Struktura doktorskog studija

Struktura studija
Sem.Uvjeti za upisSadržaj
   

I.

 

1 obvezni predmet

4 temeljna predmeta (ili 3 temeljna + javni seminar iz temeljnog predmeta)

1 izborni predmet (od temeljnih predmeta s bilo kojeg smjera ili s drugog studija)

 

II.

 

6 izbornih predmeta (ili 5 izbornih + javni seminar iz jednog izbornog predmeta)

III.

Položeni razlikovni ispiti

Seminar 1 – Uvod u temu disertacije

IV.

Položeni ispiti iz I. i II. semestra

Seminar 2 – Prvi rezultati istraživanja

Položen j.s. 1 – Uvod u temu disertacije

V

Položen j.s. 2 – Prvi rezultati istraživanja

Konzultacije uz završno istraživanje – prijava teme doktorskog rada

Redoviti studenti – rok za prijavu teme doktorskog rada je 3 godine od upisa u prvi semestar

Izvanredni studenti – rok za prijavu teme doktorskog rada je 4 godine od upisa u prvi semestar

Magistri znanosti – rok za prijavu teme doktorskog rada je 3 godine od upisa u treći semestar

VI.

Prijavljena tema doktorskog rada

Doktorski rad

   

Redoviti studenti – rok za obranu doktorskog rada je 4 godine od upisa u prvi semestar

Izvanredni studenti – rok za obranu doktorskog rada je 8 godina od upisa u prvi semestar

Magistri znanosti – rok za obranu doktorskog rada je 7 godina od upisa u treći semestar

Studenti su dužni prisustvovati po dvjema obranama javnog seminara I (Uvod u temu disertacije) i javnog seminara II (Prvi rezultati istraživanja) drugih studenata doktorskog studija. Obavijesti o obranama javnih seminara nalaze se na mrežnim stranicama RGN fakulteta, a studentima se obvezno šalju i elektronskom poštom. Odslušane najmanje četiri obrane javnih seminara uvjet su za predaju doktorskog rada na ocjenu.

Utrošak sredstava za materijalne troškove na drugoj i trećoj godini studija

Utrošak sredstava izdvojenih za materijalne troškove studentima na drugoj i trećoj godini studija na prijedlog mentora odobravaju voditelj odgovarajućeg smjera i predsjednik Odbora.
Sredstva za materijalne troškove mogu se koristiti primjerice za kotizaciju i putne troškove skupova ili radionica, nabavu literature, opreme, terensko istraživanje ili troškove analitike. Za treći i četvrti semestar sredstva iznose 1.566,00 kn po semestru, za peti i šesti semestar 1.102,00 kn po semestru, odnosno ukupno 5.336,00 kn.