Procjena rizika akcidentnih situacija

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: doc. dr. sc. Karolina Novak Mavar


Izvođači: doc. dr. sc. Karolina Novak Mavar, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA

Osposobljavanje studenata za uočavanje rizika pri inženjerskim radovima u naftnom rudarstvu, te mogućnost procjene rizika, njegove valorizacije i upravljanje rizikom.

SADRŽAJ PREDMETA (PREDAVANJA)

P1 Uvod
P2 Metode identificiranja i procjene rizika
P3 Analiza rizika
P4 Glavne metode analize i ocjene rizika
P5 Analiza rizika pri opremanju i održavanju bušotina
P6 Kvantitativna analiza rizika utjecaja na okoliš
P7 Kvantitativna analiza rizika utjecaja na okoliš
P8 Integrirani pristup analizi rizika od erupcije
P9 Analiza rizika pri izradi bušotina
P10 Aktivnosti u odobalju i pridruženi rizici
P11 Simultane operacije
P12 Uzroci i posljedice erupcije na bušotini Macondo u Meksičkom zaljevu
P13 Utjecaj havarije u Meksičkom zaljevu na novu zakonsku regulativu
P14 Prezentacije seminarskih radova
P15 Prezentacije seminarskih radova


SADRŽAJ PREDMETA (VJEŽBE)

V1 Osnovni pojmovi iz područja procjene rizika u naftnom rudarstvu
V2 Metode procjene rizika
V3 Analiza i prikupljanje podataka za procjenu rizika
V4 Izračunavanje vjerojatnosti pojave pojedinih neželjenih događaja i ostalih analitičkih veličina (1. dio)
V5 Izračunavanje vjerojatnosti pojave pojedinih neželjenih događaja i ostalih analitičkih veličina (2. dio)
V6 Primjeri i analiza havarija na bušaćim postrojenjima
V7 Primjeri i analiza havarija na remontnim postrojenjima i u transportno sabirnim sustavima
V8 Stablo događaja u procjeni rizika
V9 Nastajanje požara i eksplozija na postrojenjima
V10 Predviđanje nastanka erupcija
V11 Uzroci nastanka akcidentnih situacija
V12 Analitičke veličine za proračun
V13 Procjena mogućnosti ispuštanja opasnih supstanci u okoliš
V14 Prezentacije seminarskih radova
V15 Prezentacije seminarskih radova

ISHODI UČENJA
Sposobnost uočavanja izvora rizika, analiziranje problema i upravljanje rizikom u smislu ekološke i socijalno-ekonomske prihvatljivosti.
- razumijevanje bitnih pojmova pri definiranju rizika i algoritama za pristup određivanja prihvatljivosti
- razumijevanje i primjena metoda analize rizika
- mogućnost vrednovanja projekata s obzirom na razinu rizika
- praktična primjena kvantitativne metode analize rizika na realnim primjerima

OBVEZE STUDENTA
Uvjeti za potpis su redovito pohađanje nastave i izrađen i obranjen seminarski rad.

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Tijekom nastave znanje se provjerava putem pismenog ispita, a konačna studentova ocjena proizlazi iz pismenog ispita i znanja pokazanog odgovorima na usmena pitanja tijekom i nakon izlaganja seminarskog rada.

 

Obavezna literatura:1. Matanovic, D, Gaurina-Međimurec, N, Simon, K. (2013): Risk Analysis for Prevention of Hazardous Situations in Petroleum and Natural Gas Engineering. IGI Global, USA, 2013.
Preporučena literatura:1. Klovning, J., Nilsen, E.F.: Quantitative Environmental Risk Analysis, SPE 30686; Blotto, P., Bonuccelli, M., Dellarole, E., Falcitelli, M., Podenzani, F.: Development of a Integrated Approach to the Risk Analysis of a Blow-out Accident, SPE 86704

 

Ishodi učenja: