Diplomski rad

Osnovni podaci

ECTS: 21.0


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe180
Terenske vježbe120
 

Opis predmeta:

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: