Izrada bušotina i proizvodnja nafte i plina

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
 

Opis predmeta: Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata s osnovama tehnološkog procesa izrade i opremanja bušotina, te sustavima za proizvodnju i obradu ugljikovodika.

Opis sadržaja predmeta:

Dijelovi bušaćeg postrojenja; Dijelovi niza bušaćih alatki; Klasifikacija i procjena istrošenosti dlijeta; Koloturni sustav; Sustav za pripremu i pročišćavanje isplake; Sustav za kontrolu tlaka u bušotini; Konstrukcija kanala bušotine; Dijelovi proizvodni niz; Opremanje bušotina.

Obveze studenata:

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i auditornim vježbama te polaganje usmenog ispita.

 

Obavezna literatura:1. Matanović, Davorin (2007): Tehnika izrade bušotina, Priručnik s primjerima
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja:1. Objasniti postupak izrade i opremanja bušotina;
2. Razlikovati pojedine dijelove bušaćeg postrojenja i niza bušaćih alatki;
3. Izdvojiti karakteristične komponente proizvodnog niza;
4. Izdvojiti geološke parametre bitne za proces izrade i opremanja bušotine;