Općenito o doktorskom studiju

Poslijediplomski doktorski studij na Rudarsko-geološko naftnom fakultetu je sveučilišni poslijediplomski znanstveni studij na kojem se objedinjuju tehničke i prirodne znanosti. Studij je organiziran u četiri smjera – smjerovi Rudarstvo, Geološko inženjerstvo i Naftno rudarstvo orijentirani su na tehničke znanosti (polje Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo) i završetkom tog dijela studija stječe se akademski stupanj doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti. Smjer Geologija orijentiran je prema prirodnim znanostima, te će kandidati koji završe ovaj smjer steći akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti.

Studij je organiziran u 6 semestara i ima ukupno 180 ECTS bodova. Za redovne studente se predviđa trajanje od 4 godine, a za izvanredne studente najviše 8 godina do stjecanja doktorske diplome. Nastava je predviđena u prva 2 semestra (ukupno 60 ECTS bodova).
Postoje četiri kategorije predmeta:

  • obvezni (Metodologija znanstvenog rada koju svi trebaju upisati),
  • temeljni (3-4 predmeta kojima se definira osnovni dio određenog smjera),
  • izborni (koji se biraju iz zajedničke skupine predmeta na razini cijelog studija),
  • izborni predmeti iz drugih doktorskih studija Sveučilišta u Zagrebu ili s drugih sveučilišta (može se upisati najviše 1 u prvom semestru i do 4 u drugom semestru).

NAVIGACIJA