Naputak o on-line provedbi javnih obrana tijekom epidemije COVID-19

Upute i korisni materijali

U prilogu: NAPUTAK_RGNF.pdf