Diplomski studijski program Rudarstvo - Smjer Geotehnika

Trajanje: 5 godine

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Rudarstvo - Smjer Geotehnika

Akademski naziv:

Magistar inženjer / magistra inženjerka rudarstva (kratica: mag.ing.min.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Rudarstva, smjer Geotehnika

 • Razumijevanje geoloških procesa, postanka stijena i ležišta mineralnih sirovina, inženjerskogeoloških i hidrogeoloških odnosa te mehanike tla i stijena
 • Planiranje i izvođenje geotehničkih i geofi zičkih istražnih radova i njihovo nadziranje u svrhu izvođenja inženjerskih zahvata u tlu i stijeni te utvrđivanja rezervi čvrstih mineralnih sirovina
 • Provođenje laboratorijskih istraživanja radi utvrđivanja fizikalno-mehaničkih značajki tla i stijena
 • Analiza i interpretacija rezultata terenskih i laboratorijskih istraživanja
 • Projektiranje, izvođenje i nadziranje radova na iskopu i miniranju prilikom eksploatacije mineralnih sirovina, gradnje infrastrukturnih objekata: prometnica, građevinskih jama, hidroenergetskih objekata podzemnih prostorija i tunela, te objekata drugih namjena (podzemnih skladišta, odlagališta otpada i dr.)
 • Projektiranje, izvođenje i nadziranje specijalnih minerskih radova poput rušenja objekata, podvodnih miniranja i razminiranja
 • Poznavanje i primjena tehnika vjetrenja i odvodnjavanja podzemnih prostorija i tunela
 • Primjena analitičkih i numeričkih metoda u procjeni stanja i ponašanja geoloških materijala prilikom inženjerskih zahvata i izgradnje različitih geotehničkih objekata u tlu i stijenama
 • Poznavanje tehnika poboljšanja tla i stijena prilikom izgradnje objekata na nepovoljnim lokacijama
 • Dimenzioniranje elemenata podgradnog sustava i stabilizacije podzemnih prostorija, tunela i kosina
 • Procjena utjecaja ljudske aktivnosti (eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja infrastrukturnih objekata) i prirodnih katastrofa (klizišta, erozija, poplave, potresi) na okoliš
 • Poznavanje odgovarajućih zakonskih propisa Republike Hrvatske i Europske unije.

Diplomski studijski program Rudarstvo - Smjer Geotehnika - PDF.

NAVIGACIJA

Satnica

...diplomskog studija Rudarstva - smjer Geotehnika za zimski semestar ak. god. 2019/2020:

...diplomskog studija Rudarstva - smjer Geotehnika za ljetni semestar ak. god. 2018/2019:

...diplomskog studija Rudarstva - smjer Geotehnika za zimski semestar ak. god. 2018/2019:

1. Semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Inženjerska geologija 
Ne
5.0601
Mehanika tla 2 
Ne
5.5671
Primijenjena geofizika 1 
Ne
6.0751
Statistika 
Ne
5.0601

Izborni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Numerička matematika 
Ne
3.5451
Mjerna tehnika i tehnologija 
Ne
3.5451
Mineralogija glina 
Ne
5.0601
Kemija za rudare 
Ne
5.0601
Geoinformatika 
Ne
5.0601
Primijenjena termogeologija 
Ne
5.0591

2. Semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Inženjerska geofizika 
Ne
6.0752
Ljetna praksa 
Ne
0.01722
Mehanika stijena 2 
Ne
5.5672
Miniranje 2 
Ne
5.5672
Numeričke metode u geotehnici 
Ne
5.0602

Izborni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Protueksplozijska zaštita 
Ne
3.5452
Hidrogeologija 
Ne
3.5452
Iskorištavanje geotermijskih ležišta 
Ne
4.5602
Zaštita okoliša u rudarstvu 
Ne
4.5602
Inženjerskogeološko kartiranje 
Ne
4.5602

3. Semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Geotehnički objekti 
Ne
5.5673
Poboljšanje tla i stijena 
Ne
5.5673
Podzemne prostorije 
Ne
5.5673
Tunelogradnja 
Ne
5.5673

Izborni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Rudarsko pravo i propisi 
Ne
3.0303
Geotehničko projektiranje 
Ne
3.5453
Podzemna odlagališta otpada 
Ne
4.5603
Rušenje objekata 
Ne
3.5453
Geotehnička ispitivanja i opažanja 
Ne
5.0603
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina 
Ne
6.0673
Dinamika tla 
Ne
4.5603
Vjetrenje podzemnih prostorija i tunela 
Ne
5.0523

4. Semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Diplomski rad 
Ne
21.03004
Poslovno upravljanje 
Ne
2.0304
Projektiranje u rudarstvu 
Ne
7.0904