Geotehničko projektiranje

Osnovni podaci

ECTS: 3.5

Nositelj: dr. sc. doc. Dubravko Domitrović dipl. ing.

Izvođač: asistent Mirela Burečić Šafran mag. ing. min.

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Detaljno upoznavanje studenata s izvođenjem istražnih radova, laboratorijskih ispitivanja za razne tipove geotehničkih građevina temelje, građevne jame, klizišta, nasipe, potporne konstrukcije i pilote. Osnove eurokoda 7

ISHODI UČENJA PREDMETA
baratanje osnovnim znanjima u vezi s konstitucijskim odnosima ponašanja materijala tla, projektiranje u skladu s eurokodom 7 za geotehničke građevine,
sposobnost rješavanja konkretnog problema izrada projekta
sposobnost procjene karakterističnih vrijednosti parametara tla na temelju terenskih i laboratorijskih ispitivanja.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
predavanja
auditorne vježbe

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
Tjedan 1 Uvod
Tjedan 2 Osnove konstitucijskih odnosa u tlu
Tjedan 3 Model elastičnog ponašanja tla i njegova primjenjivost u geotehnici
Tjedan 4 Mohr-Coulombov model ponašanja tla, potrebni parametri
Tjedan 5 Hardening-soil model
Tjedan 6 Određivanje geotehničkih parametara za konstituivne modele na temelju
terenskih ispitivanja
Tjedan 7 Određivanje geotehničkih parametara za konstituivne modele na temelju
laboratorijskih ispitivanja
Tjedan 8 Određivanje geotehničkih parametara za konstituivne modele na temelju
laboratorijskih ispitivanja
Tjedan 9 Plitki temelji - prikaz primjera iz prakse
Tjedan 10 Potporni zidovi - prikaz primjera iz prakse
Tjedan 11 Potporni zidovi - prikaz primjera iz prakse
Tjedan 12 Sanacija klizišta - prikaz primjera iz prakse
Tjedan 13 Tipovi građevnih jama - prikaz primjera iz prakse
Tjedan 14 Tipovi građevnih jama - prikaz primjera iz prakse
Tjedan 15 Kolokvij

OBVEZE STUDENATA
Student je obavezan tijekom semestra izraditi jedan projekt geotehničke konstrukcije, prisustvovati predavanjima i projektantskim vježbama uz maksimalno 3 izostanka. Također treba pokazati da vlada s jednostavnim stručnim programima. U okviru nastave se predviđa i barem jedan izlazak na teren.

NAČIN POLAGANJA ISPITA
U završnoj ocjeni kolegija projekt geotehničke konstrukcije nosi 50% i kolokvij 50% ukupne ocjene.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Mehanika tla, Interna skripta, Kvasnička, P. i Domitrović, DObavezna
Nonveiller, E (1981) Mehanika tla i temeljenje građevina, Školska knjiga, ZagrebObavezna
Müller, B. (1982). Geotehnički radovi i objekti- skriptaObavezna
Nonveiller, E. (1987). Kliženje i stabilizacija kosina. Školska knjiga, Zagreb.Obavezna
Nonveiller, E. (1983). Nasute brane projetiranje i građenje. Školska knjiga, Zagreb.Obavezna
Babić, B. et al. (1995) Geosintetici u graditeljstvu, HDGI, ZagrebObavezna
Lambe, T.W. and Whitman, R.V. (1979). Soil Mechanics SI Version. John Wiley and Sons, N.York.Preporučena
Azizi, F. (1999) Applied analyses in geotechnics, E and FN SPONPreporučena
 

Nastava

3. semestar - izborni predmet studija Geotehnika