Mehanika tla 2

Osnovni podaci

ECTS: 5.5

Nositelj: dr. sc. doc. Dubravko Domitrović dipl. ing.

Izvođač: asistent Mirela Burečić Šafran mag. ing. min.

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Projektantske vježbe15
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Detaljno upoznavanje studenata s izvođenjem istražnih radova, laboratorijskih ispitivanja za razne tipove geotehničkih građevina: temelje, građevne jame, klizišta, nasipe, potporne konstrukcije i pilote. Osnove eurokoda 7.

ISHODI UČENJA PREDMETA
Nakon uspješno savladanog predmeta, student će:
Poznavati osnovne probleme s kojima se susreću inženjeri u geotehnici,
Razumjeti osnovne pojmove o eurokodu 7 za geotehničke građevine,
Biti sposoban odabrati parametre za procjenu deformabilnosti i čvrstoće tla i građevine,
Biti sposoban samostalno postavljati i rješavati zadatke iz oblasti geotehnike.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja,
Projektantske vježbe.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
Tjedan 1 Uvod
Tjedan 2 Geotehničko projektiranje, parametri i geotehnički istraživački radovi
Tjedan 3 Eurocod 7
Tjedan 4 Eurocod 7
Tjedan 5 Geotehnički istraživački radovi
Tjedan 6 Geotehnički (terenski) istraživački radovi
Tjedan 7 Geotehničko projektiranje podržano proračunom
Tjedan 8 Kolokvij 1
Tjedan 9 Plitki temelji
Tjedan 10 Granično stanje nosivosti plitkih temelja
Tjedan 11 Potporni zidovi
Tjedan 12 Potporni zidovi, granična stanja
Tjedan 13 Stabilnost kosina, geotehničko projektiranje podržano proračunom
Tjedan 14 Kolokvij 2

OBVEZE STUDENATA
Student je obavezan tijekom semestra izraditi četiri projektna zadatka, prisustvovati predavanjima i projektantskim vježbama uz maksimalno 3 izostanka. Također treba pokazati da vlada s jednostavnim stručnim programima. U okviru nastave se predviđa i barem jedan izlazak na teren (ovisno o tome kakvi su geotehnički zahvati u bližoj okolici, u semestru kad se izvodi nastava).

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Ukoliko je student ostvario pozitivan uspjeh na oba kolokvija i stekao pravo na potpis, na kraju semestra dodatno polaže usmeni ispit. U konačnoj ocjeni 2 kolokvija nose svaki po 30%, usmeni ispit 30% i 40% je ocjena iz projektnih zadataka.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Babić, B. et al. (1995): Geosintetici u graditeljstvu, HDGI, Zagreb.Obavezna
Nonveiller, E. (1983): Nasute brane, projetiranje i građenje, Školska knjiga, Zagreb.Obavezna
Nonveiller, E. (1987): Kliženje i stabilizacija kosina, Školska knjiga, Zagreb.Obavezna
Kvasnička, P. i Domitrović, D.(2007): Mehanika tla, Interna skripta.Obavezna
Müller, B. (1982): Geotehnički radovi i objekti, Skripta.Obavezna
Nonveiller, E (1981): Mehanika tla i temeljenje građevina, Školska knjiga, ZagrebObavezna
Azizi, F. (1999): Applied analyses in geotechnics, E&FN SPON.Preporučena
Lambe, T.W. and Whitman, R.V. (1979): Soil Mechanics, SI Version, John Wiley & Sons, N.York.Preporučena
 

Nastava

1. semestar - obvezni predmet studija Geotehnika