Potrošnja i skladištenje energenata

Osnovni podaci

ECTS: 5.5

Nositelji: prof. dr. sc. Katarina Simon


Izvođači: poslijedoktorand dr. sc. Katarina Žbulj, mag. ing. petrol. (A, P, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe23
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Razumijevanje potrebe, načina skladištenja i distribucije energenata. Primjena stečenog znanja u rješavanju problema iz područja obuhvaćenog sadržajem kolegija.
UVJETI ZA UPIS PREDMETA: Nema uvjeta
ISHODI UČENJA:
1. Razumijeti skladištenje nafte i prirodnog plina
2. Klasificirati podzemna skladišta nafte i prirodnog plina
3. Klasificirati spremnike za ukapljeni prirodni plin
4. Klasificirati naftne spremnike
5.
SADRŽAJ PREDMETA:
P1 Uvod, Upoznavanje sa sadržajem predmeta i pravilima pohađanja nastave, polaganja kolokvija i završnog ispita
P2 Potrošnja energije i čimbenici koji utječu na potrošnju
P3 Analiziranje odnosa dobave, potrošnje i potrebnog skladištenja energenata.
P4 Vrste skladišta: sezonsko, tjedno, dnevno i pogonsko te strateško
P5 Lokacija skladišta u odnosu na mjesto korištenja energenata
P6 Načini skladištenja prirodnog plina i plinovitih energenata
P7 Distribucija plina
P8 Uravnoteženje sustava
P9 Skladištenje ugljikovog dioksida
P10 Bušotine i problemi vezani uz utiskivanje plina u podzemna skladišta
P11 Skladištenje nafte
P12 Obvezne količine nafte i HANDA
P13 Zakonska regulativa vezana uz skladištenje i distribuciju nafte i plina
P14 Terenska nastava (PSP Okoli)
P15 Terenska nastava (JANAF)
VJEŽBE:
Tijekom vježbi studenti prezentiraju seminarske radove iz područja sadržaja pojedinih nastavnih cjelina.
OBVEZE STUDENATA: Redovitost pohađanja nastave (dopuštena 2 izostanka) te izrada i izlaganje seminarskog rada preduvjeti su za dobivanje potpisa.
NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE: Studenti tijekom ispitnih rokova polažu usmeni ispit.

 

Obavezna literatura:1. Meyers, M. P.: Aboveground storage tank, McGraw Hill Co., New York, 1997.
2. Flanigan, O.: Underground Gas Storage Facilities Design and implementation, Elsevier Science&Technology Book, 1995.
3. Long, B., Garner, B.: Guide to Storage Tanks&Equipment, Professional Engineering Publishing Ltd., London, 2003.
4. Šunić, M.: Plinski sustav - distribucije plina, Bauer-grupa, Samobor, 2003.
5. Požar, H.: Energetika I iII dio, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: