Upisani od ak. god. 2006./07. do 2012./13.

Struktura studija

STRUKTURA STUDIJA – doktorandi upisani od ak. god. 2006./07. do 2012./13.

Godina

Semestar

Uvjeti za upis

ECTS

Sadržaj

1

1

 

30

Nastava

2

 

30

Nastava

2

3

Položeni razlikovni ispiti.

30

Javni seminar – Uvod u temu disertacije

4

Položeni ispiti iz prvog i drugog semestra.

30

Javni seminar – Prvi rezultati istraživanja

Položen javni seminar Uvod u temu disertacije.

3

5

Položen javni seminar Prvi rezultati istraživanja.

30

Konzultacije uz završno istraživanje – prijava teme doktorskog rada.

6

Odobrena tema doktorskog rada

30

Izrada doktorskog rada

Obrana doktorskog rada

 

STUDIJ U PUNOM RADNOM VREMENU

Rok za prijavu teme: 30 mjeseci od početka akademske godine upisa.
Rok za predaju doktorskog rada na ocjenu: četiri godine od početka akademske godine upisa.

STUDIJ S DIJELOM RADNOG VREMENA

Rok za prijavu teme: četiri godine od početka akademske godine upisa.
Rok za predaju doktorskog rada na ocjenu: osam godina od početka akademske godine upisa.