Geološko kartiranje 2

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja15
Projektantske vježbe15
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: Cilj kolegija:
(1) Usvojiti dodatna napredna znanja potrebna za izradu kvalitetne i suvremene geološke karte, što obuhvaća predavanja, vježbe i dvodnevnu terensku nastavu.
(2) Naučiti čitati i interpretirati geološke karte, geološke profile i njihove tumače, te na temelju toga prepoznati osnovne geološke značajke prikazanog prostora (kao što su strukturni i stratigrafski odnosi i geološka povijest stvaranja terena).

Predavanja:
Na predavanjima se prezentiraju dodatna teorijska znanja potrebna za izradu i interpretaciju geoloških karata, uključujući korištenje paleomagnetizma, geotermijskih metoda, GPS uređaja i računalnih programa za strukturnu geologiju i geološko kartiranje. PDF verzije predavanja se nalaze na sustavu Merlin kao pomoćni materijal za ispit. U sklopu predavanja prikazuje se i dio materijala s Interneta, a poveznice se nalaze u PDF verzijama prezentacija na Merlinu.

Vježbe:
Na vježbama se izrađuje program na temelju lista Osnovne geološke karte 1:100.000. Programi se mogu izraditi ili ručno ili na računalu.

Terenska nastava:
Geološko kartiranje 2 je kolegij čiji je izuzetno važan dio samostalan terenski rad.
Dvodnevna terenska nastava se izvodi na otoku Krku, krajem svibnja ili početkom lipnja, a prijevoz je organiziran terenskim i kombi vozilima.
Izuzetno važan dio terenskog rada je briga o sigurnosti, tako da se neposredno prije terenske nastave dodatno govori o neophodnoj terenskoj opremi i mjerama sigurnosti.
Jedan dio potrebne opreme (geološki kompas, čekić, lupa, topografska podloga u analognom i digitalnom obliku) se dobiva na posudbu, a studenti obavezno prije odlaska na teren moraju nabaviti čvrste terenske cipele. Preporuča se i nabavka čvršće jakne i hlača.

Ispit:
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a preduvjet za izlazak na ispit su predan program i terensko izvješće.

Ocjenjivanje:
Uvjet za dobivanje potpisa je redovito prisustvovanje nastavi, uspješno obavljena terenska nastava, te predan program i terensko izvješće.
Uvjet za izlazak na usmeni dio ispita su potpis i uspješno položen pismeni ispit.
Ukupna ocjena se temelji na predanim programima i terenskom izvješću, obavljenoj terenskoj nastavi i usmenom ispitu.

 

Obavezna literatura:1. Vlahović, I. (2015): Predavanja iz Geološkog kartiranja 2.- Materijali u PDF formatu postavljeni na sustavu Merlin
Preporučena literatura:1. Bahun, S. (1993): Geološko kartiranje.- Školska knjiga, Zagreb, 119 str.
2. Barnes, J.W. (2004): Basic Geological Mapping.- John Wiley and Sons Ltd., 184 str.
3. Bevier, M.L. (2005): Introduction to Field Geology.- McGraw-Hill Ryerson, 191 str.
4. Bolton, T. (1989): Geological Maps. Their Solution and Interpretation.- Cambridge University Press, 145 str.
5. Butler, B.C.M. & Bell, J.D. (1988): Interpretation of Geological Maps.- Longman Scientific & Technical, 236 str.
6. Compton, R. (1986): Field Geology.- John Wiley and Sons Ltd., 398 str.
7. Midland Valley: Software and Service Brochure (online): http://www.mve.com/media/MV_Software_Brochure_Update_FINAL.pdf

 

Ishodi učenja: