Geotehnička ispitivanja i opažanja

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelj: dr. sc. doc. Dubravko Domitrović dipl. ing.

Izvođač: dr. sc. poslijedoktorand Karolina Herceg mag. ing. min.

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Upoznavanje s laboratorijskim i terenskim metodama ispitivanja tla, stijena i stijenskih masa. Opis uloge geotehničkog instrumentiranja tijekom različitih faza građenja objekata uključujući nasipe, brane, umjetne i prirodne kosine, bušene pilote, te podzemne prostorije i tunele.

ISHODI UČENJA PREDMETA
Nakon uspješno savladanog predmeta, student će:
Poznavati regulativu za planiranje i izvođenje geotehničkih istraživačkih radova s ciljem osiguranja kvalitete dobivenih rezultata ispitivanja,
Poznavati metode uzorkovanja tla i stijena,
Poznavati metode laboratorijskih i terenskih ispitivanja tla,
Poznavati metode terenskih ispitivanja stijenske mase,
Poznavati metode geotehničkih opažanja.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja
Laboratorijske vježbe i praktičan rad

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
Tjedan 1 Uvod
Tjedan 2 Uzorkovanje tla i stijena
Tjedan 3 Laboratorijska ispitivanja tla
Tjedan 4 Laboratorijska ispitivanja tla
Tjedan 5 Terenska ispitivanja tla (CPT)
Tjedan 6 Terenska ispitivanja tla (SPT, DP, WST, FVT)
Tjedan 7 Terenska ispitivanja tla (DMT)
Tjedan 8 Terenska ispitivanja tla (PMT, PLT)
Tjedan 9 Terenska ispitivanja stijenske mase (FDT, PLT, LFJT)
Tjedan 10 Terenska ispitivanja stijenske mase (DST)
Tjedan 11 Terenska ispitivanja stijenske mase (2D i 3D mjerenja naprezanja, vodopropusnost)
Tjedan 12 Općenito o geotehničkim opažanjima
Tjedan 13 Opažanje pomaka/deformacija, naprezanja, razine podzemne vode, pornog tlaka itd.
Tjedan 14 Kolokvij

OBVEZE STUDENATA
Student je obavezan tijekom semestra izraditi 1 seminarski rada, položiti 1 kolokvij, te prisustvovati nastavi (max 3 izostanka).

NAČIN POLAGANJA ISPITA
U završnoj ocjeni kolegija seminarski rad nosi 50% i kolokvij 50% ukupne ocjene.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Obavezna
 

Nastava

3. semestar - izvanredni predmet studija Hidrogeologija i inženjerska geologija