Izvedba bušotina i zdenaca

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Terenske vježbe30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Upoznavanje s vodozahvatnim i istraživačkim objektima te stjecanje vještine u hidrogeološkim interpretacijama učinkovitosti objekata.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
upoznati osnovne metode bušenja
usvojiti znanja na temelju kojih je moguće odrediti dizajn zdenca i piezometra
naučiti izračun parametara zdenca i procjene njegove učinkovitost
provedba revitalizacije zdenca kao metode za produženje vijeka trajanja eksplatacijskog zdencaSADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Povjesni pregled bušotinskoga zahvaćanja i istraživanja podzemnih voda. Razlozi i ciljevi izvedbe bušotina u procesima istraživanja i pridobivanja podzemnih voda. V1 Prikaz najznačajnijih bušenja za potrebe vodoopskrbe u R. Hrvatskoj
P2 Metode bušenja, udarno bušenje slobodnim padom i pneumatskim čekićem, rotacijsko bušenje krunom i dlijetom, direktna i reverzna cirkulacija isplake. Uloga i svojstva isplake V2 Shematizirani primjeri različitih metoda bušenja
P3 Bušaći strojevi, alati i oprema. Suvremene metode razaranja stijene. V3 Primjeri različitih alata i opreme
P4 Snimanje procesa bušenja i zahvaćanje jezgre. Determinacija jezgre i snimanje profila bušotine. V4 Analiza podataka prikupljenih tijekom Determinacije jezgre i snimanje profila bušotine.
P5 Testiranja u bušotini i uzimanje uzoraka vode. Zacjevljenje opažačkih bušotina. V5 Analiza podataka prikupljenih tijekom izvedbe i testiranja i uzorkovanja u piezometarskoj bušotini
P6 Izvedba istraživačko piezometarske bušotine V6 Analiza podataka prikupljenih tijekom izvedbe istraživački piezometarske bušotine
P7 Izvedba istraživačko piezometarske bušotine V7 Analiza podataka prikupljenih tijekom izvedbe istraživački piezometarske bbušotine
P8 Izvedba zdenca V8 Analiza podataka prikupljenih tijekom izvedbe zdenca
P9 Izvedba zdenca V9 Analiza podataka prikupljenih tijekom izvedbe zdenca
P10 Osvajanje i čišćenje zdenca V10 Analiza podataka prikupljenih tijekom provedbe osvajanja i čišćenja zdenca
P11 Hidraulički parametri ugradbenih materijala i problem kod projektiranja zdenaca. Provedba nadzora pri izvedbi zdenaca V11 Primjeri različitih ugradbenih materijala
P12 Pokusno crpljenje V12 Analiza podataka prikupljenih tijekom pokusnog crpljenja. Organizacija provedbe pokusnog crpljenja
P13 Interpretacija i određivanje parametara zdenca V13 Izračun parametara zdenca na primjeru
P14 Zdenac u vodoopskrbnom sustavu. Korozija, inkrustacija i ostali procesi starenja zdenaca. V14 Video prikaz stanja zdenca u vodoopskrbnom sustavu
P15 Revitalizacija zdenca V15 Analiza podataka prikupljenih tijekom revitalizacije zdenca

OBVEZE STUDENATA:
Obveza studenta je pohađanje nastave, nazočnost na kolokvijima, izrada programa. Konačna ocjena koja se dobije na usmenom ispitu formira se na temelju pohađanje nastave (5%), rezultata na kolokvijima (25%), izrade programa (5%), usmenog odgovaranja (65%)

 

Obavezna literatura:1. Zelenika, M.(1995): Tehnologija izrade bušotina. Geotehnički fakultet, Varaždin
Preporučena literatura:1. Driscoll, F.G. (1986): Groundwater and Wells. Johnson Screens, St.Paul, Minnesota
Delleur, J.W. (1998). The handbook of groundwater engineering, CRC Press

 

Ishodi učenja: