Diplomski studijski program Naftno rudarstvo - Smjer Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu

Naftno rudarstvo

Trajanje: 5 godine

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Naftno rudarstvo - Smjer Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu

Akademski naziv:

Magistar inženjer / magistra inženjerka naftnog rudarstva (kratica: mag. ing. petrol.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Naftnog rudarstva, smjer Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu

 • Planiranje, izvođenje i nadziranje istražnih radova u naftnom rudarstvu
 • Analiza i interpretacija rezultata terenskih i laboratorijskih istraživanja
 • Planiranje, projektiranje, izvođenje i nadziranje tehnoloških procesa u naftnom rudarstvu (bušenje, opremanje i održavanje bušotina, priprema nafte i plina za transport)
 • Izvođenje inženjerskih zahvata pri proizvodnji, sabiranju i transportu nafte i prirodnog plina te iskorištavanju geotermalnih ležišta
 • Planiranje sustava zaštite okoliša u naftnoj kompaniji
 • Vrednovanje utjecaja na okoliš tijekom izgradnje i eksploatacije objekata u naftnom rudarstvu
 • Prepoznavanje i rješavanje inženjerskih problema u području zaštite okoliša u naftnom rudarstvu primjenom odgovarajućih tehnika i metoda
 • Praćenje stanja okoliša zahvata, objekata i postrojenja u naftnom rudarstvu
 • Izrada studija utjecaja na okoliš zahvata, objekata i postrojenja u naftnom rudarstvu
 • Planiranje i izvođenje sanacije okoliša uslijed onečišćenja izazvanih naftno-rudarskim aktivnostima
 • Procjena rizika akcidentnih situacija u naftnom rudarstvu
 • Analiza energetskih sustava sa stajališta zaštite okoliša
 • Poznavanje odgovarajućih zakonskih propisa Republike Hrvatsk i Europske unije.

Na svim se studijima i smjerovima razvijaju vještine komuniciranja i timskog rada, upravljanja kompleksnim situacijama, prikupljanja i analiziranja raznovrsnih podataka, integriranja znanja, samostalnog donošenja zaključaka i odluka te prezentiranja vlastitih zaključaka, znanja i argumenata koji ih podupiru, stručnoj i široj javnostina jasan i nedvosmislen način.

Diplomski studijski program Naftno rudarstvo - Smjer Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu - PDF.