Diplomski studijski program Naftno rudarstvo - Smjer Opće naftno rudarstvo

Trajanje: 5 godine

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Naftno rudarstvo - Smjer Opće naftno rudarstvo

Akademski naziv:

Magistar inženjer / magistra inženjerka naftnog rudarstva (kratica: mag.ing.min.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Naftnog rudarstva, smjer Opće naftno rudarstvo

  • Razumijevanje geoloških procesa te postanka ležišta ugljikovodika i geotermalnih ležišta
  • Planiranje, izvođenje i nadziranje istražnih radova u svrhu utvrđivanja rezervi ugljikovodika i potencijala geotermalnih ležišta
  • Provođenje laboratorijskih istraživanja radi utvrđivanja fizikalnomehaničkih značajki ležišnih stijena i fluida
  • Analiza i interpretacija rezultata terenskih i laboratorijskih istraživanja
  • Primjena analitičkih i numeričkih metoda u razradi i eksploataciji ležišta ugljikovodika i geotermalnih ležišta
  • Planiranje, projektiranje, izvođenje i nadziranje tehnoloških procesa u naftnom rudarstvu (bušenje, opremanje i održavanje bušotina, priprema nafte i plina za transport)
  • Izvođenje inženjerskih zahvata pri proizvodnji, sabiranju i transportu nafte i prirodnog plina te iskorištavanju geotermalnih ležišta
  • Planiranje, projektiranje, izvođenje i nadziranje radova u naftnom rudarstvu
  • Poznavanje odgovarajućih zakonskih propisa Republike Hrvatske i Europske unije.

Diplomski studijski program Naftno rudarstvo - Smjer Opće naftno rudarstvo - PDF.

NAVIGACIJA

Satnica

...diplomskog studija Naftnog rudarstva - smjer Opće nafnto rudarstvo za zimski semestar ak. god. 2019/2020:

...diplomskog studija Naftnog rudarstva - smjer Opće nafnto rudarstvo za ljetni semestar ak. god. 2018/2019:

...diplomskog studija Naftnog rudarstva - smjer Opće nafnto rudarstvo za zimski semestar ak. god. 2018/2019:

1. Semestar

Obavezni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Bušenje 2 
Ne
6.0741
Opremanje i održavanje bušotina 2 
Ne
5.5591
Primijenjena geofizika 
Ne
4.0601
Tehnika izrade bušotina 2 
Ne
4.5591
Višefazni protok u poroznoj stijeni 
Ne
6.0751

Izborni predmeti 1

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Matematika 3 
Ne
4.0601
Odabrana poglavlja iz kemije 
Ne
4.0601
Karakterizacija i modeliranje PVT ponašanja fluida 
Ne
4.0601
Zaštita voda i tala 
Ne
4.0591
Zaštita zraka 
Ne
4.0591
Problematika svjetlosnog onečišćenja 
Ne
4.0451
Osnove energetike 
Ne
4.0601
Primijenjena termogeologija 
Ne
4.0591

2. Semestar

Obavezni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Bušotinski fluidi 2 
Ne
5.5752
Obrada stijena u bušotinama 
Ne
5.5742
Proizvodnja nafte i plina 2 
Ne
5.5592
Sabiranje i transport nafte i plina 2 
Ne
5.5592

Izborni predmeti 2

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Kontrola tlaka u bušotini 
Ne
4.0602
Protueksplozijska zaštita 
Ne
4.0602
Postupanje s otpadom iz naftnog rudarstva 
Ne
4.0592
Iskorištavanje geotermijskih ležišta 
Ne
4.0602
Geokemija 
Ne
4.0602
Inženjerska geofizika 
Ne
4.0592

3. Semestar

Obavezni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Aktivnosti u akvatoriju 
Ne
6.0743
Analiza hidrodinamičkih mjerenja 
Ne
5.0603
Iskorištavanje podzemnih voda 
Ne
6.0743
Projektiranje razrade ležišta ugljikovodika 
Ne
5.0603

Izborni predmeti 3

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Distribucija i korištenje energije 
Ne
4.0603
Zakoni i propisi u naftnom rudarstvu 
Ne
4.0603
Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine 
Ne
4.0593
Energetska tržišta 
Ne
4.0603

4. Semestar

Obavezni predmeti 4

NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
Diplomski rad 
Ne
25.03004
Poslovno upravljanje 
Ne
5.0604