Geoarheologija

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelj: dr. sc. prof. Ivan Sondi

Izvođač: dr. sc. prof. Ivan Sondi

Izvođač: dr. sc. doc. Marcel Burić

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Vježbe u praktikumu15
 

Opis predmeta: Upoznavanje s ulogom geoznanosti u modernim arheološkim istraživanjima. Upoznavanje s temeljnim načelima arheologije i arheometrije. Povezanost arheologije i modernih instrumentalnih metoda i tehnika u što vjerodostojniijim rješavanjima arheoloških pitanja vezanim za konkretni arheološki iskopani materijal.

Položeni ispiti iz Kemije, Opće mineralogije i Sistematske mineralogije.

1. Studenti će usvojiti znanja o osnovnim metodama i tehnikama istraživanja arheoloških materijala - kamena, keramike, stakla i metalnih predmeta.
2. Studenti će usvojiti znanja o osnovnim principima arheometrije i njenom značaju za moderna arheološka istraživanja.

Studenti tijekom semestra imaju obavezu redovito pohađati nastavu i vježbe (ne smiju izostati više od 3 puta s predavanja i 3 puta s vježbi).

Pravo na potpis i izlazak na usmeni ispit imaju studenti koji su uredno pohađali predavanje, vježbe i uspješno prezentirali seminarski rad na zadanu temu. Usmeni ispit se polaže u dva dijela. Prvi dio pokriva područje arheologije i polaže se kod prof. Durmana a drugi dio koji pokriva područje geoznanosti i arheometrije kod prof. Sondija. Konačna ocjena izračunava se iz prosjeka dviju ocjene.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
1. Green, K. (2002): Archeology: An Introduction. Routledge, London. 2. Renfrew, C and Bahn, P.(2002): Archeology: Theories, Methods and Practice. Thames and Hudson, London. 3. Edwards, H. and Vandenabeele, P. (2012): Analytical Archaeometry. Royal Society of Chemistry, London.604s.Obavezna
 

Nastava

3. semestar - izborni predmet studija Geologija okoliša

NAVIGACIJA

Satnica

...preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva za ak. god. 2019/2020 - Zimski semestar:

...preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva za ak. god. 2018/2019 - Ljetni semestar:

...preddiplomskog studija Geološkog inženjerstva za ak. god. 2018/2019 - Zimski semestar: