Studiji

Geologija


Smjerovi

Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja


1. semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Analize mineralnih paragenezaD5.03030
Geologija nafteD6.03045
Ležišta industrijskih mineralaD6.03045
SedimentologijaD7.04545

Izborni predmeti 1

Izborni predmet
2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Geofizička istraživanjaD6.03045
Istraživanje ležišta mineralnih sirovinaD6.03045
Istraživanje ležišta nafteD6.03045
Tehnička petrografija 2D6.03045

Izborni predmeti 2

Izborni predmet
3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Dubinsko kartiranjeD6.03045
Instrumentalne analitičke metodeD4.03015
Mineralogija glinaD5.03030

Izborni predmeti 3

Izborni predmet
OPIS:
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
GeoarheologijaD5.03030
GeoinformatikaD5.03030
Geokemija okolišaD5.03030
GeostatistikaD5.03030
Mineralogija okolišaD5.03030
Seizmička i sekvencijska stratigrafijaD5.03030
4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Diplomski radD21.00300
Regionalna geologijaD3.03015
Stručna praksaD4.00120

Izborni predmeti 4

Izborni predmet
OPIS:
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Geologija HrvatskeD5.03015
Poslovno upravljanjeD2.0300
Regionalna geologija nafteD2.0300

Geološko inženjerstvo


Smjerovi

Geologija okoliša


1. semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Dinamika podzemnih voda 1D6.04530
Geokemija okolišaD5.03030
Mineralogija okolišaD5.03030
Primijenjena analitika okolišaD5.03030

Izborni predmeti 1

Izborni predmet
OPIS: Treba upisati 2 predmeta od ponuđenih, minimalno 9 bodova
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Geologija nafteD5.03045
Geotehničko inženjerstvo okolišaD5.03030
Gospodarenje otpadomD4.03015
Hidrologija 1D5.03030
Numerička matematikaD4.03015
Osnove tloznanstvaD4.03015
Zakoni i propisi u istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovinaD3.0300
2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Monitoring okolišaD6.03030
Okolišna i inženjerska geofizikaD5.03030
Zaštita podzemnih vodaD5.03030

Izborni predmeti 2

Izborni predmet
OPIS: Mora biti upisano minimalno 14 bodova
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Geologija kvartaraD3.0300
Geološko kartiranje 2D5.01530
Hidrogeologija 2D6.04545
Inženjerska geologija 2D6.04545
Metode istraživanja sedimenataD3.01530
Strukturna geomorfologijaD3.01515
Taložni sustavi vodonosnikaD5.03030
3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Ponašanje zagađivala u podzemnim vodamaD5.03030
Projektiranje istraživanja u zaštiti okolišaD5.03045

Izborni predmeti 3

Izborni predmet
OPIS: Upisuje se predmeta s minimalno 20 ECTS bodova
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Daljinska istraživanjaD5.03030
GeoarheologijaD4.03030
GeohazardiD6.03045
GeoinformatikaD5.03030
GeostatistikaD5.03030
Hidrogeologija kršaD6.03045
Mineralogija glinaD5.03030
Modeliranje toka podzemne vode i transporta zagađivalaD6.03045
Površinsko odlaganje otpadaD4.03030
SeizmotektonikaD4.03015
4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Diplomski radD21.00300
Regionalna geologijaD3.03015
Stručna praksaD4.00120

Izborni predmeti 4

Izborni predmet
OPIS: Upisuje se jedan od 3 ponuđena predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Geologija HrvatskeD5.03015
Upravljanje okolišemD2.0300

Hidrogeologija i inženjerska geologija


1. semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Dinamika podzemnih voda 1D6.04530
Hidrologija 1D5.03030
Mehanika stijenaD5.03030
Mehanika tlaD5.03030

Izborni predmeti 1

2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Hidrogeologija 2D6.04545
Inženjerska geologija 2D6.04545
Okolišna i inženjerska geofizikaD5.03030

Izborni predmeti 2

Izborni predmet
OPIS: Mora biti upisano minimalno 14 bodova
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Dinamika podzemnih voda 2D5.03030
Geologija kvartaraD3.0300
Geološko kartiranje 2D5.01530
Inženjerskogeološko kartiranjeD5.01545
Regionalna geologijaD5.03015
Strukturna geomorfologijaD3.01515
Taložni sustavi vodonosnikaD5.03030
Zaštita podzemnih vodaD5.03030
3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Hidrogeologija kršaD6.03045

Izborni predmeti 3

Izborni predmet
4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Diplomski radD21.00300
Stručna praksaD4.00120

Izborni predmeti 4

Izborni predmet

Naftno i geoenergetsko inženjerstvo i menadžment


Smjerovi

Geoenergetsko inženjerstvo i menadžment


1. semestar
2. semestar

Izrada bušotina i proizvodno inženjerstvo


1. semestar
2. semestar

Ležišno inženjerstvo


1. semestar
2. semestar

Naftno rudarstvo


Smjerovi

Energetika


1. semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Bušenje 2D6.04530
Osnove energetikeD5.54530
Primijenjena termogeologijaD5.53030
Proizvodnja i pretvorba energijeD5.03030

Izborni predmeti 1

Izborni predmet
OPIS: Treba upisati jedan predmet od ponuđenih
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Karakterizacija i modeliranje PVT ponašanja fluidaD4.03030
Matematika 3D4.03030
Odabrana poglavlja iz kemijeD4.03030
Zaštita voda i talaD4.03030
Zaštita zrakaD4.03030
2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Potrošnja i skladištenje energenataD5.53030
Proizvodnja nafte i plina 2D5.53030
Sabiranje i transport nafte i plina 2D5.53030
Vođenje i upravljanje energetskim sustavimaD5.54530

Izborni predmeti 2

Izborni predmet
3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Aktivnosti u akvatorijuD6.04530
Gospodarenje energijomD5.54530
Gospodarenje plinovimaD5.53030
Procjena rizika akcidentnih situacijaD5.03030

Izborni predmeti 3

Izborni predmet
OPIS: Moraju se upisati 2 od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Distribucija i korištenje energijeD4.03030
Energetska tržištaD4.03030
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotineD4.03030
Zakoni i propisi u naftnom rudarstvuD4.03030
Zakoni i propisi u zaštiti okolišaD4.03030
4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Diplomski radD21.00300
Poslovno upravljanjeD5.03030
Stručna praksaD4.00120

Opće naftno rudarstvo


1. semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Bušenje 2D6.04530
Opremanje i održavanje bušotina 2D5.53030
Primijenjena geofizikaD4.03030
Tehnika izrade bušotina 2D4.53030
Višefazni protok u poroznoj stijeniD6.04530

Izborni predmeti 1

Izborni predmet
OPIS: Treba upisati jedan predmet od ponuđenih
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Karakterizacija i modeliranje PVT ponašanja fluidaD4.03030
Matematika 3D4.03030
Odabrana poglavlja iz kemijeD4.03030
Osnove energetikeD4.03030
Primijenjena termogeologijaD4.03030
Zaštita voda i talaD4.03030
Zaštita zrakaD4.03030
2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Bušotinski fluidi 2D5.53045
Obrada stijena u bušotinamaD5.54530
Proizvodnja nafte i plina 2D5.53030
Sabiranje i transport nafte i plina 2D5.53030

Izborni predmeti 2

Izborni predmet
3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Aktivnosti u akvatorijuD6.04530
Analiza hidrodinamičkih mjerenjaD5.03030
Iskorištavanje podzemnih vodaD6.04530
Projektiranje razrade ležišta ugljikovodikaD5.03030

Izborni predmeti 3

Izborni predmet
OPIS: Moraju se upisati 2 od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Distribucija i korištenje energijeD4.03030
Energetska tržištaD4.03030
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotineD4.03030
Zakoni i propisi u naftnom rudarstvuD4.03030
Zakoni i propisi u zaštiti okolišaD4.03030
4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Diplomski radD21.00300
Poslovno upravljanjeD5.03030
Stručna praksaD4.00120

Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu


1. semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Bušenje 2D6.04530
Odabrana poglavlja iz kemijeD5.53030
Zaštita voda i talaD5.04530
Zaštita zrakaD5.53030

Izborni predmeti 1

Izborni predmet
OPIS: Treba upisati jedan predmet od ponuđenih
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Karakterizacija i modeliranje PVT ponašanja fluidaD4.03030
Matematika 3D4.03030
Osnove energetikeD4.03030
Primijenjena termogeologijaD4.03030
2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Bušotinski fluidi 2D5.53045
Postupanje s otpadom iz naftnog rudarstvaD5.53030
Proizvodnja nafte i plina 2D5.53030
Sabiranje i transport nafte i plina 2D5.53030

Izborni predmeti 2

Izborni predmet
OPIS: Treba upisati 2 predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
GeokemijaD4.04515
Inženjerska geofizikaD4.03030
Iskorištavanje geotermijskih ležištaD4.03030
Kontrola tlaka u bušotiniD4.03030
3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Aktivnosti u akvatorijuD6.04530
Iskorištavanje podzemnih vodaD6.04530
Procjena rizika akcidentnih situacijaD5.03030
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotineD5.03030

Izborni predmeti 3

Izborni predmet
OPIS: Moraju se upisati 2 od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Distribucija i korištenje energijeD4.03030
Energetska tržištaD4.03030
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotineD4.03030
Zakoni i propisi u naftnom rudarstvuD4.03030
Zakoni i propisi u zaštiti okolišaD4.03030
4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Diplomski radD21.00300
Poslovno upravljanjeD5.03030
Stručna praksaD4.00120

Petroleum and Geoenergy Engineering and Management


Smjerovi

Drilling and Production Engineering


1. semestar
2. semestar

Geoenergy Engineering and Management


1. semestar
2. semestar

Reservoir Engineering


1. semestar
2. semestar

Rudarstvo


Smjerovi

Geotehnika


1. semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Inženjerska geologijaD5.03030
Mehanika tla 2D5.53037
Primijenjena geofizika 1D6.03045
StatistikaD5.03030

Izborni predmeti 1

Izborni predmet
OPIS:
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
GeoinformatikaD5.03030
Kemija za rudareD5.03030
Mineralogija glinaD5.03030
Mjerna tehnika i tehnologijaD3.53015
Numerička matematikaD3.53015
Primijenjena termogeologijaD5.03030
2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Inženjerska geofizikaD6.03045
Ljetna praksaN0.00172
Mehanika stijena 2D5.53037
Miniranje 2D5.53037
Numeričke metode u geotehniciD5.03030

Izborni predmeti 2

Izborni predmet
OPIS: Mora biti upisano minimalno 9 ECTS bodova u 2 upisana predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
HidrogeologijaD3.53015
Inženjerskogeološko kartiranjeD4.51545
Iskorištavanje geotermijskih ležištaD4.53030
Zaštita okoliša u rudarstvuD4.53030
3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Geotehnički objektiD5.53037
Poboljšanje tla i stijenaD5.53037
Podzemne prostorijeD5.53037
TunelogradnjaD5.53037

Izborni predmeti 3

4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Diplomski radN21.00300
Poslovno upravljanjeD2.0300
Projektiranje u rudarstvuD7.04545

Rudarstvo


1. semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Kemija za rudareD4.53030
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 2D6.03045
Primijenjena geofizika 1D6.03045
StatistikaD4.53030

Izborni predmeti 1

Izborni predmet
2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Ljetna praksaN0.00172
Mehanika stijena 2D5.53037
Miniranje 2D5.53037
Rudarska elektrotehnologijaD5.53037
Zaštita okoliša u rudarstvuD4.53030

Izborni predmeti 2

3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Podzemne prostorije i tuneliD6.03037
Rudarsko pravo i propisiD3.0300
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovinaD6.04522

Izborni predmeti 3

Izborni predmet
4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Diplomski radN21.00300
Poslovno upravljanjeD2.0300
Projektiranje u rudarstvuD7.04545

Zbrinjavanje i odlaganje otpada


1. semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Kemija i analitika okolišaD5.03030
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 2D6.03045
Primijenjena geofizika 1D6.53045
StatistikaD5.03030

Izborni predmeti 1

Izborni predmet
OPIS:
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
GeoinformatikaD5.03030
Geokemija okolišaD5.03030
Mineralogija glinaD5.03030
Primijenjena termogeologijaD5.03030
2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Gospodarenje otpadomD4.53015
Ljetna praksaN0.00172
Zaštita okoliša u rudarstvuD5.53030
Zaštita vodaD5.03030
Zaštita zrakaD5.03030

Izborni predmeti 2

Izborni predmet
OPIS: Treba upisati minimalno 9 ECTS bodova u 2 predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Inženjerska geofizikaD6.53045
Iskorištavanje geotermijskih ležištaD5.53030
Kemizam i obradba vodeD3.53015
3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Čišćenje tlaD4.53030
Podzemna odlagališta otpadaD4.53030
Površinska odlagališta otpadaD5.53037
Recikliranje i obrada otpadaD6.54537

Izborni predmeti 3

Izborni predmet
OPIS: Upisuju se 2 predmeta s minimalno 9 ECTS bodova
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Dinamika tlaD4.53030
Geotehnička ispitivanja i opažanjaD4.53030
Poboljšanje tla i stijenaD5.53037
Rudarsko pravo i propisiD3.5300
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovinaD6.04522
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotineD4.53030
4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Diplomski radN21.00300
Projektiranje u rudarstvuD7.04545
Upravljanje okolišemD2.0300