Rušenje objekata

Osnovni podaci

ECTS: 3.5

Nositelji: prof. dr. sc. Mario Dobrilović, dipl. ing.


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Vinko Škrlec, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je upoznati studente sa metodama rušenja objekata koji više nisu u funkciji. Obrađuju se klasične metode rušenja, bagerima, specijalnim alatima i tehnikama. Također uče način zbrinjavanja građevinskog otpada. Naglasak predmeta je na rušenju građevinskih objekata uporabom eksploziva. RGNF je ovlašten za tu vrstu radova i obavio je više od 60 specijalnih miniranja a studentima se prikazuju iskustva s ovih uspješno izvedenih radova.

UVJETI ZA UPIS PREDMETA I POTREBNE ULAZNE KOMPETENCIJE: Položen ispit iz predmeta Miniranje I i Miniranje II.

OČEKIVANI ISHODI NA RAZINI PREDMETA:
Nakon uspješno svladanog predmeta studenti će:
- Poznavati metode rušenja građevinskih objekata.
- Znati kako se postupa sa građevinskim otpadom, zbrinjavanje i klasiranje
- Upoznati će metode rušenja eksplozivnim sredstvima.

PREDAVANJA:
P1: UVOD - osnove razgradnje i rušenja objekata, dokumentacija o rušenju, zbrinjavanje otpadnih građevinskih materijala.
P2: METODE RUŠENJA BEZ UPOTREBE EKSPLOZIVA - mehaničko rušenje bagerima s dugom rukom, mehaničko rušenje ručnim alatima, hidraulični klinovi,rezanje elemenata konstrukcije dijamantnim alatima, metode s taljenjem medija koji se ruši , intrafix metoda, metode s kemijskim ekspandirajućim materijalima, metoda razbijanja betona pod visokim pritiskom vode, razbijanje betona pod visokim pritiskom CO2.
P3: METODE RUŠENJA BEZ UPOTREBE EKSPLOZIVA - metoda razbijanja betona pirotehničkim i barutnim punjenjima.
P4: METODE RUŠENJA EKSPLOZIVOM - proračun potrebnih količina eksplozivnog punjenja za rušenje pojedinih materijala (drvo, beton i armirani beton).
P5: METODE RUŠENJA EKSPLOZIVOM - proračun potrebnih količina eksplozivnog punjenja za rušenje betona i armiranog betona, obrasci za proračun potrebnih količina eksplozivnog punjenja, raspored minskih bušotina za miniranje temelja, raspored minskih bušotina za miniranje betonskih zidova, raspored minskih bušotina za miniranje betonskih stupova, konstrukcija eksplozivnog punjenja za miniranje betonskih stupova.
P6: METODE RUŠENJA EKSPLOZIVOM - opeka, kamen, čelik i lijevano željezo, miniranje čelika i lijevanog željeza naljepnim minama, miniranje čelika i lijevanog željeza linearnim kumulativnim rezačima.
P7: PRIMJERI RUŠENJA OBJEKATA MINIRANJEM - djelomično rušenje objekata, način rušenja kompletnih objekata, rotacija objekta, urušavanje u postojeće temelje (tlocrt), kombinirana metoda rušenja.
P8: PRIMJERI RUŠENJA OBJEKATA MINIRANJEM - statika objekta i pomaci prilikom rušenja, priprema objekta za rušenje, iniciranje i povezivanje eksplozivnog punjenja, detonirajući štapin, električni sustav za iniciranje, neelektrični sustav za iniciranje, kombinirano iniciranje.
P9: PRIMJERI RUŠENJA OBJEKATA MINIRANJEM - mjere zaštite prilikom miniranja, opće mjere sigurnosti kod miniranja, posebne mjere sigurnosti, mjere protiv razbacivanja miniranog materijala, mjere protiv zračnog udarnog vala, mjere protiv seizmičkih efekata miniranja, izvedba pokusnog miniranja i mjerenje seizmičkih efekata, stalni seizmički monitoring, osiguranje ljudi i okolnih objekata prilikom izvođenja miniranja.
P10: OBRAĐENI PRIMJERI RUŠENJA OBJEKATA EKSPLOZIVOM - objekti od drva, razrađeni primjer rušenja pilane u tvornici "Tvin " Virovitica, objekti od betona i armiranog betona.
P11: OBRAĐENI PRIMJERI RUŠENJA OBJEKATA EKSPLOZIVOM - mostovi i vijadukti.
P12: OBRAĐENI PRIMJERI RUŠENJA OBJEKATA EKSPLOZIVOM - rušenje specijalnih objekata.
P13: OBRAĐENI PRIMJERI RUŠENJA OBJEKATA EKSPLOZIVOM - podvodno razbijanje mostova.
P14: OBRAĐENI PRIMJERI RUŠENJA OBJEKATA EKSPLOZIVOM - razbijanje klinkera i cementa u silosima.
P15: OBRAĐENI PRIMJERI RUŠENJA OBJEKATA EKSPLOZIVOM - ostalo.

VJEŽBE:
V1: UVOD - poznavanje studenata s programom, ciljevi programa, upoznavanje studenata s literaturom, upoznavanje studenata s načinom ispitivanja i provjere znanja.
V2: OSNOVE STATIKE OBJEKTA - težište objekta i korištenje vlastite mase objekta, nosivi elementi građevine, povlačenje konstruktivnih elemenata objekta, uloga podsijecanja.
V3: METODE RUŠENJA BEZ UPORABE EKSPLOZIVA - primjeri iz prakse.
V4: MATERIJALI - proračun eksplozivnog punjenja za beton i za armirani beton, primjeri iz prakse.
V5: MATERIJALI - proračun eksplozivnog punjenja za kamen i za opeku, primjeri iz prakse.
V6: MATERIJALI - proračun eksplozivnog punjenja za drvo i za čelik, primjeri iz prakse.
V7: METODE RUŠENJA GRAĐVINSKIH OBJEKATA - metoda rušenja zgrada rotacijom, osnovni proračuni.
V8: METODE RUŠENJA GRAĐVINSKIH OBJEKATA - metoda rušenja zgrada urušavanjem, osnovni proračuni.
V9: METODE RUŠENJA GRAĐVINSKIH OBJEKATA - kombinirana metoda rušenja objekata, osnovni proračuni.
V10: METODE RUŠENJA GRAĐVINSKIH OBJEKATA - primjeri iz prakse za pojedine metode, video materijali.
V11: METODE RUŠENJA GRAĐVINSKIH OBJEKATA - izrada programa.
V12: RUŠENJE MOSTOVA - osnovni proračuni, primjeri iz prakse, video materijali.
V13: RUŠENJE DIMNJAKA - osnovni proračuni, primjeri iz prakse, video materijali.
V14: RUŠENJE TEMELJA - osnovni proračuni, primjeri iz prakse, video materijali.
V15: ŠTETNO DJELOVANJE MINIRANJA KOD RUŠENJA OBJEKATA I ZAŠTITA - seizmički efekti miniranja, zaštita od odbacivanja, zračni udarni val, primjeri iz prakse.

OBVEZE STUDENATA: Obveza studenta je odraditi sve vježbe i terensku nastavu, te prisustvovati na 80% predavanja. Vježbe je potrebno kolokvirati, čime su uz propisano prisustvovanje nastavi uredno izvršene obveze, te se može pristupiti završnom (pismenom i usmenom) ispitu.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENTA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU: Znanje se vrednuje temeljem kolokvija iz vježbi, te završnim (pismenim i usmenim) ispitom.

 

Obavezna literatura:1. CD - Rušenje objekata - predavanja
2. Ester: Miniranje I, eksplozivne tvari, svojstva i metode ispitivanja, RGNF 2005.
3. Krsnik: Miniranje, RGNF, 1989.
Preporučena literatura:1. Projekti rušenja objekata - arhiva Laboratorija za isptivanje eksplozivnih tvari

 

Ishodi učenja: