Tehnika izrade bušotina 2

Osnovni podaci

ECTS: 4.5

Nositelj: dr. sc. doc. Borivoje Pašić dipl. ing.

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Osposobljavanje studenata za samostalan rad pri izboru postrojenja i ostale opreme. Mogućnost projektiranja sustava, njegove valorizacije i upravljanje radom postrojenja.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI: Izbor elemenata i projektiranje sustava za izradu bušotina, postrojenja, pogonski sustavi, sustavi prijenosa energije, isplačni sustav, preventerski sustav, dubinske alatke - cijevi, dlijeta, dubinski motori; analiza učinkovitosti sustava i izvođača.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
- mogućnost projektiranja ili odabira sustava za izradu bušotina;
- poznavanje djelovanja i funkcionalnosti površinske i dubinske opreme, njihov izbor i provjera;
- mogućnost određivanja (numerički) primjenjivosti opreme i dozvoljenih naprezanja.

PREDAVANJA:
P1 - Uvod
P2 - Razvoj bušaćih postrojenja i dubinske opreme
P3 - Vrednovanje i koncipiranje bušaćih postrojenja i podstrukture
P4 - Vrednovanje i koncipiranje bušaćih postrojenja i podstrukture
P5 - Ponašanje bušaćih alatki u različitim dijelovima kanala bušotine
P6 - Nova oprema i metode optimiranja bušenja
P7 - Planiranje kao osnovni čimbenik efikasnosti postrojenja
P8 - Instrumentiranje
P9 - Efikasnost postrojenja i dubinske opreme
P10 - Vrednovanje ponašanja postrojenja i dubinske opreme
P11 - Sigurnosne barijere: glave bušotina i zaštitne cijevi - analiza izbora i sigurnosti
P12 - Vrednovanje preventerskih sustava
P13 - Izbor sustava za protiskivanje, pripremu i pročišćavanje isplake
P14 - Projektiranje optimalnog sustava za pripremu i pročišćavanje isplake
P15 - Vrednovanje sustava za pročišćavanje isplake

VJEŽBE:
V1 - Uvod
V2 - Odabir bušaćeg postrojenja
V3 - Troškovi rada bušaćeg postrojenja
V4 - Program u obliku projektnog zadatka
V5 - Program u obliku projektnog zadatka
V6 - Program u obliku projektnog zadatka
V7 - Program u obliku projektnog zadatka
V8 - Program u obliku projektnog zadatka
V9 - Program u obliku projektnog zadatka
V10 - Naprezanje u nizu bušaćih alatki koje se koriste pri izradi usmjerenih i horizontalnih bušotina
V11 - Naprezanje u nizu bušaćih alatki koje se koriste pri izradi usmjerenih i horizontalnih bušotina
V12 - Proračuni vezani uz dubinsku opremu koja se koristi pri izradi usmjerenih i horizontalnih bušotina
V13 - Predaja programa
V14 - Terenska nastava
V15 - Terenska nastava

OBVEZE STUDENATA: Pohađanje nastave minimalno 80% te obavezno prisustvo na terenskoj nastavi.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU: Na kraju semestra studenti polažu usmeni ispit. Preduvjet za izlazak na usmeni ispit je izrađen i predan program. Studenti koji ne predaju program do dogovorenog termina dužni su izaći na pismeni ispit, čija ocjena utječe na završnu ocjenu iz predmeta.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
1. Matanović, D.: Tehnika izrade bušotina, Priručnik s primjerima, 2007, ISBN 953-6923-08-4; API standardi i specifikacijeObavezna
1Bradley, W. B. (1975, September) The Effect of Casing Wear on the Burst Strength of Casing: Part 1 - Joint Leakage. Paper ASME 75-PET-11 presented at the Annual Petroleum Mechanical Engineering Conference, Tulsa, USA.Preporučena
 

Nastava

1. semestar - obvezni predmet studija Opće naftno rudarstvo