Javni razgovor 18. prosinca 2019.

Ivana Dobrilović, dipl. ing. rud.


održat će u srijedu, 18. prosinca 2019. u 13 sati 
u predavaonici V102 (1. kat) RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

"Model za procjenu posmične čvrstoće diskontinuiteta u vapnencima ležišta arhitektonsko-građevnog kamena u Istri"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

- dr. sc. Biljana Kovačević Zelić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Petar Hrženjak, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Trpimir Kujundžić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Zlatko Briševac, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Nataša Štambuk Cvitanović, izv. prof. Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.

Javni razgovor 17. prosinca 2019.

Indramani Sharma, dipl. ing. math.


održat će u utorak, 17. prosinca 2019. u 9 sati 
u predavaonici V002 RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

"Modeliranje blokade protjecanja ugljikovodika na pornoj razini uslijed nastanka druge faze"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

- dr. sc. Vladislav Brkić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Domagoj Vulin, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Željko Andreić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Sonja Koščak Kolin, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Jakov Baleta, doc. Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obrana doktorskog rada 7. studenoga 2019.

Josip Ivšinović, mag. ing. petrol.

branit će


u četvrtak, 7. studenoga 2019. godine u 9 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:

"Odabir i geomatematička obradba varijabli za skupove manje od 50 podataka pri kreiranju poboljšanoga dubinskogeološkoga modela na primjeru iz zapadnoga dijela Savske depresije"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:

 1. dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita Sveučilišta u Zagrebu,
 2. dr. sc. Tomislav Malvić, prof RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
 3. dr. sc. Jasenska Sremac, prof. PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 29. listopada 2019.

Vjekoslav Herceg, mag. ing. min.


održat će u utorak, 29. listopada 2019. u 10 sati u vijećnici  RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

"Učinak bagera s dubinskom lopatom pri eksploataciji mineralnih sirovina"

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Mario Klanfar, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Trpimir Kujundžić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Tomislav Korman, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni razgovor 10. listopada 2019.

Lucija Jukić, mag. ing. petrol.


održat će u četvrtak, 10. listopada 2019. u 16:30 sati 
u Fonolaboratoriju (NP02) RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

"Procjene rizika ulaganja u razradu ležišta ugljikovodika na temelju studije slučaja i statističke vjerojatnosti ležišnih parametara"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Domagoj Vulin, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Jakov Baleta, doc. Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 3. listopada 2019.

Ivana Dobrilović, dipl. ing. rud.


održat će u četvrtak, 3. listopada 2019. u 10 sati u predavaonici 102. (1. kat) RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

"Određivanje posmičnih značajki karakterističnih diskontinuiteta u kršu"

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Petar Hrženjak, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Trpimir Kujundžić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Zlatko Briševac, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni razgovor 16. rujna 2019.

MARINA FILIPOVIĆ, dipl. ing. geol.


održat će u ponedjeljak 16. rujna 2019. u 11 sati 
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

“Određivanje podrijetla krških izvorskih voda zapadne Hercegovine i južne Dalmacije na temelju prirodnih i umjetnih trasera“

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Željko Duić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Josip Terzić, znanstveni savjetnik, Hrvatski geološki institut,

-          dr. sc. Igor Vlahović, red. prof. u trajnom zvanju RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Jasmina Lukač Reberski, znanstvena suradnica, Hrvatski geološki institut,

-          dr. sc. Jelena Parlov, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Promjena i novi termin javnog razgovora - 12. rujna 2019.

Domagoj Vukadin, mag. ing. geol.


održat će u četvrtak 12. rujna 2019. u 8:30 sati (umjesto u utorak 10. rujna 2019.)
u vijećnici, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

"Razvoj metodologije seizmičke karakterizacije ležišta ugljikovodika na temelju inverzije seizmičkih brzina"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Franjo Šumanovac, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Jasna Orešković, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Alan Vranjković, viši znanstveni suradnik, INA.

Promjena termina javnog razgovora 12. srpnja 2019.

BARBARA ŠTIMAC, mag. geol.

održat će u petak, 12. srpnja 2019. u 9 sati (umjesto u 10 sati)

u predavaonici VP02 (INA) Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

 JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Numeričko modeliranje neidealne detonacije ANFO eksploziva primjenom Wood-Kirkwood-ove teorije"

Javni seminar 9. srpnja 2019.

Tomislav Brenko, mag. geol.


održat će u utorak, 9. srpnja 2019. u 10 sati u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

"Mineralogical and geochemical link between the bog iron ore deposits and archaeological slags and objects found in the Podravina region"

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

– dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Goran Durn, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

- dr. sc. Stanko Ružičić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 5. lipnja 2019.

Lucija Jukić, mag. ing. petrol.


održat će u srijedu, 5. lipnja 2019. u 9 sati u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

"Procjena pouzdanosti simulacijskog modela ležišta temeljem statističke raspodjele ulaznih parametara"

Javni seminar 23. svibnja 2019.

Mario Matošević, dipl. ing. geol.


održat će u četvrtak, 23. svibnja 2019. u 14 sati u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

"Petrografija gornjomiocenskih pješčenjaka Savske i Dravske depresije kao temelj za razumijevanje provenijencije i dijageneze najvećih ležišta nafte i plina Sjevernohrvatskog bazena"

Obrana doktorskog rada 10. svibnja 2019.

 

Sanja Bernat Gazibara, mag. ing. geol.

branit će u petak, 10. svibnja 2019. godine u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:

"Metodologija izrade karata klizišta korištenjem digitalnoga modela terena visoke rezolucije u podsljemenskoj zoni Grada Zagreba"

Javni razgovor 24. travnja 2019.

Maja Arnaut, mag. ing. petrol.


održat će u srijedu, 24. travnja 2019. u 9 sati 
u predavaonici NP02, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

"Razvoj optimizacijskih kriterija za CO₂-EOR metode pridobivanja nafte uz istovremeno trajno skladištenje CO₂"

Javni seminar 24. travnja 2019.

Ivana Dobrilović, dipl. ing. rud.


održat će u srijedu, 24. travnja 2019. u 10 sati u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Uvod u temu disertacije pod naslovom:

"Određivanje posmičnih značajki diskontinuiteta"

Javni seminar 18. travnja 2019.

Barbara Štimac, mag. geol.


održat će u četvrtak, 18. travnja 2019. u 10 sati 
u vijećnici, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

"Numeričko modeliranje detonacijskih svojstava ANFO eksploziva"

Javni seminar 18. travnja 2019.

David Rukavina, mag. geol.


održat će u četvrtak, 18. travnja 2019. u 9 sati 
u predavaonici VS06, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

"Kartiranje facijesa stijena donjeg i srednjeg miocena na području istočnog dijela Dravske depresije primjenom sekvencijske stratigrafije i analize seizmičkih podataka u svrhu procjene potencijala geološkog uskladištenja CO₂"

Javni razgovor 29. ožujka 2019. - ODGODA

Do daljnjega se odgađa JAVNI RAZGOVOR o temi doktorskog rada pod naslovom: “Razvoj optimizacijskih kriterija za CO₂-EOR metode pridobivanja nafte uz istovremeno trajno skladištenje CO₂“ (Maja Arnaut, mag. ing. petrol.), koji je trebao biti održan u petak, 29. ožujka 2019. u 12 sati, u predavaonici V510 RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6.

Javni razgovor 29. ožujka 2019.

MAJA ARNAUT, mag. ing. petrol. 

održat će u petak, 29. ožujka 2019. u 12 sati
u predavaonici V510 (5. kat) Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Razvoj optimizacijskih kriterija za CO₂-EOR metode pridobivanja nafte uz istovremeno trajno skladištenje CO₂"

Javni razgovor 5. ožujka 2019.

JOSIP IVŠINOVIĆ, mag. ing. petrol. 

održat će u utorak, 5. ožujka 2019. u 9 sati
u predavaonici VS06 (podrum) Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

Javni razgovor 19. veljače 2019.

NEVEN TRENC, dipl. ing. geol. 

održat će u utorak, 19. veljače 2019. u 13 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

 JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Holocenske geološko-geomorfološke značajke te antropogene promjene ekosustava, na području uz rijeku Savu od Krškog do Siska"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
1. dr. sc. Bojan Matoš, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Marko Ćaleta, izv. prof. Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 6. veljače 2019.

Maja Arnaut, mag. ing. petrol.


održat će u srijedu, 6. veljače 2019. u 10 sati 
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

“CO₂ EOR metode pridobivanja nafte uz istovremeno trajno skladištenje CO₂“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Domagoj Vulin, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

-          dr. sc. Karolina Novak Mavar, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 14. prosinca 2018.

Domagoj Vukadin, mag. ing. geol.


održat će u petak, 14. prosinca 2018. u 9:30 sati 
u predavaonici VS01 RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

“Seizmička inverzija brzina P i S-valova u svrhu preliminarne interpretacije ležišta, na primjeru Grubišnog polja“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Jasna Orešković, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Franjo Šumanovac, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

-          dr. sc. Dunja Aljinović, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 6. prosinca 2018.

Ana Mostečak, mag. ing. min.


održat će u četvrtak, 6. prosinca 2018. u 13:30 sati 
u predavaonici 102 (1. kat) RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

Javni razgovor 26. studenoga 2018.

JASMIN JUG mag. ing. geoing. 

održat će u ponedjeljak, 26. studenoga 2018. u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

 JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Model za procjenu primjenjivosti tehnologija otkopavanja u odnosu na značajke stijenske mase"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

 1. dr. sc. Tomislav Korman, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 2. dr. sc. Petar Hrženjak, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 3. dr. sc. Mario Klanfar, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 4. dr. sc. Mario Dobrilović, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 5. dr. sc. Boris Kavur, doc. Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 19. studenoga 2018.

JOSIP IVŠINOVIĆ, mag. ing. petrol.


održat će u ponedjeljak, 19. studenoga 2018. u 11 sati 
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

“Metodologija i rezultati prikazivanja odabranih varijabli ležišta ugljikovodika u slučaju broja podataka manjeg i većeg od 10, primjer modeliranja polja iz zapadnoga dijela Savske depresije“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Tomislav Malvić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Josipa Velić, prof. emer. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Rajna Rajić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obrana doktorskog rada 12. studenoga 2018.

mr. sc. Sonja Koščak Kolin, dipl. ing. 

branit će
u ponedjeljak, 12. studenoga 2018. godine u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:

"Pouzdanost određivanja propusnosti slabo propusnih plinskih ležišta optimiranjem trajanja testa porasta tlaka"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnica braniti doktorski rad:

 1. dr. sc. Vladislav Brkić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
 2. dr. sc. Tomislav Kurevija, izv. prof RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
 3. dr. sc. Alka Mihelić-Bogdanić, red. prof. TTF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Javni razgovor 26. listopada 2018. - M. Sečanj

MARIN SEČANJ, mag. ing. geol.


održat će u petak 26. listopada 2018. u 14 sati 
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

“Kvantitativna procjena podložnosti odronima na temelju kinematičkih analiza stijenskih kosina i značajki diskontinuiteta“

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Željko Arbanas, prof. Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,

-          dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Martin Krkač, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Petar Hrženjak, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Bruno Tomljenović, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni razgovor 26. listopada 2018.

JOSIPA KAPURALIĆ, mag. ing. geol. 

održat će u petak, 26. listopada 2018. u 9:15 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

 JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Određivanje strukture kore i litosfernog plašta na području Dinarida i jugozapadnog dijela Panonskog bazena metodom tomografije bliskih potresa"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
1. dr. sc. Jasna Orešković, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Franjo Šumanovac, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Snježana Markušić, izv. prof. PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 26. listopada 2018.

INDRAMANI SHARMA, mag. math.


održat će u petak, 26. listopada 2018. u 14 sati 
u predavaonici 111 RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

“Metode opisa višefaznog protoka kroz poroznu stijenu na razini pora“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Domagoj Vulin, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Željko Andreić, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Krešimir Pavlić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni razgovor 15. listopada 2018.

MARIJA MACENIĆ mag. ing. min. 

održat će u ponedjeljak, 15. listopada 2018. u 9 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

 JAVNI RAZGOVOR

o temi doktorskog rada pod naslovom:

Javni seminar 13. rujna 2018.

JASMIN JUG, mag. ing. geoing.


održat će u četvrtak, 13. rujna 2018. u 10 sati 
u predavaoni V102 (ex P6 102) RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

“Utjecaj značajki stijenske mase na mogućnost primjene tehnologije otkopavanja“

Javni seminar 27. kolovoza 2018.

MARIN SEČANJ, mag. ing. geol.


održat će u ponedjeljak 27. kolovoza 2018. u 10 sati 
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

“Procjena podložnosti odronima u stijenskoj masi primjenom prostornih kinematičkih analiza“

Obrana doktorskog rada 20. srpnja 2018.

Petra Đomlija, dipl. ing. geol
branit će
u petak, 20. srpnja 2018. godine u 11 sati
u predavaonici VP02 (ex P6 002) Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Identifikacija i klasifikacija klizišta i erozije vizualnom interpretacijom digitalnoga modela reljefa Vinodolske udoline"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnica braniti doktorski rad:

1. dr. sc. Željko Arbanas, prof. Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,
2. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Neven Bočić, izv. prof. PMF fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
4. dr. sc. Martin Krkač, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
5. dr. sc. Biljana Abolmasov, prof. Rudarsko-geološkog fakulteta Sveučilišta u Beogradu.

Obrana doktorskog rada 20. srpnja 2018.

Denis Težak, dipl. ing. geotehnike
branit će
u petak, 20. srpnja 2018. godine u 11 sati
u predavaonici 102 (1. kat) Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Utjecaj značajki miniranja na kotlovsko proširenje u glinenome tlu"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:

1. dr. sc. Vječislav Bohanek, doc. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Mario Dobrilović, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Josip Mesec, prof. Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
4. dr. sc. Muhamed Sućeska, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
5. dr. sc. Ivan Kovač, doc. Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obrana doktorskog rada 6. srpnja 2018.

Ivica Pavičić, mag. ing. geol.

branit će
u petak, 6. srpnja 2018. godine u 11 sati
u predavaonici VP02 (ex P6 002) Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:

"Geneza, prostorna raspodjela i kvantifikacija poroznosti žumberačkih gornjotrijaskih dolomita"

Javni seminar 11.6.2018. - odgoda

Do daljnjega se odgađa javni seminar Prvi rezultati istraživanja pod naslovom “Procjena podložnosti odronima u stijenskoj masi primjenom prostornih kinematičkih analiza“ (Marin Sečanj, mag. ing. geol.) koji je trebao biti održan u ponedjeljak 11. lipnja 2018. u vijećnici RGN fakulteta.

Javni seminar 11. lipnja 2018.

MARIN SEČANJ, mag. ing. geol.


održat će u ponedjeljak 11. lipnja 2018. u 11:30 sati 
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

“Procjena podložnosti odronima u stijenskoj masi primjenom prostornih kinematičkih analiza“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

-          dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Željko Arbanas, prof. Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci,

-          dr. sc. Martin Krkač, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Petar Hrženjak, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Bruno Tomljenović, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obrana doktorskog rada 25. svibnja 2018.

Aleksandar Toševski, dipl. ing. geol.
branit će
u petak, 25. svibnja 2018. godine u 11 sati
u predavaonici VP02 (ex P6 002) Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Podložnost porječja rijeke Dubračine površinskim geodinamičkim procesima"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:

1. dr. sc. Dunja Aljinović, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Davor Pollak, viši znanstveni suradnik Hrvatskog geološkog instituta u Zagrebu,
3. dr. sc. Dario Perković, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
4. dr. sc. Marko Komac, izv. prof. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Sveučilišta u Ljubljani,
5. dr. sc. Marta Mileusnić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 2. svibnja 2018.

MARIJA MACENIĆ, dipl. ing. min.


održat će u srijedu 2. svibnja 2018. u 9 sati.
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

Javni razgovor 4. travnja 2018.

SANJA BERNAT GAZIBARA dipl. ing. geol.

održat će u srijedu, 4. travnja 2018. u 11 sati
u predavaonici V 414 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Metode izrade karata klizišta korištenjem digitalnog modela terena visoke rezolucije u podsljemenskoj zoni Grada Zagreba"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
1. dr. sc. Martin Krkač, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Marko Komac, nasl. prof. Univerze v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. 

Javni seminar 27. ožujka 2018.

MARINA TRPČIĆ, dipl. ing. rud.


održat će u utorak 27. ožujka 2018. u 8:30 sati.
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,


JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

“Praćenje stanja sedrotvornog okoliša u slivu rijeke Slunjčice“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu::

-          dr. sc. Frankica Kapor, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Jelena Parlov, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Neven Cukrov, viši znanstveni suradnik Instituta "Ruđer Bošković".

Javni seminar 13. ožujka 2018.

 

JOSIP IVŠINOVIĆ, mag. ing. petrol.

održat će u utorak 13. ožujka 2018. u 9 sati,
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije pod naslovom:

“Stohastička zavisnost geoloških varijabli u tipskome miocenskom klastičnom ležištu ugljikovodika iz Savske depresije“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu::

-          dr. sc. Tomislav Malvić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Uroš Barudžija, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 27. veljače 2018. - odgoda

Do daljnjega se odgađa JAVNI SEMINAR Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:“Praćenje stanja sedrotvornog okoliša u slivu rijeke Slunjčice“ (Marina Trpčić, dipl. ing. rud.), koji je trebao biti održan u utorak, 27. veljače 2018. u 08:00 sati, u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6.

Javni seminar 27. veljače 2018.

MARINA TRPČIĆ, dipl. ing. rud.


održat će u utorak 27. veljače 2018. u 8 sati.
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,


JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

“Praćenje stanja sedrotvornog okoliša u slivu rijeke Slunjčice“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu::

-          dr. sc. Frankica Kapor, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Jelena Parlov, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Neven Cukrov, viši znanstveni suradnik Instituta "Ruđer Bošković".

Javni seminar 1. veljače 2018.

JOSIP IVŠINOVIĆ, mag. ing. petrol.


održat će u četvrtak 1. veljače 2018. u 10.30.
u vijećnici RGN fakulteta, Zagreb, Pierottijeva 6,


JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz prvog semestra doktorskog studija pod naslovom:

“ Litološke značajke pješčenjačkih ležišta u Savskoj depresiji kao čimbenici učinkovitoga utiskivanja slojne vode na primjeru donjopontskih ležišta formacije Kloštar Ivanić“

 

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu::

-          dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc.Tomislav Malvić, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

-          dr. sc. Uroš Barudžija, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni seminar 10. siječnja 2018. - promjena termina

SANJA BERNAT GAZIBARA, mag. ing. geol.

održat će u srijedu, 10. siječnja 2018. u 14 sati

u predavaonici 414 RGN fakulteta,

JAVNI SEMINAR

Prvi rezultati istraživanja pod naslovom:

“Identifikacija i kartiranje klizišta u Podsljemenskoj zoni Grada Zagreba na digitalnom modelu terena visoke rezolucije“

Seminar će održati pred povjerenstvom u sastavu:

dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

dr. sc. Martin Krkač, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

dr. sc. Anja Vrbaški, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Javni razgvor 19. prosinca 2017.

ŠIME BILIĆ, mag. geol.

održat će u utorak, 19. prosinca 2017. u 15 sati
u predavaonici P6 414 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Petrogeneza peridotita i piroksenita na području Banovine, Hrvatska"

Javni seminar 13. prosinca 2017.

JOSIPA KAPURALIĆ, mag. ing. geol.
održat će

u srijedu, 13. prosinca 2017., u 11.30 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

"Određivanje strukture kore i litosfernog plašta na području sjevernih Dinarida i jugozapadnog dijela Panonskog bazena metodom tomografije bliskih potresa"

Obrana doktorskog rada 6. prosinca 2017.

Branimir Farkaš, dipl. ing. rud.
branit će
u srijedu, 6. prosinca 2017. godine u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Optimizacija eksploatacije arhitektonsko-građevnoga kamena u ovisnosti o tehno-ekonomskim faktorima"

Javni razgovor 1. prosinca 2017.

DENIS TEŽAK dipl. ing. geotehnike

održat će u petak, 1. prosinca 2017. u 9 sati
u predavaonici P6 102 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Utjecaj značajki miniranja na kotlovsko proširenje u glinenom tlu"

Javni seminar 16. listopada 2017.

MARINA TRPČIĆ, dipl. ing. rud.
održat će

u ponedjeljak, 16. listopada 2017., u 13 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

pod naslovom:

„Konceptualni model zaštite sedrenih barijera na primjeru rijeke Slunjčice"

Javni seminar 13. listopada 2017.

JOSIP IVŠINOVIĆ, mag. ing. petrol.
održat će

u petak,13. listopada 2017., u 9.30 sati
u vjećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
vezan uz izborni predmet iz II. semestra doktorskog studija
pod naslovom:

Obrana doktorskog rada 4. listopada 2017.

Zoran Kovač, mag. ing. geol.
branit će
u srijedu, 4. listopada 2017. godine u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Podrijetlo nitrata u podzemnoj vodi zagrebačkoga aluvijalnoga vodonosnika"

Javni razgovor 2. liostopada 2017.

PETAR MIJIĆ, mag. ing. petrol.

održat će u ponedjeljak, 2. listopada 2017. u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Povećanje stabilnosti kanala bušotine primjenom isplake s nanočesticama"

Javni seminar 11. rujna 2017.

ŠIME BILIĆ, mag. geol.
održat će

u ponedjeljak, 11. rujna 2017. u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

"Petrografske i geokemijske karakteristike peridotita na području Banije"

Obrana doktorskog rada 21. srpnja 2017.

Dragana Dogančić, dipl. ing. geol.
branit će
u petak, 21. srpnja 2017. godine u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Modeliranje specifične ranjivosti podzemnih voda u uvjetima krša na području Dugopolja"

Javmi razgovor 19. srpnja 2017.

DANIJEL IVANIŠEVIĆ, dipl. ing. geol.

održat će u srijedu, 19. srpnja 2017. u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

Geokemijske anomalije i trendovi u vodotočnom sedimentu psunjskih drenažnih bazena"

Javni seminar 10. srpnja 2017.

DENIS TEŽAK, dipl. ing. rud.
održat će

u ponedjeljak, 10. srpnja 2017., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

pod naslovom:

„Kotlovska miniranja u glinenim tlima"

Obrana doktorskog rada 6. srpnja 2017.

Krunoslav Sedić, dipl. ing. naft. rud.
branit će
u četvrtak, 6. srpnja 2017. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Optimiranje sastava cementnih kaša za cementiranje zaštitnih cijevi u bušotinama za utiskivanje ugljikovoga dioksida"

Članovi povjerenstva pred kojima će pristupnik braniti doktorski rad:

1. dr. sc. Katarina Simon, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica,
2. dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec, red. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Juraj Šipušić, red. prof. Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

Obrana doktorskog rada 30. lipnja 2017.

Karolina Gradiški, mag. ing. min.
branit će
u petak, 30. lipnja 2017. godine u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Model interakcije geosintetičke trake i kamene ispune u konstrukcijama od armiranoga tla"

Javni seminar 13. lipnja 2017.

DANIJEL IVANIŠEVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će

u utorak, 13. lipnja 2017., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

"Geokemijske anomalije i trendovi u vodotočnom sedimentu psunjskih drenažnih bazena"

Javni razgovor 14. lipnja 2017.

JASMINA MARTINČEVIĆ LAZAR, dipl. ing. geol.

održat će u srijedu, 14. lipnja 2017. u 13 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Utjecaj minerala glina na fizička svojstva sitnozrnastih tala u podsljemenskoj zoni grada Zagreba"

Javni seminar 7. lipnja 2017.

PETAR MIJIĆ, mag. ing. petrol.
održat će

u srijedu, 7. lipnja 2017., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

"Utjecaj nanočestica na svojstva isplake na bazi vode"

Obrana doktorskog rada 2. lipnja 2017.

Duje Smirčić, dipl. ing. geol.
branit će
u petak, 2. lipnja 2017. godine u 12 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
" Geneza vulkanoklastičnih naslaga srednjega trijasa Vanjskih Dinarida"

Obrana doktorskog rada 17. svibnja 2017.

Ivan Zelenika, dipl. ing. naft. rud.
branit će
u srijedu, 17. svibnja 2017. godine, u 13 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Modeliranje radnog obujma podzemnog skladišta plina u funkciji ležišnih parametara i proizvodne opreme"

Javni seminar 4. travnja 2017.

JASMINA MARTINČEVIĆ LAZAR, dipl. ing. geol.
održat će

u utorak, 4. travnja 2017., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

" Mineraloške i fizičko-mehaničke značajke sitnozrnastih tala u Podsljemenskoj zoni grada Zagreba"

Javni razgovor 8. ožujka 2017.

IVICA PAVIČIĆ, mag. ing. geol.

održat će u srijedu, 8. ožujka 2017. u 9 sati
u vijećnici Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Geneza, prostorna raspodjela i kvantifikacija primarne i sekundarne poroznosti gornjotrijaskih dolomita Žumberka"

Javni seminar 3. ožujka 2017.

DANIJEL IVANIŠEVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će

u petak, 3. ožujka 2017., u 10 sati
u predavaonici P606 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

pod naslovom:

„Pregled dosadašnjih spoznaja kao uvod u geokemijsko istraživanje psunjskih drenažnih bazena"

Obrana doktorskog rada 6. ožujka 2017.

Mr. sc. Ozren Hasan, dipl. ing. geol.
branit će
u ponedjeljak, 6. ožujka 2017. godine, u 10 sati
u predavaonici P6 111 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Paleookolišna rekonstrukcija slivova Karinskoga mora, Novigradskoga mora i Velebitskoga kanala tijekom holocena"

Javni razgovor 22. veljače 2017.

MATE VUJEVIĆ, dipl. ing. geol.

održat će u srijedu, 22. veljače 2017. u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Identifikacija karaktera i hidrogeološke značajnosti trendova razina podzemne vode zagrebačkog i samoborsko-zaprešićkog vodonosnika "

Javni seminar 13. siječnja 2017.

JASMINA MARTINČEVIĆ LAZAR, dipl. ing. geol.
održat će

u petak, 13. siječnja 2017., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

pod naslovom:

„Pregled metoda istraživanja utjecaja minerala glina na fizičko-mehanička svojstva sitnozrnastih tala"

Javni seminar 4. siječnja 2017.

MATE VUJEVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će

u srijedu, 4. siječnja 2017., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

"Organizacija i koncept obrade geoloških i hidrogeoloških podataka na zagrebačkom i samoborsko-zaprešićkom vodonosniku"

Javni razgovor 20. prosinca 2016.

Mr. sc. GORAN LEŠKOVIĆ, dipl. ing. naft. rud.

održat će u utorak, 20. prosinca 2016. u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Procjena proizvodnog potencijala bušotina koje proizvode iz hidraulički frakturiranih tanko proslojenih ležišta plina"

Razgovor će se održati s povjerenstvom u sastavu:
1. dr. sc. Domagoj Vulin, izv. prof. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
2. dr. sc. Vladislav Brkić, doc. RGN fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
3. dr. sc. Darko Pavlović, znanstveni suradnik, Plinacro d. o. o.

Javni razgovor 30. studenoga 2016.

DIJANA BIGUNAC, dipl. ing. geol.

održat će u srijedu, 30. studenoga 2016. u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Taložni okoliši i dubinski odnosi donjomiocenskih naslaga u Slavonsko-srijemskoj, Dravskoj i Savskoj depresiji"

Javni seminar 29. ststudenoga 2016.

BRANIMIR FARKAŠ, dipl. ing. rud.
održat će

u utorak, 29. studenoga 2016., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

pod naslovom:

„Određivanje utjecajnih čimbenika na odabir načina eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na primjeru ležišta „Crvene Stijene""

Javni seminar, 18. studenoga 2016.

DANIJEL IVANIŠEVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će

u petak, 18. studenoga 2016., u 8.30 sati
u predavaoni P606 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
vezan uz izborni predmet iz II. semestra doktorskog studija

pod naslovom:

"Geokemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša i arheologiji"

Javni seminar 9. studenoga 2016.

MATE VUJEVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će

u srijedu, 9. studenoga 2016., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

pod naslovom:

"Primjena analize trendova u hidrogeologiji"

Javni seminar 21.listopada 2016.

BRANIMIR FARKAŠ, dipl. ing. rud.
održat će

u petak, 21. listopada 2016., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

pod naslovom:

„Optimizacija tehnologije eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na primjeru ležišta Crvene stijene"

Obrana doktorskog rada 13. listopada 2016.

JASNA KOPIĆ, dipl. ing. geol.
branit će
u četvrtak, 13. listopada 2016. godine, u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Određivanje specifične ranjivosti vodonosnika u priljevnom području regionalnoga crpilišta Istočna Slavonija"

Javni razgovor 11. listopada 2016.

DAVOR ANTOLJAK, dipl. ing. rud.

održat će u utorak, 11. listopada 2016. u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Zavisnost specifične energije rezanja stijena o specifičnoj energiji bušenja"

Javni razgovor 7. listopada 2016.

mr. sc. SONJA KOŠČAK KOLIN, dipl. ing. naft. rud.

održat će u petak, 7. listopada 2016. u 9 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Utjecaj trajanja testa porasta tlaka na odstupanja analize slabo propusnih plinskih ležišta"

Obrana doktorskog rada 30. rujna 2016.

HELENA VUČENOVIĆ, dipl. ing. rud.
branit će
u petak, 30. rujna 2016. godine, u 12 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Razvoj metode laboratorijskog ispitivanja plinopropusnosti glinenih geosintetičkih barijera"

Obrana doktorskog rada 30. rujna 2016.

DANIJELA KOSIĆ, dipl. ing. rud.
branit će
u petak, 30. rujna 2016. godine, u 9 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Dugoročna učinkovitost glinenih geosintetičkih barijera"

Javni seminar 29. rujna 2016.

JASMINA MARTINČEVIĆ LAZAR, dipl. ing. geol.
održat će

u četvrtak, 29. rujna 2016., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz I. semestra doktorskog studija

pod naslovom:

"Vrste tla unutar litostratigrafskih jedinica panonskih i pleistocenskih naslaga Podsljemenske zone u gradu Zagrebu"

Javni seminar 28. rujna 2016.

DANIJEL IVANIŠEVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će

u srijedu, 28.rujna 2016., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,

JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz I. semestra doktorskog studija

pod naslovom:

"Mineralogija i kemija metapelita"

Javni seminar 29. rujna 2016.

BRANIMIR FARKAŠ, dipl. ing. rud.
održat će u četvrtak, 29. rujna 2016., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
vezan uz izborni predmet iz II. semestra doktorskog studija

 pod naslovom: 

“Proračun potrebnih količina zraka pri vjetrenju podzemnog kopa arhitektonsko-građevnog kamena Crvene stijene"

Javni razgovor 15. rujna 2016.

SANJA ŠUICA, mag. geol.

održat će u četvrtak, 15. rujna 2016. u 9 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Granitoidi podloge Panonskog bazena na području Istočne Hrvatske"

Javni seminar 14. srpnja 2016.

mr. sc. SONJA KOŠČAK KOLIN, dipl. ing. naft. rud.
održat će u četvrtak, 14. srpnja 2016., u 13 sati
u predavaoni P6 510 RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Procjena pouzdanosti analize testova porasta tlaka u slabo propusnim plinskim ležištima"

Obrana doktorskog rada 14. srpnja 2016.

BOJAN MOSLAVAC, dipl. ing. naft. rud.
branit će
u četvrtak, 14. srpnja 2016. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Istraživanje strukture brtvenih elemenata bubrećih pakera za optimalno bubrenje u nafti iz hrvatskih naftnih ležišta"

Javni seminar 6. srpnja 2016.

DAVOR ANTOLJAK, dipl. ing. rud.
održat će u srijedu, 6. srpnja 2016., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Zavisnost specifične energije rezanja stijene o specifičnoj energiji bušenja"

Javni seminar 1. srpnja 2016.

mr. sc. GORAN LEŠKOVIĆ, dipl. ing. naft. rud.
održat će u petak, 1. srpnja 2016., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Utjecaj velikih brzina protjecanja plina na određivanje optimalne geometrije frakture"

Javni seminar 30. lipnja 2016.

MARINA FILIPOVIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u četvrtak, 30. lipnja 2016., u 10.30 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Hidrogeološka istraživanja šireg slijevnog područja Baćinskih jezera"

Obrana doktorskog rada 18. svibnja 2016.

KREŠIMIR PAVLIĆ, dipl. ing. fiz.
branit će
u srijedu, 18. svibnja 2016. godine, u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Regionalna hidrološka analiza krškog porječja Kupe"

Javni seminar 21. travnja 2016.

mr. sc. GORAN LEŠKOVIĆ, dipl. ing. naft. rud.
održat će u četvrtak, 21. travnja 2016., u 13 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

 pod naslovom: 

“Procjena indeksa proizvodnosti bušotina opremljenih tehnikom FRAC-and-PACK koje proizvode iz tanko proslojenih nekonsolidiranih ležišta plina"

Obrana doktorskog rada 11. ožujka 2016.

mr. sc. VITOMIR PREMUR, dipl. ing. rud.
branit će
u petak, 11. ožujka 2016. godine, u 9 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Oporaba otpadnih tiskanih pločica metodama oplemenjivanja mineralnih sirovina"

Javni razgovor 04. ožujka 2016.

PETRA ĐOMLIJA, dipl. ing. geol.

održat će u petak, 04. ožujka 2016. u 12 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Identifikacija pojave klizišta i erozije vizualnom interpretacijom digitalnog modela reljefa izrađenog na temelju laserskog skeniranja iz zraka na području Vinodolske doline"

Obrana doktorskog rada 04. ožujka 2016. - ODGOĐENO NA 11.03.2016. U 9h

mr. sc. VITOMIR PREMUR, dipl. ing. rud.
branit će
u petak, 04. ožujka 2016. godine, u 9 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Oporaba otpadnih tiskanih pločica metodama oplemenjivanja mineralnih sirovina"

Javni seminar 25. veljače 2016.

DAVOR ANTOLJAK, dipl. ing. rud.
održat će u četvrtak, 25. veljače 2016., u 10.30 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Istraživanje zavisnosti specifične energije rezanja stijena o specifičnoj energiji bušenja"

Javni razgovor 23. veljače 2016.

JOSIP IVŠINOVIĆ, mag. ing. petrol.

održat će u utorak, 23. veljače 2016. u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Tehno-ekonomska analiza zbrinjavanja slojne vode kao funkcija graničnih troškova eksploatacije naftno-plinskih polja"

Javni seminar 4. veljače 2016.

ZORAN KOVAČ, mag. ing. geol.
održat će u četvrtak, 04. veljače 2016., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Nitrati u podzemnoj vodi zagrebačkoga vodonosnog sustava"

Javni seminar 26. siječnja 2016.

SANJA ŠUICA, dipl. ing. geol.
održat će u utorak, 26. siječnja 2015., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Graniti i gnajsevi podloge Panonskog bazena istočne Hrvatske"

Javni razgovor 11. siječnja 2016.

KAROLINA GRADIŠKI, mag. ing. min.

održat će u ponedjeljak, 11. siječnja 2016. u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Utvrđivanje modela interakcije armaturne trake i nekoherentnog tla"

Obrana doktoskog rada 14. prosinca 2015.

ANDRIJA MIKULIĆ, dipl. ing. rud.
branit će
u ponedjeljak, 14. prosinca 2015. godine, u 14 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Održivi razvoj rudarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj"

Javni razgovor 3. prosinca 2015.

DUJE SMIRČIĆ, dipl. ing. geol.

održat će u četvrtak, 3. prosinca 2015. u 12.30 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Geneza vulkanoklastičnih naslaga srednjega trijasa Vanjskih Dinarida"

Javni seminar 23. studenog 2015.

DAVOR ANTOLJAK, dipl. ing. rud.
održat će u ponedjeljak, 23. studenog 2015., u 10.30 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
vezan uz izborni predmet iz II. semestra doktorskog studija

 pod naslovom: 

“Nekonvencionalne metode mjerenja tlaka i temperature detonacije u minskoj bušotini"

Javni razgovor 17. studenog 2015.

IRIS BOSTJANČIĆ, dipl. ing. geol.

održat će u utorak, 17. studenog 2015. u 10.30 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Razvoj sustava za procjenu ugroženosti od odrona duž željezničke pruge u karbonatnim stijenama Hrvatske"

Javni seminar 11. studenog 2015.

DIJANA BIGUNAC, dipl. ing. geol.
održat će u srijedu, 11. studenog 2015., u 9.30 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Litološke karakteristike donjomiocenskih sedimentnih stijena Dravske depresije"

Javni seminar 9. studenog 2015.

JASMINA MARTINČEVIĆ LAZAR, dipl. ing. geol.
održat će u ponedjeljak, 9. studenog 2015., u 12 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
vezan uz izborni predmet iz II. semestra doktorskog studija

 pod naslovom: 

“Sustavi monitorniga s opisom glavnih karakteristika velikih europskih klizišta"

Javni razgovor 9. studenog 2015.

HELENA VUČENOVIĆ, dipl. ing. rud.

održat će u ponedjeljak, 9. studenog 2015. u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Razvoj metode laboratorijskog ispitivanja plinopropusnosti glinenih geosintetičkih barijera"

Javni razgovor 4. studenog 2015.

mr. sc. DAMIR PALENIK, dipl. ing. geol.

održat će u srijedu, 4. studenog 2015. u 13.30 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Rekonstrukcija geološke građe i tektogeneza sjeverozapadnog i središnjeg dijela Ćićarije"

Javni seminar 30. listopada 2015.

DUJE SMIRČIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u petak, 30. listopada 2015. u 11h
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Petrografske, biostratigrafske i geokemijske karakteristike vulkanoklastita srednjeg trijasa Vanjskih Dinarida na osnovi prvih analitičkih podataka“

Javni seminar 19. listopada 2015.

KAROLINA GRADIŠKI, mag. ing. min.
održat će u ponedjeljak, 19. listopada 2015., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Ispitivanje interakcije armaturnih traka i nekoherentnih materijala"

Javni razgovor 16. listopada 2015.

mr. sc. OZREN HASAN, dipl. ing. geol.

održat će u petak, 16. listopada 2015. u 9 sati
u predavaonici P6 414 Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Paleookolišna rekonstrukcija slivova Karinskog mora, Novigradskog mora i Velebitskog kanala tijekom holocena"

Javni seminar 22. rujna 2015.

HELENA VUČENOVIĆ, dipl. ing. rud.
održat će u utorak, 22. rujna 2015., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Ispitivanje plinopropusnosti bentonitne gline"

Javni seminar 16. rujna 2015.

DUJE SMIRČIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u srijedu, 16. rujna 2015., u 15 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
vezan uz temeljni predmet iz I. semestra doktorskog studija

 pod naslovom: 

“Geokemijske metode pri istaživanju piroklastičnih stijena"

Javni seminar 16. rujna 2015.

IRIS BOSTJANČIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u srijedu, 16. rujna 2015., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Procjena opasnosti od nestabilnosti stijenske mase na dinaridskom dijelu željezničke mreže u Hrvatskoj"

Obrana doktorskog rada 21. srpnja 2015.

MAJA BRIŠKI, dipl. ing. geol.
branit će
u utorak, 21. srpnja 2015. godine, u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Određivanje značajki napajanja vodonosnog sustava na širem području crpilišta Sikirevci u istočnoj Slavoniji"

Obrana doktorskog rada 17. srpnja 2015.

MARTIN KRKAČ, dipl. ing. geol.
branit će
u petak, 17. srpnja 2015. godine, u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Fenomenološki model gibanja klizišta Kostanjek na osnovi praćenja parametara klizanja"

Javni seminar 16. srpnja 2015.

mr. sc. NEVEN TRENC, dipl. ing. geol.
održat će u četvrtak, 16. srpnja 2015., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Učinkovitost mjera zaštite okoliša na području Zagrebačke županije tijekom eksploatacije mineralnih sirovina značajnih u građevinarstvu"

Javni seminar 15. srpnja 2015.

KAROLINA GRADIŠKI, mag. ing. min.
održat će u srijedu, 15. srpnja 2015., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

 pod naslovom: 

“Ispitivanje interkacije armaturnih traka i nekoherentnih materijala kod armiranog tla"

Javni seminar 15. srpnja 2015.

HELENA VUČENOVIĆ, dipl. ing. rud.
održat će u srijedu, 15. srpnja 2015., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

 pod naslovom: 

“Utjecaj stupnja saturacije na plinopropusnost bentonitne gline"

Javni seminar 15. srpnja 2015.

JOSIP IVŠINOVIĆ, mag. ing. petrol.
održat će u srijedu, 15. srpnja 2015., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Razrada modela zbrinjavanja slojne vode kao funkcija ekonomike naftno-plinskih polja"

Javni seminar 13. srpnja 2015.

mr. sc. OZREN HASAN, dipl. ing. geol.
održat će u ponedjeljak, 13. srpnja 2015., u 7.30 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Zapis promjena u okolišu u sedimentima slivova Karinskog mora, Zrmanje i Velebitskog kanala tijekom holocena"

Javni seminar 06. srpnja 2015.

DUJE SMIRČIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u ponedjeljak, 06. srpnja 2015., u 8.30 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

 pod naslovom: 

“Vulkanoklastiti srednjeg trijasa Vanjskih Dinarida“

Obrana doktorskog rada 03. srpnja 2015.

STAŠA BOROVIĆ, dipl. ing. geol.
branit će
u petak, 03. srpnja 2015. godine, u 11 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Integrirani hidrogeološko-hidrogeokemijski model Daruvarskog geotermalnog vodonosnika"

Javni seminar 03. srpnja 2015.

mr. sc. Damir Palenik, dipl. ing. geol.
održat će u petak, 03. srpnja 2015., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Prvi rezultati istraživanja

 pod naslovom: 

“Geološka građa, strukturni sklop i tektogeneza Ćićarije u okviru geodinamske evolucije SZ dijela Krških Dinarida“

Javni seminar 23. lipnja 2015.

SANJA ŠUICA, dipl. ing. geol.
održat će u utorak, 23. lipnja 2015., u 13 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

 pod naslovom: 

“Kratki pregled dosadašnjih istraživanja o granitima podloge Panonskog bazena“

Javni seminar 03. lipnja 2015.

IRIS BOSTJANČIĆ, dipl. ing. geol.
održat će u srijedu, 03. lipnja 2015., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

 pod naslovom: 

“Postojeći sustavi za procjenu opasnosti od odrona duž prometnica“

Javni seminar 02. lipnja 2015.

PETRA ĐOMLIJA, dipl. ing. geol.
održat će u utorak, 02. lipnja 2015., u 12 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

 pod naslovom: 

“Identifikacija i kartiranje klizišta primjenom metode vizualne interpretacije digitalnih modela terena visoke rezolucije“

Javni seminar 04. svibnja 2015.

ZORAN KOVAČ, mag. ing. geol.
održat će u ponedjeljak, 04. svibnja 2015., u 11 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

 pod naslovom: 

“Uvod u hidroekonomsko modeliranje“

Javni seminar 17. travnja 2015.

DIJANA BIGUNAC, dipl. ing. geol.
održat će u petak, 17. travnja 2015., u 9 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

 pod naslovom: 

“Kratki pregled dosadašnjih istraživanja o naslagama 1. megaciklusa Dravske depresije“

Obrana doktorskog rada 13. travnja 2015.

VINKO ŠKRLEC, dipl. ing. rud.
branit će
u ponedjeljak, 13. travnja 2015. godine, u 13 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Analiza primjenjivosti eksploziva smanjene gustoće za gospodarska miniranja"

Obrana doktorskog rada 13. travnja 2015.

KAROLINA NOVAK, dipl. ing. rud.
branit će
u ponedjeljak, 13. travnja 2015. godine, u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu, Pierottijeva 6

doktorski rad pod naslovom:
"Modeliranje površinskoga transporta i geološki aspekti skladištenja ugljikova dioksida u neogenska pješčenjačka ležišta Sjeverne Hrvatske na primjeru polja Ivanić"

Javni seminar 06. ožujka 2015.

JOSIP IVŠINOVIĆ, mag. ing. petrol.
održat će u petak, 06. ožujka 2015., u 10 sati
u vijećnici RGN fakulteta,
Zagreb, Pierottijeva 6,
JAVNI SEMINAR
Uvod u temu disertacije

Javni razgovor 5. rujna 2014.

MARTIN KRKAČ, dipl. ing. geol.

održat će u petak, 5. rujna 2014. u 10 sati
u vijećnici Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta

JAVNI RAZGOVOR
o temi doktorskog rada pod naslovom:

„Fenomenološki model klizišta Kostanjek na osnovu praćenja parametara klizanja"

Publish modules to the "offcanvas" position.