Seizmotektonika

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
 

Opis predmeta: P1: Uvod u seizmotektoniku i povijest seizmotektonike
V1: uvodni kolokvij iz znanja o građi Zemlje i njezinim glavnim fizikalnim karakteristikama.

P2: Uzroci potresa. Glavne geološke strukture i stanje stresa u litosferi. Normalni rasjedi, reversni rasjedi i transformni rasjedi.
V2: grafički zadatci iz normalnih rasjeda i sustava normalnih rasjeda

P3: Vrste seizmičkih valova i njihovo značenje u seizmotektonici: primarni valovi, sekundarni valovi, dugi valovi, površinski valovi
V3: grafički zadatci iz reversnih rasjeda i sustava reversnih rasjeda
P4: Instrumenti za registriranje potresa (seizmograf). Zapis potresa (seizmogram).
V4: grafički zadatci iz transformnih rasjeda i sustava transformnih rasjeda
P5: Određivanje hipocentra i epicentra potresa na temelju tri seizmičke postaje. Izoseiste.
V5: grafički prikaz strukturnih elemenata prikupljenih na terenu

P6: Širenje seizmičkih valova kroz Zemlju. Definiranje i objašnjenje diskontinuiteta u građi Zemlje. Diskontinuiteti u litosferi. Mohorovičićev diskontinuitet.
V6: grafičko određivanje stresa u geološkim strukturama

P7: Empirijsko određivanje djelovanja potresa. MCS ljesvica i druge slične ljestvice.
V7: grafička konstrukcija izoseista

P8: Energija koja se oslobađa kod potresa. Pojam magnitude. Richterova ljestvica. Usporedba s MCS ljestvicom
V8: Čitanje seizmograma.

P9: Distribucija potresa na Zemlji. Značenje tektonike ploča u razumijevanju distribucije potresa.
V9: Grafičko određivanje hipocentra i epicentra potresa

P10: Potresi vezani za konvergentne granice ploča. Benioff-Vadati zona. Primjer zapadne obale Južne Amerike . Primjer zapadne obale Sjeverne Amerike. Primjer Japanskog otočja.
V10: grafičko određivanje aktivnih dionica rasjeda

P11: Potresi vezani za zone kolizije. Primjer Himalaja. Primjer Turske i Irana. Primjer Dinarida, Alpa i Apenina.Potresi vezani za transformne rasjede.
V11: izrada seizmotektonskih karata i profila

P12: Uzroci potresa u širem mediteranskom području. Utjecaj kretanja afričke ploče i njezina kolizija s europskim dijelom Euroazijske ploče. Uloga kalabrijskog i helenskog otočnog luka u generiranju potresne aktivnosti.
V12: izrada seizmotektonskih karata i profila

P13: Uloga jadranske mikroploče u generiranju potresa u mediteranskom području, a posebice u području Hrvatske.
V13: prezentacija seminara na zadane teme
P14: Posljedice potresa. Pomaci u litosferi. Promjena reljefa. Klizišta i odroni. Tsunami
V14: prezentacija seminara na zadane teme

P15: Uzroci i distribucija potresa u području Hrvatske. Primorsko područje s otocima. Unutrašnjost Hrvatske. Područje Zagreba. Mikroseizmičko zoniranja u Hrvatskoj.
V15 - prezentacija seminara na zadane teme

ISHODI UČENJA:

1. Studenti će znati važnost i ulogu seizmotektonike u genezi potresa

2. Naučiti će uzroke potresa te će ih moći povezivati s regionalnim i lokalnim geodinamskim procesima

3. Naučiti će razlikovati, izdvajati i kartirati seizmotektonska područja s obzirom na uzroke i posljedice potresa koji se očekuju

4. Studenti će naučiti seizmotektonske pojase na Zemlji, detaljnije u Mediteranskom području te još detaljnije u području Hrvatske

5. Naučiti će izrađivati seizmotektonske karte i profile

6. Kroz izrade seminara prezentirati će pojedine zanimljive primjere seizmotektonske aktivnosti iz svijeta i Hrvatske.

 

Obavezna literatura:1. Herak, M. (1984): Geologija. Školska knjiga, Zagreb.
Park, R.G. (1997): Foundations of Structural Geology. Stanley Thornes, Cheltenham, United Kingdom.
Donald L. Turcotte & Gerald Shubert (2002): Geodynamics. Cambridge University Press. Cambridge, United Kingdom.
Preporučena literatura:1. Internetski izvori

 

Ishodi učenja: