Ležišta građevinskih materijala

Osnovni podaci

ECTS: 3.5

Nositelj: dr. sc. doc. Ana Maričić dipl. ing.

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30

Opis predmeta: Posebnosti kod istraživanja, razrade i eksploatacije ležišta prirodnog arhitektonskog kamena, tehničkog kamena, te šljunka i pijeska. Važnost poznavanja geneze, geološke i petrografske građe ležišta građevinskih materijala. Posebnosti utjecaja geneze na metodiku istraživanja. Oblici prostornog pojavljivanja. Metode prenošenja kvalitete mineralnih sirovina (sirovine za cemente). Važnost, mogućnosti i metode rješavanja strukturno-teksturnih, petrografskih i tehničko-tehnoloških značajki kod ležišta. Važnost određivanja značajki strukturnog sklopa. Utjecaj ležišnih čimbenika na otpornost, stabilnost i postojanost stijenske mase u uvjetima abrazije, erozije, korozije, djelovanje mraza, eksplozije, podzemnih voda itd. Utvrđivanje kvalitete mineralne sirovine u prostoru ležišta i njen utjecaj na metodiku, dinamiku i geometriju otkopavanja (izbor položaja otkopne fronte i visine pojedinih etaža). Utjecaj kvalitete stijenske mase na utvrđivanje graničnih kontura ležišta i selektivno otkopavanje. Utjecaj položaja otkopne fronte i strukturnog sklopa na fragmentiranje i otkopavanje u blokovima. Iskoristivost i optimalizacija otkopa stijenske mase. Vođenje i projektiranje istražnih radova u skladu s propisima. Izrada elaborata o kakvoći i rezervama.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Interna skripta s fotokopirnim poglavljima knjiga i znanstveno-stručnih časopisa sa spomenutom problematikom, te primjerima iz geoloških projekata. Izvedeni geološki projekti. Janković, S. (1957): Oprobavanje mineralnih sirovina. Propisi o istraživanju, klasifikaciji i kategorizaciji mineralnih sirovina. Hoeck, E. i Bray, J (1974): Rock Slope Engineering. London.Neobavezna
 

Nastava

2. semestar - izvanredni predmet studija Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja