Ishod natječaja za diplomiranog knjižničara

Obavještavamo vas da je na natječaj koji je objavljen u NN br. 74/2022 dana 29.6.2022.g.

za radno mjesto I. vrste – diplomirani knjižničar - katalogizator - voditelj bibliografske obrade knjižnične građe u Knjižnici RGN fakulteta,

izabrana kandidatkinja Carla Pansini, mag.bibl.