Seizmička i sekvencijska stratigrafija

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Bruno Saftić, dipl. ing.


Izvođači: poslijedoktorand dr. sc. David Rukavina, mag. geol. (A, P, S)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Seminar15
 

Opis predmeta:

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: