Geostatistika

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Izvođač: dr. sc. prof. Tomislav Malvić dipl. ing.

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Projektantske vježbe15

Opis predmeta: U kolegiju će se obrađivati sljedeće makrojedinice:

1. Osnovne statističke procedure koje se primjenjuju u geostatistici
2. Variogram
3. Variogramska analiza
4. Teorija geostatističke procjene (kriging, kokriging, simulacije)
5. Neke druge interpolacijske metode i usporedba s geostatističkim
6. Primjeri interpolacije i simulacije geostatistikom
7. Seizmički podatak kao sekundarna varijabla
8. Primjeri upotrebe stohastičkih simulacija
9. Hrvatska geostatistička terminologija te usporedba s engleskom.

Tijekom semestra održavaju se konzultacije ili, za najmanje 5 studenata, predavanja. Ispit se polaže pisanjem seminara na temu koja se dogovora nakon upisa kolegija s nastavnikom, te usmenim ispitom o rezultatima seminara.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
1. Malvić, T. (2008): Primjena geostatistike u analizi geoloških podataka. INA i RGN fakultet, 103 str., Zagreb. .Obavezna
1. Malvić, T. & Cvetković, M. (2009): Neuronski alati u geologiji ležišta ugljikovodika. Hrvatsko geološko društvo, Zagreb, 100 str 2. Malvić, T., Cvetković. M. & Balić, D. (2008): Geomatematički rječnik. Hrvatsko geološko društvo, Geomatematički odsjek, 74 str., Zagreb. 3. Andričević, R., Gotovac, H. & Ljubenkov, I. (2007): Geostatistika: umijeće prostorne analize. Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektosnki fakultet, 170 str., Zagreb. 4. Isaak, E. & Srivastava, R. (1989): An Intriduction to Applied Geostatistics. Oxford University Press Inc., 580 str. New York. 5. Jensen, J.L., Lake, L.W., Corbett, P.W.M. & Goggin, D.J. (2000): Statistics for Petroleum Engineers and Geoscientists. Prentice Hall PTR, 390 str., New Yersey. 6. Journel, A.G. & Huijbregts, C.J. (1978): Mining Geostatistics. Academic Press, 600 str., London. 7. Kelkar, M. & Perez, G. (2002): Applied Geostatistics for Reservoir Characterization. Society of Petroleum Engineers, 264 str., Richardson.Neobavezna
 

Nastava

3. semestar - izvanredni predmet studija Hidrogeologija i inženjerska geologija