DIPLOMSKI RADOVI U RUJNU 2018. g.

DATUMI OBRANA DIPLOMSKIH RADOVA U RUJNU 2018.: 7.9.2018. (redoviti rok) 14.9.2018. (redoviti rok) 28.9.2018....

DIPLOMSKI RADOVI U RUJNU 2017. g.

DATUMI OBRANA DIPLOMSKIH RADOVA U RUJNU 2017.: 1.9.2017. (redoviti rok) 15.9.2017. (redoviti rok) 21.9.2017....

PRIJAVE ZA UPIS U 1. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA

VAŽNO!!! PRIJAVE ZA UPIS U 1. GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA

TIJEK PROCESA - ZAVRŠNI/DIPLOMSKI RAD

U privitku se nalazi tijek procesa za obranu završnih/diplomskih radova. VAŽNO!

Raspored rokova za polaganje diplomskih/završnih ispita u ak. godini 2010./2011.

Raspored rokova nalazi se u privitku. U privitku: rokovi- zavrsni - diplomski rad.

Upute o izradi i obrani diplomskog rada

Upute o izradi i obrani diplomskog rada

Pravilnik o izradi i obrani diplomskog rada

Pravilnik o izradi i obrani diplomskog rada Upute o izradi i obrani diplomskog rada

NAVIGACIJA

Dokumenti