Izrada bušotina i proizvodnja nafte i plina

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za razumijevanje osnovnih procesa vezanih uz izradu bušotine i proizvodnju nafte i plina.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI: Razumijevanje osnovnih tehničko-tehnoloških procesa vezanih uz izradu bušotina i proizvodnju nafte i plina.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI
Nakon uspješno savladanog predmeta student će:
- nabrojati i opisati osnovne dijelove bušaćeg prostorjenja;
- razlikovati pojedina bušaća postrojenja, i opisati područje njihove primjene;
- objasniti tehnološki proces izrade kanala bušotine;
- opisati pojedine dijelove niza bušaćih alatki;
- opisati ulogu konstrukcije bušotine, niza zaštitnih cijevi i cementacije.
- razlikovati načine proizvodnje ugljikovodika
- nabrojiti i opisati procese obrade nafte i plina
- opisati sustav skadištenja i transporta nafte i plina

PREDAVANJA:
P1 - Upoznavanje sa nositeljima kolegija, sadržajem i pravilima dobivanja potpisa i polaganja ispita
P2 - Postrojenja za izradu bušotina na kopnu i moru;
P3 - Dijelovi bušaćeg postrojenja
P4 - Niz bušaćih alatki
P5 - Dlijeta za izradu kanala bušotine
P6 - Konstrukcija bušotine i uloga nzaštitnih cijevi
P7 - Cementacija
P8 - Uloga i svojstva isplake, te površinski sustav za pročišćavanje isplake
P9 - Preventerski sklop
P10 - Jezgrovanje
P11 - Svojstva ležišta ugljikovodika i fizikalno.kemijska svojstva ležišnih fluida
P12 - Načini proizvodnje ugljikovodika
P13 - Sustavi prikupljanja i obrade ugljikovodika
P14 - Skladištenje ugljikovodika
P15 - Transport ugljikovodika


OBVEZE STUDENATA: Prisustvovanje na minimalno 80 % predavanja.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU: Završna ocjena formira se na temelju usmenog ispita.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
1. Matanović, D.: Tehnika izrade bušotina, Priručnik s primjerima, 2007, ISBN 953-6923-08-4; API standardi i specifikacije. 2. Prezentacije i bilješke s predavanjaObavezna
 

Nastava

2. semestar - izvanredni predmet studija Geologija mineralnih sirovina i geofizička istraživanja