Mehanika tla 2

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Projektantske vježbe15
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Detaljno upoznavanje studenata s izvođenjem istražnih radova, laboratorijskih ispitivanja za razne tipove geotehničkih građevina: temelje, građevne jame, klizišta, nasipe, potporne konstrukcije i pilote. Osnove eurokoda 7.

ISHODI UČENJA PREDMETA
Nakon uspješno savladanog predmeta, student će:
Poznavati osnovne probleme s kojima se susreću inženjeri u geotehnici,
Razumjeti osnovne pojmove o eurokodu 7 za geotehničke građevine,
Biti sposoban odabrati parametre za procjenu deformabilnosti i čvrstoće tla i građevine,
Biti sposoban samostalno postavljati i rješavati zadatke iz oblasti geotehnike.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja,
Projektantske vježbe.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
Tjedan 1 Uvod
Tjedan 2 Geotehničko projektiranje, parametri i geotehnički istraživački radovi
Tjedan 3 Eurocod 7
Tjedan 4 Eurocod 7
Tjedan 5 Geotehnički istraživački radovi
Tjedan 6 Geotehnički (terenski) istraživački radovi
Tjedan 7 Geotehničko projektiranje podržano proračunom
Tjedan 8 Kolokvij 1
Tjedan 9 Plitki temelji
Tjedan 10 Granično stanje nosivosti plitkih temelja
Tjedan 11 Potporni zidovi
Tjedan 12 Potporni zidovi, granična stanja
Tjedan 13 Stabilnost kosina, geotehničko projektiranje podržano proračunom
Tjedan 14 Kolokvij 2

OBVEZE STUDENATA
Student je obavezan tijekom semestra izraditi četiri projektna zadatka, prisustvovati predavanjima i projektantskim vježbama uz maksimalno 3 izostanka. Također treba pokazati da vlada s jednostavnim stručnim programima. U okviru nastave se predviđa i barem jedan izlazak na teren (ovisno o tome kakvi su geotehnički zahvati u bližoj okolici, u semestru kad se izvodi nastava).

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Ukoliko je student ostvario pozitivan uspjeh na oba kolokvija i stekao pravo na potpis, na kraju semestra dodatno polaže usmeni ispit. U konačnoj ocjeni 2 kolokvija nose svaki po 30%, usmeni ispit 30% i 40% je ocjena iz projektnih zadataka.

 

Obavezna literatura:1. Bond A.J., Schuppener B., Scarpelli G., Orr T.L.L. (2013): Eurocode 7: Geotechnical Design Worked examples
2. Domitrović D., Herceg K. (2019): Mehanika tla 2, nastavni materijali i prezentacije (Merlin)
3. Kvasnička P., Domitrović D. (2007): Mehanika tla, Interna skripta
Preporučena literatura:1. Nonveiller E. (1990): Mehanika tla i temeljenje građevina

 

Ishodi učenja: