Osnove ležišnog inženjerstva

Osnovni podaci

ECTS: 3.0

Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Kurevija, dipl. ing.


Izvođači: poslijedoktorand dr. sc. Marija Macenić, mag. ing. min. (S)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja30
Seminar15
 

Opis predmeta:

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: