Studiji

Geologija


Smjerovi

Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja


1. semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Analize mineralnih paragenezaD5.03030
Geologija nafteD6.03045
Ležišta industrijskih mineralaD6.03045
SedimentologijaD7.04545

Izborni predmeti 1

Izborni predmet
2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Geofizička istraživanjaD6.03045
Istraživanje ležišta mineralnih sirovinaD6.03045
Istraživanje ležišta nafteD6.03045
Tehnička petrografija 2D6.03045

Izborni predmeti 2

Izborni predmet
3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Dubinsko kartiranjeD6.03045
Instrumentalne analitičke metodeD4.03015
Mineralogija glinaD5.03030

Izborni predmeti 3

Izborni predmet
OPIS:
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
GeoarheologijaD5.03030
GeoinformatikaD5.03030
Geokemija okolišaD5.03030
GeostatistikaD5.03030
Mineralogija okolišaD5.03030
Seizmička i sekvencijska stratigrafijaD5.03030
4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Diplomski radN25.00300
Regionalna geologijaD3.03015

Izborni predmeti 4

Izborni predmet
OPIS:
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Geologija HrvatskeD5.03015
Regionalna geologija nafteD2.0300

Geološko inženjerstvo


Smjerovi

Geologija okoliša


1. semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Dinamika podzemnih voda 1D6.04530
Geokemija okolišaD5.03030
Mineralogija okolišaD5.03030
Primijenjena analitika okolišaD5.03030

Izborni predmeti 1

Izborni predmet
OPIS: Treba upisati 2 predmeta od ponuđenih, minimalno 9 bodova
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Geologija nafteD5.03045
Geotehničko inženjerstvo okolišaD5.03030
Hidrologija 1D5.03030
Osnove tloznanstvaD4.03015
Zakoni i propisi u istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovinaD3.0300
2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Monitoring okolišaD6.03030
Okolišna i inženjerska geofizikaD5.03030
Zaštita podzemnih vodaD5.03030

Izborni predmeti 2

Izborni predmet
OPIS: Mora biti upisano minimalno 14 bodova
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Geologija kvartaraD3.0300
Geološko kartiranje 2D5.01530
Hidrogeologija 2D6.04545
Inženjerska geologija 2D6.04545
Metode istraživanja sedimenataD3.01530
Strukturna geomorfologijaD3.01515
Taložni sustavi vodonosnikaD5.03030
3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Ponašanje zagađivala u podzemnim vodamaD5.03030
Projektiranje istraživanja u zaštiti okolišaD5.03045

Izborni predmeti 3

Izborni predmet
OPIS: Upisuje se predmeta s minimalno 20 ECTS bodova
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Daljinska istraživanjaD5.03030
GeoarheologijaD4.03030
GeohazardiD6.03045
GeoinformatikaD5.03030
GeostatistikaD5.03030
Hidrogeologija kršaD6.03045
Mineralogija glinaD5.03030
Modeliranje toka podzemne vode i transporta zagađivalaD6.03045
Površinsko odlaganje otpadaD4.03030
SeizmotektonikaD4.03015
4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Diplomski radN25.00300
Regionalna geologijaD3.03015

Izborni predmeti 4

Izborni predmet
OPIS: Upisuje se jedan od 3 ponuđena predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Geologija HrvatskeD5.03015
Upravljanje okolišemD2.0300

Hidrogeologija i inženjerska geologija


1. semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Dinamika podzemnih voda 1D6.04530
Hidrologija 1D5.03030
Mehanika stijenaD5.03030
Mehanika tlaD5.03030

Izborni predmeti 1

Izborni predmet
2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Hidrogeologija 2D6.04545
Inženjerska geologija 2D6.04545
Okolišna i inženjerska geofizikaD5.03030

Izborni predmeti 2

Izborni predmet
OPIS: Mora biti upisano minimalno 14 bodova
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Dinamika podzemnih voda 2D5.03030
Geologija kvartaraD3.0300
Geološko kartiranje 2D5.01530
Inženjerskogeološko kartiranjeD5.01545
Regionalna geologijaD5.03015
Strukturna geomorfologijaD3.01515
Taložni sustavi vodonosnikaD5.03030
Zaštita podzemnih vodaD5.03030
3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Hidrogeologija kršaD6.03045

Izborni predmeti 3

Izborni predmet
4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Diplomski radN25.00300

Izborni predmeti 4

Izborni predmet

Naftno rudarstvo


Smjerovi

Energetika


1. semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Bušenje 2D6.04530
Osnove energetikeD5.54530
Primijenjena termogeologijaD5.53030
Proizvodnja i pretvorba energijeD5.03030

Izborni predmeti 1

Izborni predmet
OPIS: Treba upisati jedan predmet od ponuđenih
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Karakterizacija i modeliranje PVT ponašanja fluidaD4.03030
Matematika 3D4.03030
Odabrana poglavlja iz kemijeD4.03030
Zaštita voda i talaD4.03030
Zaštita zrakaD4.03030
2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Potrošnja i skladištenje energenataD5.53030
Proizvodnja nafte i plina 2D5.53030
Sabiranje i transport nafte i plina 2D5.53030
Vođenje i upravljanje energetskim sustavimaD5.54530

Izborni predmeti 2

Izborni predmet
3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Aktivnosti u akvatorijuD6.04530
Gospodarenje energijomD5.54530
Gospodarenje plinovimaD5.53030
Procjena rizika akcidentnih situacijaD5.03030

Izborni predmeti 3

Izborni predmet
OPIS: Moraju se upisati 2 od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Distribucija i korištenje energijeD4.03030
Energetska tržištaD4.03030
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotineD4.03030
Zakoni i propisi u naftnom rudarstvuD4.03030
Zakoni i propisi u zaštiti okolišaD4.03030
4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Diplomski radN25.00300
Poslovno upravljanjeD5.03030

Opće naftno rudarstvo


1. semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Bušenje 2D6.04530
Opremanje i održavanje bušotina 2D5.53030
Primijenjena geofizikaD4.03030
Tehnika izrade bušotina 2D4.53030
Višefazni protok u poroznoj stijeniD6.04530

Izborni predmeti 1

Izborni predmet
OPIS: Treba upisati jedan predmet od ponuđenih
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Karakterizacija i modeliranje PVT ponašanja fluidaD4.03030
Matematika 3D4.03030
Odabrana poglavlja iz kemijeD4.03030
Osnove energetikeD4.03030
Primijenjena termogeologijaD4.03030
Zaštita voda i talaD4.03030
Zaštita zrakaD4.03030
2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Bušotinski fluidi 2D5.53045
Obrada stijena u bušotinamaD5.54530
Proizvodnja nafte i plina 2D5.53030
Sabiranje i transport nafte i plina 2D5.53030

Izborni predmeti 2

Izborni predmet
3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Aktivnosti u akvatorijuD6.04530
Analiza hidrodinamičkih mjerenjaD5.03030
Iskorištavanje podzemnih vodaD6.04530
Projektiranje razrade ležišta ugljikovodikaD5.03030

Izborni predmeti 3

Izborni predmet
OPIS: Moraju se upisati 2 od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Distribucija i korištenje energijeD4.03030
Energetska tržištaD4.03030
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotineD4.03030
Zakoni i propisi u naftnom rudarstvuD4.03030
Zakoni i propisi u zaštiti okolišaD4.03030
4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Diplomski radN25.00300
Poslovno upravljanjeD5.03030

Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu


1. semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Bušenje 2D6.04530
Odabrana poglavlja iz kemijeD5.53030
Zaštita voda i talaD5.04530
Zaštita zrakaD5.53030

Izborni predmeti 1

Izborni predmet
OPIS: Treba upisati jedan predmet od ponuđenih
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Karakterizacija i modeliranje PVT ponašanja fluidaD4.03030
Matematika 3D4.03030
Osnove energetikeD4.03030
Primijenjena termogeologijaD4.03030
2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Bušotinski fluidi 2D5.53045
Postupanje s otpadom iz naftnog rudarstvaD5.53030
Proizvodnja nafte i plina 2D5.53030
Sabiranje i transport nafte i plina 2D5.53030

Izborni predmeti 2

Izborni predmet
OPIS: Treba upisati 2 predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
GeokemijaD4.04515
Inženjerska geofizikaD4.03030
Iskorištavanje geotermijskih ležištaD4.03030
Kontrola tlaka u bušotiniD4.03030
3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Aktivnosti u akvatorijuD6.04530
Iskorištavanje podzemnih vodaD6.04530
Procjena rizika akcidentnih situacijaD5.03030
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotineD5.03030

Izborni predmeti 3

Izborni predmet
OPIS: Moraju se upisati 2 od ponuđenih predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Distribucija i korištenje energijeD4.03030
Energetska tržištaD4.03030
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotineD4.03030
Zakoni i propisi u naftnom rudarstvuD4.03030
Zakoni i propisi u zaštiti okolišaD4.03030
4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Diplomski radN25.00300
Poslovno upravljanjeD5.03030

Rudarstvo


Smjerovi

Geotehnika


1. semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Inženjerska geologijaD5.03030
Mehanika tla 2D5.53037
Primijenjena geofizika 1D6.03045
StatistikaD5.03030

Izborni predmeti 1

Izborni predmet
OPIS:
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
GeoinformatikaD5.03030
Kemija za rudareD5.03030
Mineralogija glinaD5.03030
Mjerna tehnika i tehnologijaD3.53015
Primijenjena termogeologijaD5.03030
2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Inženjerska geofizikaD6.03045
Ljetna praksaN0.00172
Mehanika stijena 2D5.53037
Miniranje 2D5.53037
Numeričke metode u geotehniciD5.03030

Izborni predmeti 2

Izborni predmet
OPIS: Mora biti upisano minimalno 9 ECTS bodova u 2 upisana predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
HidrogeologijaD3.53015
Inženjerskogeološko kartiranjeD4.51545
Iskorištavanje geotermijskih ležištaD4.53030
Zaštita okoliša u rudarstvuD4.53030
3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Geotehnički objektiD5.53037
Poboljšanje tla i stijenaD5.53037
Podzemne prostorijeD5.53037
TunelogradnjaD5.53037

Izborni predmeti 3

4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Diplomski radN21.00300
Poslovno upravljanjeD2.0300
Projektiranje u rudarstvuD7.04545

Rudarstvo


1. semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Kemija za rudareD4.53030
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 2D6.03045
Primijenjena geofizika 1D6.03045
StatistikaD4.53030

Izborni predmeti 1

Izborni predmet
2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Ljetna praksaN0.00172
Mehanika stijena 2D5.53037
Miniranje 2D5.53037
Rudarska elektrotehnologijaD5.53037
Zaštita okoliša u rudarstvuD4.53030

Izborni predmeti 2

3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Podzemne prostorije i tuneliD6.03037
Rudarsko pravo i propisiD3.0300
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovinaD6.04522

Izborni predmeti 3

Izborni predmet
4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Diplomski radN21.00300
Poslovno upravljanjeD2.0300
Projektiranje u rudarstvuD7.04545

Zbrinjavanje i odlaganje otpada


1. semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Kemija i analitika okolišaD5.03030
Oplemenjivanje mineralnih sirovina 2D6.03045
Primijenjena geofizika 1D6.53045
StatistikaD5.03030

Izborni predmeti 1

Izborni predmet
OPIS:
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
GeoinformatikaD5.03030
Geokemija okolišaD5.03030
Mineralogija glinaD5.03030
Primijenjena termogeologijaD5.03030
2. semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Gospodarenje otpadomD4.53015
Ljetna praksaN0.00172
Zaštita okoliša u rudarstvuD5.53030
Zaštita vodaD5.03030
Zaštita zrakaD5.03030

Izborni predmeti 2

Izborni predmet
OPIS: Treba upisati minimalno 9 ECTS bodova u 2 predmeta
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Inženjerska geofizikaD6.53045
Iskorištavanje geotermijskih ležištaD5.53030
Kemizam i obradba vodeD3.53015
3. semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Čišćenje tlaD4.53030
Podzemna odlagališta otpadaD4.53030
Površinska odlagališta otpadaD5.53037
Recikliranje i obrada otpadaD6.54537

Izborni predmeti 3

Izborni predmet
OPIS: Upisuju se 2 predmeta s minimalno 9 ECTS bodova
NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Dinamika tlaD4.53030
Geotehnička ispitivanja i opažanjaD4.53030
Poboljšanje tla i stijenaD5.53037
Rudarsko pravo i propisiD3.5300
Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovinaD6.04522
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotineD4.53030
4. semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA POLAŽE SE ECTS P V
Diplomski radN21.00300
Projektiranje u rudarstvuD7.04545
Upravljanje okolišemD2.0300