoliša 
Ne
3.0905
Osnove geofizičkih istraživanja 2 
Ne
5.0605
Petrologija sedimenata 
Ne
8.01055
Strukturna geologija 
Ne
4.0605
Izborni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Mehanika fluida 
Ne
4.0455
Primijenjena kemija 
Ne
4.0455
 
6. Semestar
Obvezni predmeti
NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Geologija rudnih ležišta 
Ne
4.0526
Geološko kartiranje 1 
Ne
9.01356
Hidrogeologija 1 
Ne
4.0526
Inženjerska geologija 1 
Ne
4.0526
Tehnička petrografija 1 
Ne
4.0526
Završni rad 
Ne
5.006
 

Satnica

...preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva za ak. god. 2017/2018 - Zimski semestar:

 

...preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva za ak. god. 2016/2017 - Ljetni semestar:

...preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva za ak. god. 2016/2017 - Zimski semestar:

 

...preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva za ak. god. 2015/2016 - Ljetni semestar:

 

...preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva za ak. god. 2015/2016 - Zimski semestar:

 

Dokumenti

Povratak na vrh