Diplomski studijski program Naftno rudarstvo - Smjer Energetika

Trajanje: 5 godine

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Naftno rudarstvo - Smjer Energetika

Akademski naziv:

Magistar inženjer / magistra inženjerka naftnog rudarstva (kratica: mag.ing.min.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Naftnog rudarstva, smjer Energetika

 • Planiranje, projektiranje, izvođenje i nadziranje tehnoloških procesa u naftnom rudarstvu (bušenje, opremanje i održavanje bušotina, priprema nafte i prirodnog plina za transport)
 • Izvođenje inženjerskih zahvata pri proizvodnji, sabiranju i transportu nafte i prirodnog plina te iskorištavanju geotermalnih ležišta
 • Prepoznavanje i rješavanje inženjerskih problema u području energetike
 • Izrada projektne dokumentacije za izgradnju energetskih postrojenja
 • Analiza i optimiranje energetskih sustava
 • Primjena metoda za racionalno korištenje energije
 • Poznavanje poslovanja naftne kompanije u geopolitičkom okruženju
 • Prepoznavanje, razumijevanje i vrednovanje u širem društvenom kontekstu čimbenika (socijalni, etički, organizacijski, ekološki, zakonodavni čimbenici) koji utječu na planiranje i izgradnju energetskih postrojenja i/ili sustava
 • Procjena utjecaja energetskih sustava na okoliš
 • Poznavanje odgovarajućih zakonskih propisa Republike Hrvatske i Europske unije.

Diplomski studijski program Naftno rudarstvo - Smjer Energetika.

NAVIGACIJA

 • Preddiplomski studij
 • Diplomski studij
 • Poslijediplomski studij
 • PROGRAMI MOBILNOSTI
 • Cjeloživotno učenje
 • 1. Semestar

  Obavezni predmeti 1

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Bušenje 2 
  Ne
  6.02221
  Osnove energetike 
  Ne
  5.5751
  Primijenjena termogeologija 
  Ne
  5.5591
  Proizvodnja i pretvorba energije 
  Ne
  5.0601

  Izborni predmeti 1

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Matematika 3 
  Ne
  4.01801
  Zaštita voda i tala 
  Ne
  4.01181
  Zaštita zraka 
  Ne
  4.01181
  Karakterizacija i modeliranje PVT ponašanja fluida 
  Ne
  4.01801
  Odabrana poglavlja iz kemije 
  Ne
  4.01201
  Problematika svjetlosnog onečišćenja 
  Ne
  4.02251

  2. Semestar

  Obavezni predmeti 2

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Potrošnja i skladištenje energenata 
  Ne
  5.5592
  Proizvodnja nafte i plina 2 
  Ne
  5.51772
  Sabiranje i transport nafte i plina 2 
  Ne
  5.51772
  Vođenje i upravljanje energetskim sustavima 
  Ne
  5.5752

  Izborni predmeti 2

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Distribuirani energetski sustavi 
  Ne
  4.0602
  Iskorištavanje geotermijskih ležišta 
  Ne
  4.01802
  Postupanje s otpadom iz naftnog rudarstva 
  Ne
  4.0592
  Protueksplozijska zaštita 
  Ne
  4.01802
  Kontrola tlaka u bušotini 
  Ne
  4.01802
  Geokemija 
  Ne
  4.01802
  Inženjerska geofizika 
  Ne
  4.01772

  3. Semestar

  Obavezni predmeti 3

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Aktivnosti u akvatoriju 
  Ne
  6.02223
  Gospodarenje energijom 
  Ne
  5.5743
  Gospodarenje plinovima 
  Ne
  5.5603
  Procjena rizika akcidentnih situacija 
  Ne
  5.01203

  Izborni predmeti 3

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Dinamika sustava i upravljanje sustavima 
  Ne
  4.0603
  Geopolitika energetike 
  Ne
  4.01803
  Energetska tržišta 
  Ne
  4.01803
  Zakoni i propisi u naftnom rudarstvu 
  Ne
  4.01803
  Utiskivanje otpada iz naftnog rudarstva u bušotine 
  Ne
  4.01773
  Distribucija i korištenje energije 
  Ne
  4.01803

  4. Semestar

  Obavezni predmeti 4

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Diplomski rad 
  Ne
  25.018004
  Poslovno upravljanje 
  Ne
  5.01804

  Satnica

  ...diplomskog studija Naftnog rudarstva - smjer Energetika za ljetni semestar ak. god. 2017/2018:

   

  ...diplomskog studija Naftnog rudarstva - smjer Energetika za zimski semestar ak. god. 2017/2018:

  ...diplomskog studija Naftnog rudarstva - smjer Energetika za ljetni semestar ak. god. 2016/2017:

   

  ...diplomskog studija Naftnog rudarstva - smjer Energetika za zimski semestar ak. god. 2016/2017: