Problematika svjetlosnog onečišćenja

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelj: dr. sc. prof. Željko Andreić

Izvođač: viši stručni sura Indramani Sharma dipl. ing.

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30

Opis predmeta: Definicija svjetlosnog onečišćenja. Izvori i jačina prirodnog svjetla noću. Štetno djelovanje svjetlosnog onečišćenja na okoliš i ljude. Mjerenje svjetlosnog onečišćenja. Modeliranje svjetlosnog onečišćenja: ab-initio fizikalni model, prednosti i nedostaci. Statistički model: Walkerov zakon. Korištenje statističkog modela. Preporuke za ograničavanje svjetlosnog onečišćenja. Tehnike umjetne rasvjete i mogućnosti smanjenja svjetlosnog onečišćenja modernim rasvjetnim tijelima. Važeća zakonska regulativa u Hrvatskoj i osvrt na EU regulativu.

Ciljevi predmeta: Upoznavanje sa problematikom svjetlosnog onečišćenja, mjerenjima
postoječeg stanja i mjerama za smanjivanje svjetlosnog onečišćenja.

Uvjeti za upis predmeta i potrebne ulazne kompetencije: nema.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi: temeljna znanja potrebna
za pisanje studija o utjecajunaa okoliš u dijelu u kojem se one odnose na svjetlosno
onečiščenje, u skladu sa zakonom o zaštiti okoliša i zakonom o zaštiti od
svjetlosnog onečišćenja.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta: razumijevanje temeljnih pojmova o
svjetlosnom onečišćenju, poznavanje osnovnih empirijskih zakoitosti svjetlosnog
onečišćenja, sposobnost procjene ili mjerenja postojećeg stanja svjetlosnog
onečišćenja na određenoj lokaciji, sposobnost samostalnog postavljanja statističkog
modela svjetlosnog onečišćenja, samostalna analiza i grafičko prikazivanje rezultata
mjerenja i modela svjetlosnog onečišćenja.Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave:


1. Uvodno predavanje.

2. Definicija svjetlosnog onečišćenja.

3. Izvori i jačina prirodnog svjetla noću.

4. terenski rad - obilazak grada noću.

5. Štetno djelovanje svjetlosnog onečišćenja na okoliš i ljude.

6. Mjerenje svjetlosnog onečišćenja.

7. teren - mjerenje i dokumentiranje svjetlosnog onečišćenja.

8. Modeliranje svjetlosnog onečišćenja: ab-initio fizikalni model, prednosti i
nedostaci. Statistički model: Walker-ov zakon. Korištenje statističkog modela.

9. Preporuke za ograničavanje svjetlosnog onečišćenja.

10. Tehnike umjetne rasvjete i mogučnosti smanjenja svjetlosnog onečišćenja modernim
rasvjetnim tijelima.

11. Važeća zakonska regulativa u Hrvatskoj i osvrt na EU regulativu.

12. teren - analiza svjetlosnog onečišćenja na određenoj lokaciji.

13. analiza svjetlosnog onečišćenja na određenoj lokaciji - obrada podataka.

14. Završni seminar.

15. rezervni termin.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Digitalni repozitorij na web stranici kolegijaObavezna
 

Nastava

1. semestar - izvanredni predmet studija Geologija okoliša