Seizmička i sekvencijska stratigrafija

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelj: dr. sc. doc. Jasna Orešković

Izvođač: asistent David Rukavina

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Seminar15

Opis predmeta:

 

Literatura:

Nastava

3. semestar - izvanredni predmet studija Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

NAVIGACIJA