Struktura studija

Struktura studija

Godina

Semestar

Uvjeti za upis

ECTS ukupno

ECTS obvezni

ECTS po izboru

Sadržaj

1

 

1

 

 

 

 

 

30

 

   

Nastava (8 predmeta):

1 obvezni predmet (5 ECTS-a)

2–3 temeljna predmeta (po 5 ECTS-a)

4–5 izbornih predmeta (po 3 ECTS-a)

2

 

Odslušani predmeti

30

   

Javni seminar Prvi rezultati istraživanja

Prijava teme

2

                

3        

 

 

Položeni ispiti, obranjen javni seminar i predana prijava teme.

30

              

15

 

Javna obrana teme

 

4

Sudjelovanje* s usmenim izlaganjem na međunarodnom znanstvenom skupu

 

3

Sudjelovanje* s usmenim izlaganjem na domaćem znanstvenom skupu

 

3

Sudjelovanje* s posterom na međunarodnom znanstvenom skupu

 

2

Sudjelovanje* s posterom na domaćem znanstvenom skupu

 

8

Znanstveni rad u časopisu pokrivenom bazom CC**

 

6

Znanstveni rad u časopisu pokrivenom bazom SCI/SCI expanded**

 

4

Znanstveni rad u časopisu pokrivenom drugim bazama

 

1 po tjednu boravka

Boravak na stranim sveučilištima*

 

0,50*** po danu trajanja

Ljetna škola*

 

2

Samostalno predavanje u strukovnoj udruzi

 

3

Dodatni izborni kolegij (najviše jedan)

 

2

Diskusijska skupina

3

3

Radionica generičkih vještina*

3

 

e-portfolio doktoranda

 4

 

Održana javna obrana teme.

 30

  

  

Odobravanje teme i mentora doktorskog rada

Rad s mentorom na izradi doktorskog rada, rad na izradi članka za međunarodno recenzirani časopis

  3

5

Odobrena tema i realizirani ECTS bodovi iz 3. semestra.

30

 

 

Rad s mentorom na izradi doktorskog rada, rad na izradi članka za međunarodno recenzirani časopis

6

Objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani znanstveni rad tematski vezan uz doktorsko istraživanje

 

30

 20

   

Rad s mentorom na izradi doktorskog rada

Objavljen ili prihvaćen za objavljivanje najmanje jedan međunarodno recenzirani znanstveni rad tematski vezan uz doktorsko istraživanje (u kojem je pristupnik jedini ili jedan od glavnih autora)

 10

Obrana doktorskog rada


*Potvrda o sudjelovanju na skupu/ljetnoj školi/radionici/boravku na stranom sveučilištu u navedenom razdoblju.
**Odnosi se na drugi rad, pored rada koji je doktorand obvezan imati objavljen ili prihvaćen za objavljivanje prije obrane doktorskog rada u skladu s čl. 11, st. 3 Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu.
*** Ovisno o dodatnim aktivnostima doktoranda tijekom radionice (npr. usmeno izlaganje, poster) dodjeljuju se dodatni ECTS bodovi.


Strukturu studija možete preuzeti u PDF obliku.