Primijenjena geofizika

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jasna Orešković


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasna Orešković, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta: Upoznavanje s metodama površinskih geofizičkih istraživanja i njihovom primjenom u definiranju geološke građe i u istraživanjima ležišta ugljikovodika.
Uvjeti za upis predmeta i potrebne ulazne kompetencije: -
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
1. Razumjeti teoretske osnove geofizičkih metoda.
2. Razumjeti primjenu geofizičkih površinskih metoda.
3. Razumjeti rad instrumenata za seizmička, električna, magnetometrijska i gravimetrijska mjerenja.
4. Obraditi podatke geofizičkih mjerenja (el. sondiranja i profiliranja, seizmičkih mjerenja, magnetometrijskih i gravimetrijskih mjerenja).
5. Interpretirati podatke (el. sondiranja i profiliranja, seizmičkih mjerenja, magnetometrijskih i gravimetrijskih mjerenja).

Obveze studenata: Uredno pohađanje predavanja i vježbi. Uspješno izrađeni programi i seminarski rad.
Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata: Usmeni ispit ili prolazne ocjene iz svih kolokvija (80%), seminarski rad (20%).

 

Obavezna literatura:1. Šumanovac, F.: Osnove geofizičkih istraživanja. Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb, 2012.
Preporučena literatura:1. Lowrie, W.: Fundamentals of Geophysics. Cambridge University Press, Cambridge, 1997.
Sheriff, R.E. & Geldart, L.P.: Exploration Seismology. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1995.

 

Ishodi učenja: