Upravljanje krizama

SPECIJALISTIČKI STUDIJI

Rudarsko-geološko-naftni fakultet sudjeluje u izvođenju sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje krizama. Nositelj je programa Sveučilište u
Zagrebu, Centar za poslijediplomske studije. Uz RGNF, u izvođenju studija sudjeluju nastavnici i suradnici s Arhitektonskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakulteta prometnih znanosti, Filozofskog fakulteta, Geodetskog fakulteta, Grafi čkog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Učiteljskog fakulteta te iz ostalih ustanova.
Nastava na specijalističkom studiju Upravljanje krizama traje četiri semestara tijekom kojih se sluša nastava iz obveznih i izbornih kolegija te se izrađuje završni rad. Studij se sastoji od 13 obveznih i 25 izbornih kolegija. U prvom semestru upisuje se šest obveznih kolegija. U drugom se semestru upisuju četiri obvezna i dva izborna kolegija. U trećem semestru upisuju se tri obvezna kolegija i tri izborna kolegija. U četvrtom se semestru upisuju dva izborna kolegija. U tom semestru odrađuje se i praktična nastava (5 ECTS bodova) te se izrađuje završni rad (15 ECTS bodova).
Uvjet je za upis na studij završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz odgovarajućeg društvenog, tehničkog, biotehničkog ili humanističkog područja.