Geologija Hrvatske

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja30
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: P1: Povijest geoloških istraživanja u području Hrvatske
P2: Razvoj geotektonskih koncepcija u području Hrvatske
P3: Geološka evolucija i geotektonski položaj Hrvatske u svjetlu Nove globalne tektonike, odnosno tektonike ploča (Alpe, Dinaridi, Panonski prostor)
P4: Regionalno geološka podjela područja Hrvatske. Panonski prostor.Unutarnji Dinaridi, Vanjski Dinaridi. Jadransko podmorje
P5: Geološka obilježja Panonskog prostora
P6: Geološka obilježja unutarnjih Dinarida
P7: Geološka obilježja vanjskih Dinarida
P8: Geološka obilježja jadranskog podmorja
P9: Litostratigrafske jedinice predkambrijskih (bajkalskih) stijenskih kompleksa
P10: Litostratigrafske jedinice kaledonskih stijenskih kompleksa
P11: Litostratigrafske jedinice hercinskih stijenskih kompleksa
P12: Litostratigrafske jedinice alpskih stijenskih kompleksa
P13: Litostratigrafske jedinice alpskih stijenskih kompleksa
P14: Molasne formacije Dinaridskog i Panonskog područja
P15: Kvartarne taložine u području Hrvatske

ISHODI UČENJA:

1. Naučiti će geologiju svoje domovine

2. Znati će vremenrski i prostorni raspored glavnih geoloških jedinica

3. naučiti će prekambrijeske, kaledonske, hercinske i alpske strukture te njihove odnose

4. Usvojiti će regionalnu geološku podjelu Hrvatske na: Panonski prostor, unutrašnje Dinaride, vanjske Dinaride te jadransko podmorje

5. Naučiti će odnose glavnih regionalnih geoloških struktura Hrvatske prema područjima

6. Kroz izrade seminara prezentirati će geologiju pojedinih područja i lokaliteta u Hrvatskoj

 

Obavezna literatura:1. Herak, M. (1984): Geologija. Školska knjiga, Zagreb.
Hrvatski geološki institut, Zagreb: Listovi i tumači Osnovne geološke karte Hrvatske, 1:100 000.
Hrvatski geološki institut, Zagreb: Geološka karta Hrvatske s tumačem, 1:300 000.
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: