Povjerenstva za diplomske i završne ispite

Diplomski radovi

Povjerenstvo za diplomske i završne ispite studija rudarstva

 • Predsjednik: Doc. dr. sc. Dubravko Domitrović
 • Zamjenik predsjednika: Doc. dr. sc. Mario Klanfar
 • Tajnik: Poslijedoktorand dr. sc. Helena Vučenović
 • Zamjenik Tajnika: Vjekoslav Herceg, mag. ing. min.

Povjerenstvo za diplomske i završne ispite studija geologije i geološkog inženjerstva

 • Predsjednik povjerenstva: Doc. dr. sc. Zoran Kovač
 • Zamjenik predsjednika povjerenstva: Izv. prof. dr. sc. Ana Maričić
 • Tajnica povjerenstva: Dr. sc. Josipa Kapuralić
 • Zamjenik tajnice: Dr. sc. David Rukavina

Povjerenstvo za diplomske i završne ispite studija naftnog rudarstva

 • Predsjednik: Izv. prof. dr. sc. Luka Perković
 • Zamjenik predsjednika: Doc. dr. sc. Karolina Novak Mavar
 • Tajnik: Igor Medved, mag. ing. petrol.
 • Zamjenik Tajnika: Lucija Jukić, mag. ing. petrol.