Diplomski studijski program Rudarstvo - Smjer Rudarstvo

Rudarstvo

Trajanje: 5 godine

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Rudarstvo - Smjer Rudarstvo

Akademski naziv:

Magistar inženjer / magistra inženjerka rudarstva (kratica: mag.ing.min.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Rudarstva, smjer Rudarstvo

  • Razumijevanje geoloških procesa, postanka stijena i ležišta mineralnih sirovina, te mineralnog i kemijskog sastava stijena
  • Planiranje, izvođenje i nadziranje rudarskih i geofi zičkih istražnih radova u svrhu utvrđivanja rezervi čvrstih mineralnih sirovina i izvođenja inženjerskih zahvata u tlu i stijeni
  • Analiza i interpretacija podataka prikupljenih terenskim i laboratorijskim istraživanjima, te određivanje kakvoće mineralnih sirovina
  • Detaljno poznavanje tehnologije površinske i podzemne eksploatacije mineralnih sirovina (bušenje, miniranje, strojno dobivanje, transport itd.)
  • Projektiranje, izvođenje i nadziranje specijalnih minerskih radova poput rušenja objekata, podvodnih miniranja i razminiranja
  • Poznavanje i primjena tehnika vjetrenja i odvodnjavanja površinskih i podzemnih kopova
  • Poznavanje tehnologije oplemenjivanja ugljena, nemetalnih mineralnih sirovina i ruda metala
  • Poznavanje mehanike stijena i mehanike tla s metodama analize stabilnosti kosina površinskih kopova, tunela i podzemnih prostorija
  • Znanja i vještine koje omogućavaju usklađivanje rudarske djelatnosti sa zaštitom okoliša, što uključuje sposobnost zbrinjavanja rudarskog otpada i jalovine, kao i rekultiviranje prostora površinskih i podzemnih kopova nakon prestanka eksploatacije, praćenje utjecaja na okoliš i izrade studija utjecaja na okoliš rudarskih i drugih zahvata u prostoru
  • Poznavanje odgovarajućih zakonskih propisa iz područja rudarstva u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Diplomski studijski program Rudarstvo - Smjer Rudarstvo - PDF.