Ishod natječaja za administratora projekta

Obavještavamo vas da je po natječaju za radno mjesto administratora projekta za rad na projektima KIC na RGN fakultetu,

objavljenog u NN broj 154/2022 dana 28.12.2022.g., izabrana pristupnica Kristina Koret, mag.geol.