Ekoinženjerstvo

SPECIJALISTIČKI STUDIJI

Rudarsko-geološko-naftni fakultet sudjeluje u izvođenju dijela sveučilišnog interdisciplinarnog poslijediplomskog specijalističkog studija Ekoinženjerstvo, nositelj kojeg je Sveučilište u Zagrebu, Centar za poslijediplomske studije. Voditelj je studija Fakultet za kemijsko inženjerstvo i tehnologiju, a u njegovu izvođenju, uz RGNF, sudjeluju i Geotehnički fakultet, Građevinski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet i Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Program specijalističkog studija traje godinu do dvije (60 ECTS bodova), a završava završnim specijalističkim radom. Program nudi 31 kolegij (temeljni, obvezni i izborni) unutar modula (1) prirodne i (2) tehničke znanosti (definirani temeljnim kolegijima) i usmjerenja (i) Voda, (ii) Tlo, (iii) Zrak i (iv) Otpad (definirani obveznim kolegijima). Pravo upisa imaju pristupnici koji su stekli diplomu sveučilišnog diplomskog studija (ili četverogodišnjeg sveučilišnog dodiplomskog studija – prema staroj shemi studiranja) iz tehničkog i biotehničkog podru (arhitekti, inženjeri agronomije, elektroinženjeri, brodarski inženjeri, građevinski inženjeri, kemijski i bioprocesni inženjeri, rudarski inženjeri, strojarski inženjeri i inženjeri šumarstva).
Ovisno o upisanim temeljnim kolegijima specijalističkog studija, ostvaruju se pretpostavke za dobivanje stupnja specijalista ekoinženjerstva u području tehničkih ili biotehničkih znanosti.