Opremanje i održavanje bušotina 1

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe23
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata s osnovama opremanja bušotina koje predstavlja međufazu između izrade kanala bušotine, donosno bušenja i faze pridobivanja fluida tijekom eksploatacije određenog ležišta. Osim toga, studenti će biti upoznati s postupcima opremanja i održavanja bušotina, odabira alatki i opreme koja se pri tome koristi, kao i radnim karakteristikama različitih konvencionalnih i nekonvencionalnih remontnih postrojenja.

Opis sadržaja predmeta:

Osnove opremanja bušotina; Konvencionalna remontna postrojenja s tornjem ili jarbolom; Nekonvencionalna remontna postrojenja (hidraulička remontna postrojenja, postrojenja za rad sa savitljivim tubingom, postrojenja za rad s opremom na žici, postrojenja za rad s dušikom); Dubinske alatke koje se koriste pri radu pojedinog postrojenja; Površinsku i dubinsku opremu za opremanje bušotina; Analizu stanja bušotine; Perforiranje; Analizu naprezanja u nizu uzlaznih cijevi; Odabir opreme i alatki za opremanje i održavanje bušotine.

Obveze studenata:

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i auditornim vježbama, izrada i prezentacija projekat u skladu s zadanim projektnim zadatkom, domaće zadaće, polaganje pismenog i usmenog ispita.

 

Obavezna literatura:1. Matanović, Davorin (1999): Cijevne alatke pri opremanju i održavanju bušotina
2. Matanović, Davorin; Moslavac, Bojan (2011): Opremanje i održavanje bušotina
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja:1. Opisati dijelove pojedinih konvencionalnih i nekonvencionalnih remontnih postrojenja, kao i dubinski opremu koja se koristi u njihovom radu;
2. Usporediti mehaničke i radne karakteristike pojedine komponente eksploatacijskog niza;
3. Procijeniti stanje bušotine i potrebu za provođenjem remontnih radova ili ponovnog opremanja bušotina;
4. Proračunati kretanje sila u sustavu tubinga i pakera kod opremanja bušotina jednostrukim eksploatacijskim nizom
5. Identificirati različite parametre koji mogu utjecati na promjenu sila u sustavu tubinga i pakera kod različitih promjena stanja u bušotini;
6. Predložiti remontno postrojenje za provođenje specifične operacije opremanja ili održavanja bušotina
7. Usporediti pojedine vrste pakera s obzirom na njihove radne karakteristike i mogućnost ugradnje u pojedinu bušotinu
8. Analizirati mogućnost primjene različitih perforatora za izvođenje postupka perforiranja sukladno uvjetima u bušotini i specifičnim zahtjevima