Podzemna odlagališta otpada

Osnovni podaci

ECTS: 4.5

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Želimir Veinović


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Želimir Veinović, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Uz osnove nuklearne fizike i uvodni dio o radionuklidima i primjeni nuklearne energije, radioaktivnih tvari i nastanku otpada u okviru istih, prenosi se znanje o trenutnom stanju gospodarenja radioaktivnim i nuklearnim materijalima, odnosno otpadom u Republici Hrvatskoj i svijetu. Student se upoznaje sa svojstvima i karakteristikama radioaktivnog otpada te metodama kondicioniranja i predobrade radioaktivnog otpada. Objašnjen je dizajn i karakteristike površinskih, pripovršinskih i dubokih geoloških odlagališta radioaktivnog otpada, s alternativnim konceptima i dizajnom odlagališta. Student se upoznaje s konceptom višestrukih inženjerskih barijera te s odabirom odgovarajućeg stijenskog materijala prema strukturnim karakteristikama. Objašnjen je utjecaj diskontinuiteta na odlagalište kao i načini ugradnje spremnika u stijenu i tehnologija zapunjavanja otkopanih prostora.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi
Razumijevanje principa modernog gospodarenja radioaktivnim otpadom. Mogućnost analize sustava ili dijelova sustava za gospodarenje radioaktivnim otpadom, uključujući njegovo djelovanje na okoliš.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
Student će steći znanja i sposobnost prepoznavanja, razumijevanja, analiziranja, predviđanja i rješavanja strukturnih i strateških problema vezanih uz zbrinjavanje radioaktivnog otpada u stijenskoj masi. Student stječe znanja potrebna za rješavanje konkretnih prepreka pri izgradnji odlagališta pri zadanim uvjetima. Kritički način razmišljanja i analize pojedinih zadanih slučajeva pomoći će studentu da predvidi specifična ponašanja te razumije i objektivno razmotri rezultate razvijenih modela.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata
Studenti aktivno sudjeluju u izvođenju nastave kroz razradu primjera gospodarenja odnosno odlaganja radioaktivnog otpada. Tijekom semestra u grupama pristupaju izradi projekta podzemnog odlagališta radioaktivnog otpada, odnosno studije sigurnosti odlagališta. Projekt, odnosno studiju sigurnosti studenti javno prezentiraju i brane (SIMULACIJA JAVNE RASPRAVE, na kojoj moraju odgovoriti na pitanja i komentare kolega i nastavnika). Usmeni ispit se održava kao dio prezentacije projekta i studije ili u slučaju da student nije bio u mogućnosti nazočiti istoj.

 

Obavezna literatura:1. 2002.Pusch, R. (2008): Geological Storage of Highly Radioactive Waste, Springer, Verlag
Preporučena literatura:1. IAEA (2011): Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA, Vienna

 

Ishodi učenja: