Geostatistika

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Izvođač: dr. sc. prof. Tomislav Malvić dipl. ing.

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30

Opis predmeta: U kolegiju će se obrađivati sljedeće makrojedinice:

1. Osnovne statističke procedure koje se primjenjuju u geostatistici
2. Variogram
3. Variogramska analiza
4. Teorija geostatističke procjene (kriging, kokriging, simulacije)
5. Neke druge interpolacijske metode i usporedba s geostatističkim
6. Primjeri interpolacije i simulacije geostatistikom
7. Seizmički podatak kao sekundarna varijabla
8. Primjeri upotrebe stohastičkih simulacija
9. Hrvatska geostatistička terminologija te usporedba s engleskom.

Tijekom semestra održavaju se konzultacije ili, za najmanje 5 studenata, predavanja. Ispit se polaže pisanjem seminara na temu koja se dogovora nakon upisa kolegija s nastavnikom, te usmenim ispitom o rezultatima seminara.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Sveučičišni priručnik. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/389907?&rad=389907 .Obavezna
Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/373008?&rad=373008Obavezna
https://www.bib.irb.hr/761673?&rad=761673Obavezna
Sveučilišni priručnik. Dostupno na: https://www.bib.irb.hr/667322?&rad=667322Neobavezna
 

Nastava

3. semestar - izvanredni predmet studija Geologija okoliša