Mehanika stijena 2

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja30
Projektantske vježbe30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Stjecanje znanja o postupcima obrade rezultata laboratorijskih i terenskih metoda ispitivanja, klasifikacijama, procjeni geomehaničkih značajki te primjeni različitih proračunskih metoda pri procjeni stanja i ponašanja stijenskih masa u različitim uvjetima pri izvođenju inženjerskih zahvata.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA
1. Znanje o značajkama materijala, postupcima obrade rezultata laboratorijskih i terenskih metoda ispitivanja i istraživanja.
2. Razumijevanje ponašanja stijena i stijenskih masa u različitim uvjetima pri izvođenju inženjerskih zahvata.
3. Vještine primjene različitih postupaka proračuna pri modeliranju stanja i ponašanja stijena i stijenskih masa.
4. Sposobnost primjene znanja i vještina u planiranju i izvođenju istraživanja, interpretaciji rezultata te u projektiranju inženjerskih zahvata u stijenama i stijenskim masama.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE
P1 Uvod u kolegij. V1 Uvodno o vježbama i aplikacijama.
P2 Modeli u mehanici stijena i inženjerski zahvati. V2 Obrada i prikaz rezultata ispitivanja fizikalno-mehaničkih značajki materijala (aplikacije Statistica/Ex i Criterion/Ex).
P3 Fizikalno-mehaničke značajke stijena i metode njihova određivanja. V3 Obrada i prikaz rezultata mjerenja strukturnih značajki (aplikacija Cluster/Ex).
P4 Istraživanja u stijenskim masama. V4 RMR i Q klasifikacija stijenske mase (aplikacija RMR/Ex).
P5 Obrada i prikaz rezultata ispitivanja fizikalno-mehaničkih značajki materijala. V5 GSI klasifikacija i utvrđivanje geomehaničkih značajki stijenske mase (aplikacija HBMass/Ex).
P6 Obrada i prikaz rezultata mjerenja strukturnih značajki. V6 Kolokvij iz utvrđivanja geomehaničkih značajki stijenske mase.
P7 Klasifikacije stijenskih masa. V7 Utvrđivanje potencijalnih oblika nestabilnosti (aplikacija Graphic/Ex).
P8 Utvrđivanje geomehaničkih značajki stijenskih masa. V8 Analiza stabilnosti za ravninski oblik sloma (aplikacija Plane/Ex).
P9 Iskop i stabilizacija stijenske mase. V9 Analiza stabilnosti za klinasti oblik sloma (aplikacije Barton/Ex i Wedge/Ex).
P10 Analiza stabilnosti kosina: modeli, metode i preliminarne analize. V10 Analiza stabilnosti za zakrivljeni oblik sloma (aplikacija Slope/Ex).
P11 Analiza stabilnosti kosina: ravninski i klinasti oblik sloma. V11 Kolokvij iz analize stabilnosti kosina.
P12 Analiza stabilnosti kosina: zakrivljeni i složeni oblik sloma te metode zaštite kosina. V12 Analiza stabilnosti podzemne prostorije proračunskom metodom (aplikacija Circular/Ex).
P13 Analiza stabilnosti podzemnih prostorija: proračunske metode. V13 Analiza stabilnosti podzemne prostorije empirijskom metodom Q klasifikacije.
P14 Analiza stabilnosti podzemnih prostorija: empirijske metode. V14 Kolokvij iz analize stabilnosti podzemnih prostorija.
P15 Analiza stabilnosti podzemnih prostorija: osmatračke metode. V15 Mjerna oprema koja se koristi kod osmatračkih metoda.

OBVEZE STUDENATA
Provedba vježbi i izrada programa. Vrednovanje rada provodi se konačnom ocjenom koja se formira na temelju pondera ocjena: ocjene prvog dijela projektnog zadatka i kolokvija koji nose 20 %, ocjene drugog dijela projektnog zadatka i kolokvija koji nose 20 %, ocjene trećeg dijela projektnog zadatka i kolokvija koji nose 20 % te usmenog ispita koji nosi 40 % od ukupne ocjene.

 

Obavezna literatura:1. Hrženjak, P. (2009): Mehanika stijena 2. Predavanja na diplomskom studiju rudarstva (elektronički medij: moodle.srce.hr).
Preporučena literatura:1. Brown, E.T. (1987): Analytical and Computational Methods in Engineering Rock Mechanics. Allen & Unwin, London.
2. Hoek, E. (2000): Practical Rock Engineering. Rocscience, Toronto (elektronički medij: www.rocscience.com).
3. Hoek, E., Bray, J.W. (1977): Rock Slope Engineering. The Institution of Mining and Metallurgy, London.
4. Hoek, E., Kaiser, P.K., Bawden, W.F. (1998): Support of Underground Excavation in Hard Rock. A.A. Balkema, Rotterdam.

 

Ishodi učenja: