Diplomski studijski program Rudarstvo - Smjer Geotehnika

Trajanje: 5 godine

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Rudarstvo - Smjer Geotehnika

Akademski naziv:

Magistar inženjer / magistra inženjerka rudarstva (kratica: mag.ing.min.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Rudarstva, smjer Geotehnika

 • Razumijevanje geoloških procesa, postanka stijena i ležišta mineralnih sirovina, inženjerskogeoloških i hidrogeoloških odnosa te mehanike tla i stijena
 • Planiranje i izvođenje geotehničkih i geofi zičkih istražnih radova i njihovo nadziranje u svrhu izvođenja inženjerskih zahvata u tlu i stijeni te utvrđivanja rezervi čvrstih mineralnih sirovina
 • Provođenje laboratorijskih istraživanja radi utvrđivanja fizikalno-mehaničkih značajki tla i stijena
 • Analiza i interpretacija rezultata terenskih i laboratorijskih istraživanja
 • Projektiranje, izvođenje i nadziranje radova na iskopu i miniranju prilikom eksploatacije mineralnih sirovina, gradnje infrastrukturnih objekata: prometnica, građevinskih jama, hidroenergetskih objekata podzemnih prostorija i tunela, te objekata drugih namjena (podzemnih skladišta, odlagališta otpada i dr.)
 • Projektiranje, izvođenje i nadziranje specijalnih minerskih radova poput rušenja objekata, podvodnih miniranja i razminiranja
 • Poznavanje i primjena tehnika vjetrenja i odvodnjavanja podzemnih prostorija i tunela
 • Primjena analitičkih i numeričkih metoda u procjeni stanja i ponašanja geoloških materijala prilikom inženjerskih zahvata i izgradnje različitih geotehničkih objekata u tlu i stijenama
 • Poznavanje tehnika poboljšanja tla i stijena prilikom izgradnje objekata na nepovoljnim lokacijama
 • Dimenzioniranje elemenata podgradnog sustava i stabilizacije podzemnih prostorija, tunela i kosina
 • Procjena utjecaja ljudske aktivnosti (eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja infrastrukturnih objekata) i prirodnih katastrofa (klizišta, erozija, poplave, potresi) na okoliš
 • Poznavanje odgovarajućih zakonskih propisa Republike Hrvatske i Europske unije.

Diplomski studijski program Rudarstvo - Smjer Geotehnika - PDF.

NAVIGACIJA

 • Preddiplomski studij
 • Diplomski studij
 • Poslijediplomski studij
 • PROGRAMI MOBILNOSTI
 • Cjeloživotno učenje
 • 1. Semestar

  Obavezni predmeti 1

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Inženjerska geologija 
  Ne
  5.0601
  Mehanika tla 2 
  Ne
  5.5671
  Primijenjena geofizika 1 
  Ne
  6.01501
  Statistika 
  Ne
  5.01201

  Izborni predmeti 1

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Numerička matematika 
  Ne
  3.5901
  Mjerna tehnika i tehnologija 
  Ne
  3.5901
  Mineralogija glina 
  Ne
  5.03001
  Kemija za rudare 
  Ne
  5.0601
  Geoinformatika 
  Ne
  5.01201
  Primijenjena termogeologija 
  Ne
  5.01771

  2. Semestar

  Obavezni predmeti 2

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Inženjerska geofizika 
  Ne
  6.0752
  Ljetna praksa 
  Ne
  0.05162
  Mehanika stijena 2 
  Ne
  5.51342
  Miniranje 2 
  Ne
  5.51342
  Numeričke metode u geotehnici 
  Ne
  5.0602

  Izborni predmeti 2

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Protueksplozijska zaštita 
  Ne
  3.51352
  Hidrogeologija 
  Ne
  3.5452
  Iskorištavanje geotermijskih ležišta 
  Ne
  4.51202
  Zaštita okoliša u rudarstvu 
  Ne
  4.51202
  Inženjerskogeološko kartiranje 
  Ne
  4.5602

  3. Semestar

  Obavezni predmeti 3

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Geotehnički objekti 
  Ne
  5.5673
  Poboljšanje tla i stijena 
  Ne
  5.51343
  Podzemne prostorije 
  Ne
  5.5673
  Tunelogradnja 
  Ne
  5.5673

  Izborni predmeti 3

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Rudarsko pravo i propisi 
  Ne
  3.0603
  Geotehničko projektiranje 
  Ne
  3.5453
  Podzemna odlagališta otpada 
  Ne
  4.51203
  Rušenje objekata 
  Ne
  3.5903
  Geotehnička ispitivanja i opažanja 
  Ne
  5.01803
  Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina 
  Ne
  6.02013
  Dinamika tla 
  Ne
  4.51203
  Vjetrenje podzemnih prostorija i tunela 
  Ne
  5.01043

  4. Semestar

  Obavezni predmeti 4

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Diplomski rad 
  Ne
  21.09004
  Poslovno upravljanje 
  Ne
  2.0604
  Projektiranje u rudarstvu 
  Ne
  7.02704

  Satnica

  ...diplomskog studija Rudarstva - smjer Geotehnika za ljetni semestar ak. god. 2017/2018:

   

  ...diplomskog studija Rudarstva - smjer Geotehnika za zimski semestar ak. god. 2017/2018:

   

  ...diplomskog studija Rudarstva - smjer Geotehnika za ljetni semestar ak. god. 2016/2017:

   

  ...diplomskog studija Rudarstva - smjer Geotehnika za zimski semestar ak. god. 2016/2017: