Javni razgovor 19. veljače 2009.

DOKTORSKI STUDIJ

STJEPAN ŽGANEC, dipl. ing. geotehnike

održat će u četvrtak, 19. veljače 2009. u 14 sati u vijećnici  Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorske disertacije pod naslovom: „Utvrđivanje karakteristika anfo, ojačanih anfo i emulzijskih eksploziva, čepova bušotina i intervala usporenja mjerenjem brzine detonacije kontinuiranom metodom – VOD u bušotinama“

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
1.    dr. sc. Zvonimir Ester, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2.    dr. sc. Darko Vrkljan, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3.    dr. sc. Muhamed Sućeska, znan. savjetnik Brodarskog instituta u Zagrebu.