Tehnika izrade bušotina 2

Osnovni podaci

ECTS: 4.5

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Borivoje Pašić


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Borivoje Pašić, dipl. ing. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe23
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: Cilj predmeta:

Stjecanje znanja i vještina neophodnih za projektiranje usmjerenih i horizontalnih bušotina sukladno specifičnih zahtjevima projekta te odabir metoda i postupaka za izradu projektirane bušotine u skladu s projektom.

Opis sadržaja predmeta:

Primjena tehnologije usmjerenog bušenja u praksi, konstrukcija putanje usmjerene i horizontalne bušotine; Alatke koje se koriste kod izrade usmjerenih i horizontalnih bušotina; Dubinski upravljivi motori; rotirajući upravljivi sustavi; Telemetrijski sustavi u bušenju; projektiranje usmjerenih i horizontalnih bušotina; Bušotine velikog dosega; Multilateralne bušotine; Opremanje usmjerenih bušotina Analiza primjera iz prakse.

Obveze studenata:

Aktivno sudjelovanje na predavanjima, auditornim vježbama i seminaru, izrada i prezentacija projekat u skladu s zadanim projektnim zadatkom, domaće zadaće, polaganje pismenog i usmenog ispita.

 

Obavezna literatura:1. Carden, Richard S.; Grace, Robert D. (2007): Horizontal and Directional Drilling
2. Samuel, Robello (2013): Horizontal Drilling Engineering: Theory, Methods and Applications
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja:1. Razlikovati specifične alatke koje se koriste pri izradi usmjerenih bušotina;
2. Predložiti sastav niza bušaćih alatki za izradu različitih tipova usmjerenih bušotina;
3. Konstruirati putanju usmjerene bušotine;
4. Usporediti različite konstrukcije usmjerene bušotine s obzirom na tehnička ograničenja opreme za njenu izradu;
5. Preporučiti površinsku i dubinsku opremu za izradu usmjerene bušotine s obzirom na projektiranu konstrukciju i specifične tehničke zahtjeve;
6. Usporediti različite telemetrijske sustave koji se koriste tijekom izrade usmjerenih bušotina;
7. Planirati opremanje usmjerenih bušotina;