Obrana doktorskog rada 29. studenoga 2019.

Sanja Šuica, mag. geol. branit će u petak, 29. studenoga 2019. godine u 15 sati u predavaonici...

Javni seminar 2. prosinca 2019.

Katarina Perić, mag. ing. petrol. održat će u ponedjeljak, 2. prosinca 2019. u 10 sati u vijećnici ...

Obrana doktorskog rada 7. studenoga 2019.

Josip Ivšinović, mag. ing. petrol. branit će u četvrtak, 7. studenoga 2019. godine u 9 sati...

Javni seminar 29. listopada 2019.

Vjekoslav Herceg, mag. ing. min. održat će u utorak, 29. listopada 2019. u 10 sati u vijećnici ...

Javni razgovor 10. listopada 2019.

Lucija Jukić, mag. ing. petrol. održat će u četvrtak, 10. listopada 2019. u 16:30 sati  u...

Javni seminar 3. listopada 2019.

Ivana Dobrilović, dipl. ing. rud. održat će u četvrtak, 3. listopada 2019. u 10 sati u predavaonici...

Javni razgovor 16. rujna 2019.

MARINA FILIPOVIĆ, dipl. ing. geol. održat će u ponedjeljak 16. rujna 2019. u 11 sati  u vijećnici...

Promjena i novi termin javnog razgovora - 12. rujna 2019.

Domagoj Vukadin, mag. ing. geol. održat će u četvrtak 12. rujna 2019. u 8:30 sati (umjesto u utorak...

Promjena termina javnog razgovora 12. srpnja 2019.

BARBARA ŠTIMAC, mag. geol. održat će u petak, 12. srpnja 2019. u 9 sati (umjesto u 10 sati) u...

Javni seminar 9. srpnja 2019.

Tomislav Brenko, mag. geol. održat će u utorak, 9. srpnja 2019. u 10 sati u vijećnici...

Javni seminar 5. lipnja 2019.

Lucija Jukić, mag. ing. petrol. održat će u srijedu, 5. lipnja 2019. u 9 sati u vijećnici...

Javni seminar 23. svibnja 2019.

Mario Matošević, dipl. ing. geol. održat će u četvrtak, 23. svibnja 2019. u 14 sati u vijećnici...

Obrana doktorskog rada 10. svibnja 2019.

  Sanja Bernat Gazibara, mag. ing. geol. branit će u petak, 10. svibnja 2019. godine u 10 sati...

Javni razgovor 24. travnja 2019.

Maja Arnaut, mag. ing. petrol. održat će u srijedu, 24. travnja 2019. u 9 sati  u predavaonici...

Javni seminar 24. travnja 2019.

Ivana Dobrilović, dipl. ing. rud. održat će u srijedu, 24. travnja 2019. u 10 sati u vijećnici...

Javni seminar 18. travnja 2019.

Barbara Štimac, mag. geol. održat će u četvrtak, 18. travnja 2019. u 10 sati  u vijećnici,...

Javni seminar 18. travnja 2019.

David Rukavina, mag. geol. održat će u četvrtak, 18. travnja 2019. u 9 sati  u predavaonici...

Javni razgovor 29. ožujka 2019. - ODGODA

Do daljnjega se odgađa JAVNI RAZGOVOR o temi doktorskog rada pod naslovom: “Razvoj optimizacijskih...

Javni razgovor 29. ožujka 2019.

MAJA ARNAUT, mag. ing. petrol.  održat će u petak, 29. ožujka 2019. u 12 sati u predavaonici...

Javni razgovor 5. ožujka 2019.

JOSIP IVŠINOVIĆ, mag. ing. petrol.  održat će u utorak, 5. ožujka 2019. u 9 sati u predavaonici...

Javni razgovor 19. veljače 2019.

NEVEN TRENC, dipl. ing. geol.  održat će u utorak, 19. veljače 2019. u 13 sati u vijećnici...

Javni seminar 6. veljače 2019.

Maja Arnaut, mag. ing. petrol. održat će u srijedu, 6. veljače 2019. u 10 sati  u vijećnici...

Javni seminar 14. prosinca 2018.

Domagoj Vukadin, mag. ing. geol. održat će u petak, 14. prosinca 2018. u 9:30 sati  u predavaonici...

Javni seminar 6. prosinca 2018.

Ana Mostečak, mag. ing. min. održat će u četvrtak, 6. prosinca 2018. u 13:30 sati  u predavaonici...

Javni razgovor 26. studenoga 2018.

JASMIN JUG mag. ing. geoing.  održat će u ponedjeljak, 26. studenoga 2018. u 11 sati u vijećnici...

Javni seminar 19. studenoga 2018.

JOSIP IVŠINOVIĆ, mag. ing. petrol. održat će u ponedjeljak, 19. studenoga 2018. u 11 sati ...

Obrana doktorskog rada 12. studenoga 2018.

mr. sc. Sonja Koščak Kolin, dipl. ing.  branit će u ponedjeljak, 12. studenoga 2018. godine...

Javni razgovor 26. listopada 2018. - M. Sečanj

MARIN SEČANJ, mag. ing. geol. održat će u petak 26. listopada 2018. u 14 sati  u vijećnici...

Javni razgovor 26. listopada 2018.

JOSIPA KAPURALIĆ, mag. ing. geol.  održat će u petak, 26. listopada 2018. u 9:15 sati u vijećnici...

Javni seminar 26. listopada 2018.

INDRAMANI SHARMA, mag. math. održat će u petak, 26. listopada 2018. u 14 sati  u predavaonici...

Javni razgovor 15. listopada 2018.

MARIJA MACENIĆ mag. ing. min.  održat će u ponedjeljak, 15. listopada 2018. u 9 sati u vijećnici...

Javni seminar 13. rujna 2018.

JASMIN JUG, mag. ing. geoing. održat će u četvrtak, 13. rujna 2018. u 10 sati  u predavaoni...

Javni seminar 27. kolovoza 2018.

MARIN SEČANJ, mag. ing. geol. održat će u ponedjeljak 27. kolovoza 2018. u 10 sati  u vijećnici...

Obrana doktorskog rada 20. srpnja 2018.

Petra Đomlija, dipl. ing. geol branit će u petak, 20. srpnja 2018. godine u 11 sati u predavaonici...

Obrana doktorskog rada 20. srpnja 2018.

Denis Težak, dipl. ing. geotehnike branit će u petak, 20. srpnja 2018. godine u 11 sati u predavaonici...

Obrana doktorskog rada 6. srpnja 2018.

Ivica Pavičić, mag. ing. geol. branit će u petak, 6. srpnja 2018. godine u 11 sati u predavaonici...

NAVIGACIJA