Opremanje i održavanje bušotina 2

Osnovni podaci

ECTS: 5.5

Nositelj: dr. sc. doc. Borivoje Pašić dipl. ing.

Nositelj: asistent Igor Medved mag. ing. petrol.

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Temeljni je cilj ovog predmeta stjecanje znanja i vještina neophodnih za projektiranje opremanja i održavanja kanala bušotine sukladno uvjetima u kanalu bušotine, karakteristikama ležišta i ležišnog fluida, namjeni bušotine te dodatnim specifičnim uvjetima. Tijekom nastave koja je organizirana kroz predavanja, auditorne vježbe i terensku nastavu, studentima će biti prezentirani različiti načini opremanja kanala bušotine, postupci gušenja i osvajanja bušotine, uzroci koji dovode do neispunjavanja radnih parametara bušotine definiranih projektom te način odabira remontnih radova s ciljem otklanjanja uočenih problema.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Matanović, D., Moslavac, B. (2011): Opremanje i održavanje bušotina. Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, 2011.Obavezna
Matanović, D. (1999): Cijevne alatke pri opremanju i održavanju bušotina. Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, 1999.Obavezna
 

Nastava

1. semestar - obvezni predmet studija Opće naftno rudarstvo