Ishod natječaja za mlađeg istraživača - asistenta

Obavještavamo vas da je na natječaj koji je objavljen u NN br. 63/2022 dana 3.6.2022.g.

za radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju mlađi istraživač - asistent na projektu PRI-MJER, u Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGN fakulteta

izabrana kandidatkinja Gabrijela Šarić, mag.ing.geol.