Diplomski studijski program Naftno rudarstvo - Smjer Opće naftno rudarstvo

Naftno rudarstvo

Trajanje: 5 godine

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Naftno rudarstvo - Smjer Opće naftno rudarstvo

Akademski naziv:

Magistar inženjer / magistra inženjerka naftnog rudarstva (kratica: mag. ing. petrol.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Naftnog rudarstva, smjer Opće naftno rudarstvo

  • Razumijevanje geoloških procesa te postanka ležišta ugljikovodika i geotermalnih ležišta
  • Planiranje, izvođenje i nadziranje istražnih radova u svrhu utvrđivanja rezervi ugljikovodika i potencijala geotermalnih ležišta
  • Provođenje laboratorijskih istraživanja radi utvrđivanja fizikalnomehaničkih značajki ležišnih stijena i fluida
  • Analiza i interpretacija rezultata terenskih i laboratorijskih istraživanja
  • Primjena analitičkih i numeričkih metoda u razradi i eksploataciji ležišta ugljikovodika i geotermalnih ležišta
  • Planiranje, projektiranje, izvođenje i nadziranje tehnoloških procesa u naftnom rudarstvu (bušenje, opremanje i održavanje bušotina, priprema nafte i plina za transport)
  • Izvođenje inženjerskih zahvata pri proizvodnji, sabiranju i transportu nafte i prirodnog plina te iskorištavanju geotermalnih ležišta
  • Planiranje, projektiranje, izvođenje i nadziranje radova u naftnom rudarstvu
  • Poznavanje odgovarajućih zakonskih propisa Republike Hrvatske i Europske unije.