Dinamika tla

Osnovni podaci

ECTS: 4.5

Nositelj: dr. sc. doc. Dubravko Domitrović dipl. ing.

Izvođač: dr. sc. poslijedoktorand Karolina Herceg mag. ing. min.

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Upoznavanje studenata s osnovama dinamike tla - jednostavni oscilator, dinamički opterećeni temelji, valovi u tlu, djelovanje potresa, dinamička stabilnost kosina, spektar odziva.


ISHODI UČENJA PREDMETA
Poznavanje osnovnih pojmova iz dinamike tla s kojima se susreću inženjeri u geotehnici.
Razumijevanje djelovanja vibracija na objekte.
Sposobnost odabira potrebnih parametara za procjenu dinamičkih efekata na tlo i građevine.
Sposobnost samostalnog postavljanja i rješavanja lakših problema iz oblasti dinamike tla.


NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
predavanja
auditorne vježbe


IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
Tjedan 1 Jednostavni oscilator - osnove
Tjedan 2 Jednostavni oscilator - primjena
Tjedan 3 Određivanje dinamičkih parametara materijala tla - laboratorijska ispitivanja
Tjedan 4 Određivanje dinamičkih parametara materijala tla - terenska ispitivanja
Tjedan 5 Dinamički opterećeni temelji - teorija
Tjedan 6 Dinamički opterećeni temelji - primjeri
Tjedan 7 Valovi u tlu
Tjedan 8 Osnove seizmologije
Tjedan 9 Utjecaj lokalnog tla na seizmičku pobudu
Tjedan 10 Dinamička stabilnost kosina - osnove
Tjedan 11 Dinamička stabilnost kosina - primjeri
Tjedan 12 Spektar odziva
Tjedan 13 Likvefakcija ponašanje tla
Tjedan 14 Likvefakcija - primjeri iz prakse
Tjedan 15 Osnove eurokoda 8


OBVEZE STUDENATA
Student je obavezan tijekom semestra prisustvovati predavanjima i auditornim vježbama.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
2 kolokvija + usmeni ispit

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
Obavezna
 

Nastava

3. semestar - izvanredni predmet studija Zbrinjavanje i odlaganje otpada